נדאל נסיר - ויטרום 98 88 בע'מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נדאל נסיר ויטרום 98 88 בע'מ
 
נדאל נסיר - ויטרום 98 88 בע'מ15911-12/08 תאמ     17/03/2009תיקים נוספים על נדאל נסיר
תיקים נוספים על ויטרום 98 88 בע'מ
תאמ 15911-12/08 נדאל נסיר נ' ויטרום 98 88 בע'מ
בית משפט השלום בחיפה

תא"מ 15911-12-08 נסיר נ' ויטרום 98 88 בע''מ17 מרץ 2009

בפני

כב' השופט
רמזי חדיד

תובע

1
.
נדאל נסירנגד

נתבעת

1. ויטרום 98 88 בע''מ


החלטה1.
תובענה זו נפתחה בהגשת שיק לביצוע וההתנגדות שהוגשה והתקבלה.
בהתאם לתקנה 214 ב' 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, על הצדדים לפעול כדלהלן:


התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום מהמצאת ההחלטה בדבר מתן רשות להתגונן, תצהיר לאימות העובדות ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן, כאמור בתקנה 214 ג', ורשימת מסמכים והעתקיהם, כאמור בתקנה 214 ח', שאם לא כן, תימחק התביעה מחמת חוסר מעש ללא מתן אזהרה נוספת.


הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום ממתן הרשות להתגונן, תצהיר, כאמור בתקנה 214 ג', במסגרת הרשות להתגונן שניתנה, ורשאית
היא להסתמך על התצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן, ככל שהתקבלה.
כן תצורפנה אסמכתאות משפטיות אם ישנן ורשימת מסמכים והעתקיהם, כאמור בתקנה 214 ח'.

2.
אני קובע דיון מקדמי בתביעה וזאת ליום
30.9.09 שעה 09:00.


ניתנה היום,
כ"א
אדר תשס"ט, 17 מרץ 2009, בהעדר הצדדים.
הוקלד על ידי .......תאמ בית משפט שלום 15911-12/08 נדאל נסיר נ' ויטרום 98 88 בע'מ (פורסם ב-ֽ 17/03/2009)תיקים נוספים על נדאל נסיר
תיקים נוספים על ויטרום 98 88 בע'מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט