דיצה השקעות וניהול בע"מ - אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דיצה השקעות וניהול בע"מ אד מרי השקעות בע"מ עידן גל השקעות בע"מ
 
דיצה השקעות וניהול בע"מ - אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ
תיקים נוספים על דיצה השקעות וניהול בע"מ | תיקים נוספים על אד מרי השקעות בע"מ | תיקים נוספים על עידן גל השקעות בע"מ |

435397
111/08 הפ     02/03/2009
הפ 111/08 דיצה השקעות וניהול בע"מ נ' אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ
בעניין:
4


בתי המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת
ה"פ
000111/08


בפני
:
כב' השופט יונתן אברהם
תאריך:
02/03/2009

בעניין:
דיצה השקעות וניהול בע"מ
, ח.פ. 51-1802399
ע"י ב"כ עוה"ד
יצחק פרידמן ויצחק מ. ליפשיץ

המבקשת


נ
ג
ד


1. אד מרי השקעות בע"מ
, ח.פ. 51-77866-4
2. עידן גל השקעות בע"מ
, ח.פ. 51-178382-1
ע"י ב"כ עו"ד
יוסף ריכטר

המשיבות


החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים בישיבת 01/03/09 אני ממנה בזאת כמומחה מוסכם מטעם הצדדים ומטעם בית המשפט את משרד השמאות/מדידות זייד אורניב בע"מ, שכתובתו: דרך אבא הילל סילבר 14 רמת גן, מיקוד: 52506.

המומחה יקבל לידיו את התשריט שצורף לחוזה המכר (להלן:- "התשריט המוסכם"), ויבדוק בשטח וכן על גבי תוכנית המתאר החלה על השטח, ויחווה דעתו בשאלה האם השטח התחום בתשריט המוסכם כולל בתוכו שטח של 14 דונם שהינו בבעלות המשיבות, ובמידה שלא, מה הוא גודל השטח התחום בתשריט המוסכם שהינו בבעלות המשיבות.
המומחה אף ישרטט את השטח שבבעלות המשיבות בנפרד על גבי התשריט המוסכם.

במידה שגודל השטח שבבעלות המשיבות, בתחום התשריט המוסכם, נמוך מ - 14 דונם,
יציע המומחה מס' הצעות חלופיות, לצירוף שטח נוסף לשטח התחום בתשריט המוסכם, וזאת מתוך אותה חלקה שבבעלות המשיבות, בה מצוי השטח התחום בתשריט המוסכם, זאת, תוך התחשבות בתנאי העסקה שבין הצדדים, מיקום המגרש שעל גבי התשריט, שוויו וכו'.

הצדדים יפנו אל המומחה לא יאוחר מיום 15/03/09 .
המומחה יגיש חוות דעתו עד ליום 31/05/09 .
שכר טרחת השמאי ישולם לו ע"י המשיבות בלבד בשלב זה, וזאת תוך 14 יום מהצגת דרישה לתשלומו ע"י המומחה, למשיבות.

בכל עיכוב מעבר למועדים שקבעתי לעיל, על המומחה להודיע לבית המשפט ולבקש ארכה.

התיק יובא לעיוני למעקב קבלת חוות הדעת ביום 01/06/09
.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה ולצדדים
.

ניתנה היום, ו' באדר, תשס"ט (2 במרץ 2009), בהעדר הנוכחים.יונתן אברהם
, שופט

סימי

הפ בית משפט מחוזי 111/08 דיצה השקעות וניהול בע"מ נ' אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 02/03/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן