לינט ווקס - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לינט ווקס מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
 
לינט ווקס - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
תיקים נוספים על לינט ווקס | תיקים נוספים על מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

434393
2700/08 עב     18/02/2009
עב 2700/08 לינט ווקס נ' מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
בעניין:

1
בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
ע"ב 2700/08

בש"א 1254/09

בפני
:
כב' הרשמת סלווא שאמי


18/02/2009בעניין
:
לינט ווקס
ת.ז.015143477ע"י ב"כ עוה"ד
אשר ביטון

התובעת


נ
ג
דמובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
ח.פ. 511759060


הנתבעתפסק דין

1.


הנתבעת לא הגישה כתב הגנה מטעמה, זאת למרות שכתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לה כדין, זאת כעולה מאישור המסירה מיום 14/12/08.

2.


לאור האמור לעיל, משלא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת למרות שחויבה להגישו במועד אשר ננקב בהזמנה לדין, ולאור האמור בכתב התביעה ובבקשה למתן

פסק דין
בהעדר הגנה, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הסכומים כדלקמן:

א.


סך של 22,250 ₪, בגין פיצויי פיטורים, בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק, החל מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב.


סך של 2,500 ₪, בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג.


סך של 17,212 ₪, בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד.


סך של 4,772 ₪, בגין פדיון חופשה שנתית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה.


סך של 4,576 ₪, בגין דמי החגים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו.


סך של 26,785 ₪, בגין החזר הוצאות נסיעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז.


סך של 1,200 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, זאת בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. סכום זה ישולם לתובעת תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן - יתווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3.


מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ד בשבט, תשס"ט (18 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים
.סלווא שאמי
, רשמת
נבאל


עב בית דין אזורי לעבודה 2700/08 לינט ווקס נ' מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 18/02/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן