אורליל אחזקות (1982) בע"מ - מדינת ישראל - משרד הבטחון

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אורליל אחזקות (1982) בע"מ
 
אורליל אחזקות (1982) בע"מ - מדינת ישראל - משרד הבטחון
תיקים נוספים על אורליל אחזקות (1982) בע"מ |

3125
4656/99 בג"צ     29/07/1999
בג"צ 4656/99 אורליל אחזקות (1982) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבטחון
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 4656/99
בפני
: כבוד הנשיא א' ברק

כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט מ' אילן
העותרות: 1. אורליל אחזקות (1982) בע"מ

2. אורליל בע"מ
3. נגה לייט בע"מ

נגד

המשיבים: 1. מדינת ישראל - משרד הבטחון

2. הוועדה המשותפת להשעיית ספקים והיתרי
ניהול מו"מ של משרד הביטחון
3. מנכ"ל משרד הבטחון - אילן בירן

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה: ט"ז באב התשנ"ט (29.07.99)

בשם העותרות: עו"ד חיים סמט


בשם המשיבים: עו"ד מלכיאל בלס
פסק-דין

הננו סבורים כי לא נפל פגם בשיקול דעת המשיבים, אשר סרבו להימנע מהשעיית היתרי היצוא של העותרות. הוצגו בפני
המשיבים ראיות מינהליות מספיקות, אשר יש בהן כדי לבסס את החלטתם. ראיות אלה מסבכות את המנכ"ל והסמנכ"ל של חברות אורליל ונגה לייט. מעמדם הרם של אלה בחברה - וחוסר הפיקוח של הדירקטוריון - והפגיעה באמון שניתן לחברה. מבססים את סבירות החלטת המשיבים.

העתירה נדחית.

ניתן היום, ט"ז באב התשנ"ט (29.07.99), בפני
באי כוח הצדדים.

ה נ ש י א ש ו פ ט ת ש ו פ ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99046560.a03/דז/
1
בג"צ בית המשפט העליון 4656/99 אורליל אחזקות (1982) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבטחון (פורסם ב-ֽ 29/07/1999)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן