מאיר אפללו - אורטל בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מאיר אפללו
 
מאיר אפללו - אורטל בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח'
תיקים נוספים על מאיר אפללו | תיקים נוספים על אורטל בע"מ | תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ |

1523/09 בשא     11/03/2009
בשא 1523/09 מאיר אפללו נ' אורטל בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח'
בעניין:

1
בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בשא 001523/09
עב 002562/08

בפני
:
כב' השופטת אורית יעקבס


11/03/2009
בעניין
:
מאיר אפללוע"י ב"כ עוה"ד
ארן יאיר

המבקש/התובע


- נגד -1. אורטל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד
פרי-הר ריטה

2. עיריית מגדל העמק
3. החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד
קרן אבידן

4. ש. ניר הצפון (1991) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד
דלית כסלו ספקטור ואח'

5. קפלן את לוי בע"מ


ע"י ב"כ עוה"ד
משה יוסוב

המשיבות/הנתבעות


החלטה

1
.
ביום 18.2.09 הגיש התובע "
בקשה למחיקת כתבי ההגנה שהוגשו מטעם הנתבעות 4-1 או לחילופין למתן צו נוסף לגילוי ולעיון במסמכים ואף להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית ולדחיית מועד דיון ההוכחות
" (להלן:"הבקשה").
במסגרת הבקשה ביקש התובע כי בית הדין יורה לנתבעות לגלות מסמכים מסויימים ו/או להורות על מחיקת כתבי ההגנה אשר הוגשו מטעם נתבעות 1 עד 4, או לחילופין מתן צו נוסף לגילוי ועיון במסמכים וכן להאריך לתובע את המועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו ולהורות על דחיית מועד ישיבת ההוכחות.


יש לציין כי ביום 14/12/08 ניתן צו גילוי מסמכים הדדי וזאת בהתאם לבקשת התובע מיום 2/12/08, אשר הוגשה במסגרת בש"א 4729/08 ולאחר שהנתבעות לא הגיבו לבקשה, חרף החלטת בית הדין מיום 2/12/08.

2.
להלן המסמכים שגילויים התבקש:

א
.
תלושי שכר לחודשים מרץ 2002 עד יוני 2002 מאת נתבעת מס' 3.
ב
.
הסכם ההתקשרות בין נתבעת מס' 2 לבין נתבעת מס' 3 בנוגע לאספקת שירותי כוח אדם.

ג
.
הסכם ההתקשרות בין נתבעת מס' 2 לבין נתבעת מס' 5 בנוגע לאספקת שירותי כוח אדם.

ד
.
תלושי השכר של כלל העובדים אשר הועסקו יחד עם התובע, באותו התפקיד ובאותה תקופה, ישירות על ידי נתבעת מס' 2.
יש לציין כי בעניין זה, ציין התובע כי אין לו התנגדות שפרטיהם האישיים של העובדים הללו ימחקו מתלושי השכר.

ה
.
ההודעה שנמסרה לתובע אודות תנאי עבודתו בשורות נתבעת מס' 3.

ו
.
דוחות הנוכחות של התובע בכל תקופת עבודתו בשורות נתבעת מס' 3.

ז
.
פנקס ימי החופשה שניהלה, לכאורה, נתבעת מס' 3 עבור התובע, במהלך תקופת עבודתו בשורותיה.

ח
.
כל מסמך ו/ או הסכם עליו הוחתם, לכאורה, התובע ואשר לא צורף לכתב הטענות.

ט
.
לחייב את נתבעת מס' 2 לחשוף את מספרי הזהות וכן את כתובתם של אברהם אוחנה ושל דוד אזלואי אשר הועסקו ישירות על ידי נתבעת מס' 2 ובתפקיד זהה לזה של התובע ולאחר להתיר לו לזמנם לעדות בעת שלב ההוכחות.

י
.
פירוט רשימת המסמכים הרלוונטיים, המצויים בחזקת נתבעות מס' 2 ו - 3.

3.

ביום 24.2.09 הוגשה "
הודעה מוסכמת מטעם התובע ונתבעת מס' 4
" במסגרתה צויין כי הבקשה בעניין נתבעת מס' 4 מתייתרת מאחר והיא העבירה אל התובע את רשימת גילוי המסמכים מטעמה.

4
.
ביום 25.2.09 הוגשה תגובתם של נתבעות מס' 2 ו - 3 לבקשה.

5
.
ביום 26.2.09 הוגשה תגובת נתבעת מס' 1 לבקשה.

6.

ביום 26.2.09 ניתנה החלטה במסגרתה נקבע כי לאור האמור בתגובותיהן של נתבעות 1 עד 3, ומטעמי יעילות, נדרש התובע לבחון אילו חלקים מהבקשה עדיין דורשים הכרעה שיפוטית.
בנוסף נקבע כי התובע יודיע עמדתו, זאת לא יאוחר מיום 3.3.09, אחרת יראה אותו בית הדין כמבקש רק את הסעדים המתייחסים לארכה בהגשת תצהיריו ולדחיית ישיבת ההוכחות.

7.

ביום 1.3.09 הגיש התובע "
הודעה בכתב
" במסגרתה התייחס להחלטת בית הדין מיום 26/2/09.

8.

ביום 2/3/09 הגיש התובע תשובה לתגובת נתבעות 2 ו – 3.

9.
רקע

בבסיס הבקשה, תביעתו של התובע, אשר עבד, לטענתו, מספר שנים כמפנה אשפה, אצל נתבעת מס' 2 ואשר הועסק אצלה באמצעות חברות כח אדם שונות (הנתבעות 1, 4 ו - 5).
התובע הגיש תביעתו לאחר שקיבל מכתב פיטורים מנתבעת מס' 5, שהיתה, לטענתו,
הגורם האחרון שהנפיק לו תלושי שכר, בגין עבודתו אצל נתבעת מס' 2.
במסגרת תביעתו, תבע התובע רכיבים שונים, ביניהם:פיצויי פיטורים; קרן פנסיה; קרן השתלמות; פידיון חופשה שנתית; דמי הבראה; קצובת טלפון; תוספת שכר וגמול שעות נוספות.

10.

להלן טענות בא כח התובע, בתמציתיות:

א
.
רק נתבעת מס' 5 פעלה בהתאם לצו גילוי המסמכים שהוציא בית הדין, תחת ידו,
בהחלטתו מיום 14/12/08.

ב
.
ניסיונותיו של התובע, לגרום לכך שגם הנתבעות האחרות יקיימו את הצו, עלו בתוהו ועל כן נאלץ להגיש את הבקשה, אשר הסעד הראשוני המבוקש בה הוא מחיקת כתבי ההגנה של נתבעות 1 עד 4 כשהסעד החלופי הוא ליתן צו נוסף לגילוי מסמכים.

ג.

לענין נתבעת מס' 2, ביקש התובע כי בית הדין יורה לה להמציא את המסמכים:

*

הסכם ההתקשרות בינה לבין נתבעת מס' 3, בנוגע לאספקת שירותי כוח אדם, בתקופה בה הנפיקה האחרונה את תלושי שכרו של התובע.

*

הסכם התקשרות בינה לבין נתבעת מס' 5, בנוגע לאספקת שירותי כוח אדם בתקופה בה הנפיקה האחרונה את תלושי שכרו של התובע.
*

תלושי השכר של כלל העובדים אשר הועסקו יחד עם התובע, באותו התפקיד ובאותה התקופה ישירות על ידיה ו/או טפסי ריכוז התלושים של עובדים אלה בתקופות הרלוונטיות לתביעה.

11.
להלן טענת נתבעת מס' 1, כפי שצויינה בתגובתה מיום 26.2.09

הבקשה בעניינה מתייתרת, שכן ביום 17.2.09 היא שלחה אל התובע, את רשימת המסמכים שבידיה וכן צירפה את המסמכים המבוקשים.

12.
להלן עקרי טענותיהן של נתבעות מס' 2 ו - 3, כפי שעלו מתגובתן מיום 25.2.09:

א
.
חל עיכוב בהמצאת המסמכים וזאת בשל החלפת ייצוג, כשבאי כוחן הנוכחיים, של הנתבעות, קיבלו על עצמם את הייצוג רק ביום 3.2.09.

ב
.
תלושי השכר לחודשים מרץ 2002 עד יוני 2002 - לא אותרו.

ג
.
הסכם ההתקשרות בין שתי הנתבעות, בנוגע לאספקת שירותי כוח אדם, בתקופה בה הנפיקה נתבעת מס' 3 את תלושי שכרו של התובע - לא אותר.

ד
.
הסכם התקשרות בין נתבעת מס' 2 לבין נתבעת מס' 5 בנוגע לאספקת שירותי כוח אדם בתקופה בה הנפיקה נתבעת מס' 5 את תלושי שכרו של התובע - לא אותר.
ה.

ההודעה שנמסרה לתובע אודות תנאי עבודתו בשורות נתבעת מס' 3- לא אותרה.

ו.

אין מקום להורות לנתבעות להציג תלושי שכר של עובדים אחרים מחמת היעדר רלוונטיות ומחמת צנעת הפרט וכן בשל כך שהבקשה רחבה, גורפת ולא ממוקדת.

ז
.
דו"חות הנוכחות לחודשים מרץ 2002 עד יוני 2002 - צורפו.

ח
.
פנקס ימי חופשה- לא אותר.

13.
במסגרת ההודעה שהגיש התובע, בעקבות הוראת בית הדין מיום 26/2/09, הוא עמד על כך שעדיין נדרשת הכרעה שיפוטית, בקשר למחיקת כתבי הגנתן של נתבעות מס' 2 ו - 3 וזאת מהטעמים הבאים:

א.

קיימת סתירה בין האמור בתגובה אותה הגישו נתבעות מס' 2 ו - 3 לבית הדין לבין האמור במכתב גילוי המסמכים ששלחו לתובע שכן בראשון טענו שנתבעת מס' 2 לא העסיקה בעצמה עובדים נוספים בפינוי אשפה בתקופת העסקתו של התובע ולפיכך אין בידה להמציא תלושים כמבוקש, בעוד שבאחרונה טענה להעדר רלוונטיות, לפגיעה בצנעת הפרט ולהיות הבקשה כללים ולא מפורטת.


בנסיבות אלו יש להורות לנתבעת מס' 2 ליתן תצהיר מפורט של גורם מוסמך מטעמה בדבר המועד בו היא חדלה מלהעסיק פועלים ישירות בשורותיה, על מנת שהתובע יוכל לחקור מצהיר זה.


ב.

התובע עומד על כך שיחד עימו, הועסקו בתפקיד זהה וישירות על ידי נתבעת מס' 2 עובדים נוספים, שאת שמותיהם של שניים הוא יודע (מר אברהם אוחנה ומר דוד אזולאי).

בנסיבות אלו מבקש התובע שבית הדין יורה לנתבעת מס' 2 למסור את פרטיהם של מר אוחנה ומר אזולאי, על מנת לאפשר לתובע לזמנם לעדות.

ג.

התובע עמד על כך שבית הדין יורה לנתבעות מס' 2 ו - 3 להמציא לו את רשימת המסמכים הרלוונטיים לתביעה והמצויים ברשותן.

14
.
במסגרת התשובה שהגיש התובע ביום 2/3/09 הוא חזר והבהיר את טענותיו לענין גירסתה הלא נכונה של הנתבעת מס' 2 באשר להעסקה ישירה של עובדים אחרים, בתקפידו של התובע.

דיון והכרעה

15.

בכל הקשור לנתבעות 1 ו - 4

אקדים ואציין כי לאור האמור בהודעתו של התובע מיום 1/3/09 ובתשובתו מיום 2/3/09 וגם בשים לב להודעות והתגובות השונות שמסרו נתבעות מס' 1 ומס' 4 הרינו קובעת כי לגביהן התייתר הצורך המתן החלטה שיפוטית שכן הריני רואה אותן כמי שקיימו את החלטת בית הדין בדבר צו גילוי המסמכים.

16.
בכל הקשור לנתבעות 2 ו - 3

א.
מחיקת כבת ההגנה -
תקנה 46(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 קובעת כי:

"לא קיים בעל דין צו שניתן על פי תקנה (א) או (ב), רשאי בית הדין או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו או למחוק את כתב טענותיו".

כידוע, הסנקציה הקבועה בתקנה הנ"ל, הינה סנקציה חמורה ביותר, ובית הדין לא נוהג לנקוט בה, אלא אם שוכנע שכלו כל הקיצין וכי אין להבין את התנהגות בעל הדין אלא כזדון חריג וקיצוני.

למותר לציין כי במקרה שלפניי, לא השתכנעתי שזה המצב וזאת גם בשל טענת נתבעות 2 ו - 3 לשינוי ייצוג, גם בשל מכתב גילוי המסמכים ששלחו לתובע, והנושא את התאריך 15/2/09 וגם בשל האמור בתגובתן מיום 25/2/09.

אשר על כן, אינני מורה על מחיקת כבת ההגנה של נתבעות 2 ו- 3.
ב.

לענין גילוי המסמכים -


תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991
(להלן:התקנה"), קובעת כי:
"(א)
בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין, אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור
שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או לחסוך בהוצאות
"

תקנה 46 הנ"ל, היא מקור סמכותי ליתן צו לגילוי ולעיון במסמכים, צו שכזה, לא יינתן, מקום שיש בכך הכבדה קשה על צד לדיון ו/או מקום שבית הדין אינו מוצא שמתן הצו ייעל את הדיון או יחסוך בהוצאות.

מדיניותו של בית הדין לעבודה היא להרשות גילוי מסמכים הנחוצים כדי להגיע לחקר האמת וכדי לאפשר בירור יעיל של הפלוגתאות, תוך שמירה על איזון ראוי ומידתי בין האינטרסים של הצדדים.

כפי שצויין בשלב מוקדם יותר של החלטה זו, צו שכזה ניתן על ידי ביום 14/12/08.

בכל הקשור לרוב המסמכים שביקש התובע כי תמציא לו הנתבעת 2 ו/או נתבעות מס' 2 ו - 3, מצאתי מענה הולם בתגובתן - במסגרתה צווינו המסמכים שהתבקשו אך לא אותרו וכן המסמכים שנשלחו.

בכל הקשור לתלושי שכר של עובדים "בתפקידו" של התובע, אשר לטענתו, הועסקו על ידי נתבעת מס' 2 באופן ישיר - לא נעלמה מעיני הסתירה העולה, לכאורה, עת משווים בין האמור בתגובה שהגישו נתבעות 2 ו - 3 לבית הדין לבין האמור במכתב גילוי במסמכים ששלחו לתובע, אולם כך או כך, אינני סבורה שיש להורות נתבעת מס' 2 לחשוף תלושי שכר של צדדים שלישיים (גם אם קיימים צדדים רלוונטיים שכאלה) וזאת בשל טעמים שבהגנת פרטיותם של אותם צדדים.

למותר לציין כי זכותו של התובע להוכיח שנתבעת מס' 2 כן העסיקה, באופן ישיר, עובדים אחרים, באותו תפקיד שהוא ביצע עבורה "באופן עקיף". וזאת הן באמצעות חקירת הגורם ו/או הגורמים מטעם נתבעת מס' 2 שיגישו תצהירים והן באמצעות העדת אותם שני אדונים נכבדים ששמותיהם צויינו בהודעות התובע ובתגובותיו (הכוונה למר אברהם אוחנה ולמר דוד אזולאי).

אשר על כן הריני קובעת כי, בתוך 5 ימים מיום שתקבל החלטה זו, תמסור נתבעת מס' 2
לתובע את כתובותיהם ופרטיהם של מר אוחנה ומר אזולאי וזאת כדי לאפשר לו לזמנם כעדים מטעמו.

בנוסף ובמקביל
, הריני קובעת כי בתוך בתוך 5 ימים מיום שתקבלנה החלטה זו תמצאנה נתבעות 2 ו-3 לתובע, את רשימת המסמכים שיש ברשותן, בקשר לתביעה, הכוונה לרשימה שתהווה "רשימת גילוי מסמכים".

ג.
תצהיר גורם מוסמך

בכל הקשור לבקשת התובע כי נתבעת מס' 2, תגיש תצהיר מפורט של גורם מוסמך מטעמה בדבר המועד בו היא חדלה מלהעסיק פועלים ישירות בשורותיה, על מנת שהתובע יוכל לחקור מצהיר זה - הריני דוחה סעד זה, שכן, כפי שציינתי קודם לכן, התובע יהיה רשאי לחקור, בענין זה, את הגורם ו/או הגורמים מטעם נתבעת מס' 2, שיובאו כעדיה.

למותר לציין כי אם תבחר נתבעת מס' 2 שלא להביא גורם שיוכל להשיב על שאלות התובע בענין זה, יוכל האחרון לטעון, בנושא זה, במסגרת סיכומיו.

17.
הארכת מועד להגשת תצהירי התובע ודחיית מועד ישיבת ההוכחות

אקדים ואציין כי מטרתו של בית הדין היתה לזרז את ניהול התביעה ובהתאם נקבע, מלכתחילה, סד זמנים מאוד לחוץ וכן מועד קרוב לישיבת הוכחות (שהיתה אמורה להתקיים ביום 25/12/08 ובהמשך נדחתה ליום 20/4/09).

כפי שניתן לראות, כבר כעת, רצונו זה
של בית הדין, לא יתממש.

בנסיבות הענין ובהתחשב בבקשת התובע להאריך לו את המועד להגשת תצהיריו ומתוך רצון שגם לנתבעות יהא זמן סביר להגשת תצהיריהן, הריני קובעת כדלקמן:

א.

התובע יגיש תצהיריו עד ליום 6/4/09 (כשעד למועד זה ימציאם גם לנתבעות).

ב.

הנתבעות תגשנה תצהיריהן בתוך 45 יום מיום שיומצאו להם תצהירי התובע (כשבתוך פרק זמן זה ימציאו העתק גם לתובע וגם זו לזו).

ג.
ישיבת ההוכחות
הקבועה ליום 20/4/09 נדחית בזאת ליום 22/6/09 שעה 10:30.

בנוסף
ולשם הזהירות נדרשים הצדדים לשריין מועד נוסף להוכחות, הוא יום 6/7/09 שעה 10:30.

18.
הוצאות

הוצאות בקשה זו תילקחנה בחשבון במסגרת פסק הדין והצדדים יהיו רשאים לטעון בעניין, במסגרת סיכומיהם.


ניתנה היום ט"ו באדר, תשס"ט (11 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.
אורית יעקבס
, שופטתענבל
בשא בית דין אזורי לעבודה 1523/09 מאיר אפללו נ' אורטל בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 11/03/2009)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן