מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ - מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ
 
מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ - מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ
תיקים נוספים על מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ | תיקים נוספים על מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ

5087/08 תאמ     22/03/2009
תאמ 5087/08 מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ נ' מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ
בית משפט השלום בחיפה

תא"מ 5087-08 מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ
נ' מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ


22 מרץ 2009בפני

כב' השופטת
חנה לפין הראל


תובעת

1
.
מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ


נגד


נתבעת

1. מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ
פסק דין

1.

פסק דין
על-פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, לאור הסכמת הצדדים בדיון שהתקיים ביום 18.11.08.
2. תביעה כספית שהגישה מסיעי העמק – מאיר לוי בע"מ (להלן : "התובעת"), כנגד מי עדן בר – שירותי מחלקה ראשונה בע"מ (להלן : "הנתבעת"), בגין חיובה באופן שרירותי, לטענתה,בעבור 36 כדים ריקים ו- 10 כדי מי עדן, ובסך כולל של 1,636 ₪, וזאת לאחר שהודיעה לנתבעת על הפסקת השירות, לנוכח שירותה הלקוי.
אספקת המים על ידי הנתבעת הייתה בשתי נקודות חלוקה, האחת - במקום עסקה של התובעת, שם היה מקלט והמחלק היה מקבל מפתח ונוטל את הכדים הריקים ובמקומם מניח מלאים;
והשנייה בבית מר חנן לוי, עובד התובעת (להלן : "מר לוי"), שם היה למחלק קוד כניסה לחצר ביתו.
לא נותרו ברשותה כדים. בכל עת בה סופקו לה מיכלי המים, היה זה בתמורה לכמות המיכלים הריקים שהשיבה.
התביעה הועמדה על סך של 2,174 ₪ (כולל הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שכ"ט עו"ד)
3. מנגד טענה הנתבעת, כי ברשות התובעת נותרו 42 כדים ריקים, אולם הואיל ובמועד ההתקשרות חויבה במתן פקדון עבור 6 כדים, הרי שלאחר קיזוזו, נותרה חייבת 36 כדים.
התובעת התחייבה בהתאם להסכם ההתקשרות מיום 12/8/02 (להלן : ההסכם") לרכוש 10 כדים בחודש, כך שיכלה להשיב פחות כדים, ועדיין הייתה מקבלת 10 כדים.
נהגי הנתבעת אינם נוהגים להיכנס לחצרות הלקוחות לא באמצעות קוד סודי ובוודאי שלא באמצעות מפתח, כדי שלא תהיה הנתבעת חשופה לתביעות עתידיות בגין גניבה. לאחר אספקת המים הותיר הנהג אישור בדבר הכדים שסופקו והכדים שנלקחו. עד יום התביעה לא הועלתה טענה באשר מטעם התובעת באשר לכדי המים החסרים.
הפסקת השירות היה בשל התנהלות התובעת, אשר רצתה לשנות את מועדי האספקה הקבועים מראש, וטענתה, כי הימים והשעות בהן בוצעה האספקה המיוחדת לא תאמו את דרישותיה.


דיון
4. הצדדים הסכימו כאמור למתן

פסק דין
על פי ס, 79א הכולל אפשרות דחיית התביעה במלואה , או קבלתה במלואה.
לאחר עיון בחומר המונח בפני
י, נחה דעתי, כי דין התביעה להידחות.

5. אני מקבלת את טענת הנתבעת, כי התובעת לא השיבה את הכדים, נשוא כתב התביעה.
על כתפי התובעת מוטל הנטל להוכיח, כי לא נותרו ברשותה הכדים. התובעת לא עמדה בנטל זה.
התובעת אשר לא חלקה, כי הנתבעת ספקה לה כדי מים, לא הוכיחה ולו בראשית ראיה, כי הללו הושבו בחזרה לנתבעת. מנגד, הנתבעת צרפה דו"ח "שרות מחלקה ראשונה", לפיו יתרת החובה המצטברת של התובעת נכון ל- 23/9/07 עמדה על 1636.90 ₪. דהיינו, הנתבעת תמכה את קיום החוב בראייה.
מה גם, מר לוי לא נתן כל הסבר,
מה אלו אותם כדים המצויים במחסן, ואשר מוזכרים ביומן לקוח בכל הנוגע לתאריך 4/5/07, : "לקוח עצבני רוצה להתנתק לא מסביר למה ומה טוען על כדים..."
בעניין זה, איני מקבלת גם את גרסת התובעת, כי למחלק היה מפתח למקלט ומשם נטל את הכדים או כי היה לו קוד לחצר הבית של מר לוי. טענה זו נראית תמוהה. יש ממש בטענת הנתבעת כי מצב זה עלול לחשופה לתביעות
שאינן קשורות לאספקת המים.

6. בסעיף 3.2 לתנאים הכלליים של ההסכם נקבע :
"...בתום תקופת ההסכם תיערך עם הלקוח התחשבנות לגבי כדים אשר לא הוחזרו או שהחברה סירבה לקבלם כמפורט בסעיף 5.3 להלן. במידת הצורך, תקוזז עלות כדים כאמור מפיקדון הכדים".
ובהמשך נקבע, בסעיף 5.3
:
"... הלקוח ישיב את הכדים הריקים לחברה כשהם נקיים ותקינים ותמורתם תחזיר החברה ללקוח את פיקדון הכדים...בגין כדים אשר לא התקבלו על ידי החברה, לא יוחזר פיקדון הכדים והלקוח אף יחוייב בגין כל כד שלא הוחזר מעבר למספר הכדים בגינם נתן פיקדון".
איני מקבלת את טענת הנתבעת, כי האמור בסעיף 3.2 לעיל, מחזק את גרסתה, באשר להמתנת הנתבעת לצבירה של 42 מיכלים בידי התובעת, כאשר מלכתחילה כמות הכדים הסבירה המוחזקת בידי לקוח, ואשר נלקחת בחשבון על-ידי הנתבעת, היא שישה, כגובה הפיקדון.
הנתבעת מתעלמת מהאמור בסעיף 5.3 לעיל, לפיו יכולים להיווצר מקרים בהם לקח הלקוח כדים ולא השיבם, מעבר לאלו שבגינם ניתן פיקדון.

7. איני מקבלת את טענת התובעת, כי הואיל והנתבעת נמנעה מלהעיד את מר לוי, המחלק והגב' ארצי לימור עורכת יומן הלקוח לעיל, יש לזקוף את זה לחובתה. עסקינן ב

פסק דין
לפי סעיף 79א, בו לא נשמעו עדי שני הצדדים, ואין לזקוף לחובת אף אחד מהם את אי העדת מי מעדיהם.סיכומו של דבר
8. התביעה נדחית.
9. התובעת תשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך כולל של 850 ₪ + מע"מ.
10. המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום,
כ"ו
אדר תשס"ט, 22 מרץ 2009, בהעדר הצדדים.


תאמ בית משפט שלום 5087/08 מסיעי העמק-מאיר לוי בע"מ נ' מי עדן בר-שירותי מחלקה ראשונה בע"מ (פורסם ב-ֽ 22/03/2009)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן