פורום שנהר בע"מ - בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פורום שנהר בע"מ בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ
 
פורום שנהר בע"מ - בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ1005/01 עא     14/05/2001תיקים נוספים על פורום שנהר בע"מ
תיקים נוספים על בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ
עא 1005/01 פורום שנהר בע"מ נ' בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ
1
בתי המשפט
עא 001005/01
בית משפט השלום באר שבע
14/05/2001
תאריך:
כבוד השופט אריאל ואגו
בפני
:
פורום שנהר בע"מ

בעניין:
מערער
מ.ברטל

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ
משיב
ג.בכר

ע"י ב"כ עוה"ד

החלטה

1. הסיבוך הדיוני שנוצר, ואשר בשלו נאלצה המערערת להגיש עתירתה הנוכחית - מיותר לחלוטין ואת הסבך שנוצר ניתן להתיר רק באבחה אחת - חדה - כמוהו כקשר הגורדי המיתולוגי.

2. כתב התביעה הוגש, במקור, בסדר דין רגיל לחלוטין. ההזמנה בסדר דין מקוצר - שצורפה לכתב התביעה - שהוגש פתח תקווה, היא עצמה ערוכה שלא כדין ונעדרת הפרטים החיוניים שהושארו ריקים.

אין בה להקנות לתביעה הרגילה אופי של סד"מ - יש מאין.

3. בבקשה למתן

פסק דין
בהעדר הגנה, מיום 12.12.99, גילה ב"כ המשיבה, עו"ד בכר, את דעתו כי מבחינת התובעת - המשיבה, ולשיטתה, עסקינן בתביעה רגילה לחלוטין. נאמר בבקשה:

"בדיקה ... העלתה ... כי עד ליום זה לא הגישה הנתבעת כתב הגנה" (הדגשה לא במקור).

4. כאשר הוגשה בטעות, מטעם המערערת בקשת בטול פסק הדין, שנוסחה כאילו מדובר היה בתביעה בסד"מ פרסה המערערת בבקשתה יריעת הגנה מפורטת ובהירה ביותר (פסקה 22 ואילך בבקשתה), שראוי וצריך היה, כבר אז, להתייחס אליה ככתב הגנה שיקובל לתיק, אם וכאשר יבוטל פסק הדין שניתן.

5. כאשר בוטל פסק הדין, שניתן בהעדר הגנה, וזאת בהסכמת המשיבה, והתיק הועבר לב"ש, ראוי וצריך היה להתייחס, שוב, לקיים בתיק כאל כתב הגנה לכל דבר, ומשלא כך נעשה, לכל היותר, ולמצער, צריך היה להורות על הגשת כתב הגנה נוסף ולמען הסדר הטוב.

6. בשום שלב לא היה מקום לחייב את המערערת להגיש בקשת רשות להגן, לחייבה לבקש הארכת מועד לעשות כן, או לדון בבקשה כזו, לר"ל, ואם וככל שניתנו החלטות ברוח זו, על ידי כב' הרשם, בלא שים לב שכלל לא מדובר בתביעה בסד"מ, דין ההחלטות להבטל, מחמת שיסודן בטעות.

7. עמידת המשיבה על התפסות לטעות פשוטה שאפשר וטעה ב"כ המערערת בניסוח מי מן הבקשות - קרובה להיות שמוש לרעה בהליכי משפט, כאשר, ויודגש, מתוך בקשת המשיבה בעצמה למתן

פסק דין
, שהוגשה בפ"ת, ברור וגלוי שהיא עצמה כלל לא שיערה בנפשה לטעון כי מדובר בסד"מ.

8. אין מנוס, כמבואר, אלא להתיר "הקשר הגורדי" באבחת חרב. מכל היבט של "צדק דיוני", של ניהול הליך בתום לב ובהגינות, ושל הבאת המחלוקת - סוף סוף - לברור ענייני, יש לבטל החלטות כב' הרשם, נשוא הערעור, ולפתוח הדלת בפני
המערערת להשמע לגוף הגנתה הנטענת.

9. תרצה המערערת - תודיע שמסכת הגנתה שנפרסה עוד בבקשת בטול פסק הדין - תשמש להגנתה.

תרצה המערערת - תגיש כתב הגנה מסודר ומלא תוך 30 יום מהמצאת ההחלטה.

10. הערעור מתקבל - התיק יועבר לניתוב כמקובל ולקביעת ק"מ.

11. בדוחק - ומתוך שהמערערת תרמה רבות להווצר "הפלונטר" בטעותה שלה, לא יפסקו הוצאות.

המזכירות תשגר העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"א באייר, תשס"א (14 במאי 2001) בהעדר הצדדים

אריאל ואגו
- שופט
עא בית משפט שלום 1005/01 פורום שנהר בע"מ נ' בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ (פורסם ב-ֽ 14/05/2001)תיקים נוספים על פורום שנהר בע"מ
תיקים נוספים על בימות 88 (1993) תפאורות בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט