לונה הלפרין - חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, דינה אמר ואברהם קורל, יובל אלון חברה לבנין בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לונה הלפרין חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ דינה אמר ואברהם קורל יובל אלון חברה לבנין בע"מ
 
לונה הלפרין - חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, דינה אמר ואברהם קורל, יובל אלון חברה לבנין בע"מ
תיקים נוספים על לונה הלפרין | תיקים נוספים על חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ | תיקים נוספים על דינה אמר ואברהם קורל | תיקים נוספים על יובל אלון חברה לבנין בע"מ |

441200
4679/07 עא     11/01/2009
עא 4679/07 לונה הלפרין נ' חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, דינה אמר ואברהם קורל, יובל אלון חברה לבנין בע"מ
st1\:*{behavior: }
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 4679-07 הלפרין נ' חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ
ואח'11
בינואר 2009

בפני

הרכב כב' השופטים:

יגאל גריל, ס. נשיא (אב"ד)

עודד גרשון

יעל וילנר
המערערת:
לונה הלפרין

ע"י ב"כ עו"ד אבי גולדבליט ואח'נגד

המשיבה:


המשיבים הפורמאליים:
1. חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד י. נחשון


2. דינה אמר ואברהם קורל
ע"י ב"כ עו"ד ח. שנהב ואח'


3. יובל אלון חברה לבנין בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ע. אטיאס ואח'החלטהא.
בפני
נו בקשת המשיבה, חברת אשל הירדן, לחלט את יתרת הפקדון שהפקידה המערערת, לונה הלפרין
, ב-ע"א 4679/07, וזאת לזכות שכ"ט עו"ד ומע"מ שנפסקו לטובת חברת אשל הירדן, בבית משפט קמא וערכם כיום 14,606 ₪.

ב.
בפסק דיננו שניתן ביום 9.12.08 דחינו את ערעורה של המערערת ברובו וחייבנו את המערערת לשלם למשיבה מס' 1 שכ"ט עו"ד בסכום של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכן חייבנו את המערערת לשלם לכל אחת ואחת מן המשיבות מס' 2 ומס' 3 שכ"ט עו"ד בסכום של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ.

הוספנו שהמזכירות תעביר את סכומי שכר הטרחה שפסקנו למשיבות מתוך הפקדון שהפקידה המערערת להבטחת הוצאות המשיבות בערעור.

באשר ליתרת הפקדון קבענו בפסק דיננו שזו תישאר מופקדת בשלב זה בקופת בית המשפט עד תאריך 10.1.09, וככל שלא תוגש עד לאותו מועד בקשה כלשהי על ידי מי מן הצדדים תוחזר היתרה לידי ב"כ המערערת עבור המערערת.

ג.
כאמור, עותר ב"כ המשיבה מס' 1 (חברת אשל הירדן) לחלט את יתרת הפקדון שנותר
בתיק זה לטובת שכ"ט עו"ד ומע"מ שנפסקו לחובת המערערת בבית משפט קמא.

כמו כן מצורף מכתבו של ב"כ אשל הירדן עו"ד י. נחשון
, אל ב"כ המשיבה מס' 1, עו"ד א. גולדבליט, כשלמכתב צורפו קבלות בגין תשלומים שונים ששולמו בגין יציאות המשפט וזאת בשים לב לקביעתנו בפיסקה י"ט + כ' של פסק דיננו, דהיינו, שיציאות המשפט תשולמנה כנגד קבלות.

ד.
אנו סבורים שדין הבקשה של ב"כ המשיבה מס' 1 להידחות וזאת משני טעמים:

הטעם האחד (והוא העיקרי): הפקדון המופקד בערכאת הערעור מיועד (בהעדר הוראה ספציפית אחרת) להבטחת הוצאות המשיבים בערעור, ולא למטרה אחרת כלשהי.

כך בענייננו, משחוייבה המערערת בתשלום שכ"ט עו"ד בשיעורים שקבענו בפסק דיננו מיום 9.12.08 הורינו שמזכירות בית המשפט תעביר לב"כ המשיבות סכומי שכר טרחה אלה מתוך הפקדון שהפקידה המערערת, אך זאת ביחס לחיובה של המערערת בסכומי שכר טרחה בשלב הערעור.

ואולם, פקדון זה לא נועד לכיסוי שכ"ט עו"ד שחוייבה בו המערערת בבית משפט קמא.

יתרת הפקדון שנותרה מופקדת בבית משפט זה לא נועדה לכסות שכ"ט עו"ד שחוייבה בו המערערת בגין ההליך בבית משפט קמא.

הטעם השני: אין בדעתנו להידרש למחלוקת בין הצדדים בשאלה האם התיעוד המצורף לבקשתו של ב"כ המשיבה מס' 1 עונה על הנדרש אם לאו.

פסק דיננו מיום 9.12.08 קבע שאת הוצאות המשפט יש לגבות כנגד קבלות - פיסקאות י"ט + כ' של פסק דיננו.

השאלה האם התיעוד עונה על הנדרש אם לאו תוכרע במידת הצורך בבית משפט קמא ככל שמי מן הצדדים יפנה לבית משפט קמא בבקשה מתאימה למתן הוראות.

ה.
התוצאה מכל האמור לעיל היא שאנו דוחים את הבקשה של ב"כ המשיבה מס' 1 מיום 31.12.08 לחילוט יתרת הפקדון.

מזכירות בית המשפט תחזיר איפוא את יתרת הפקדון לידי ב"כ המערערת עוה"ד א. גולדבליט, עבור המערערת, אך זאת ייעשה לא לפני תאריך 26.1.09
(אלא אם תינתן עד אז החלטה אחרת).

ניתנה היום, טו' טבת תשס"ט, 11 ינואר 2009, בהעדר הצדדים.


י' גריל
, שופט

ע' גרשון
, שופט

י' וילנר
, שופטת


הוקלד על ידי רחל ס.עא בית משפט מחוזי 4679/07 לונה הלפרין נ' חברת אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, דינה אמר ואברהם קורל, יובל אלון חברה לבנין בע"מ (פורסם ב-ֽ 11/01/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן