פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ, פרי העמק שיווק 90 בע"מ - חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ, חיים אבירם, משה שמש

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ פרי העמק שיווק 90 בע"מ חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ חיים אבירם משה שמש
 
פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ, פרי העמק שיווק 90 בע"מ - חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ, חיים אבירם, משה שמש

מידע על חיים אבירם    מידע על משה שמש   


18094/97 א     28/02/2001תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על פרי העמק שיווק 90 בע"מ
תיקים נוספים על חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ
תיקים נוספים על חיים אבירם
תיקים נוספים על משה שמש
א 18094/97 פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ, פרי העמק שיווק 90 בע"מ נ' חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ, חיים אבירם, משה שמש
בעניין:

1
בתי המשפט


בית משפט השלום ירושלים
א
018094/97


בפני
:
כב' השופט כרמי מוסק


בעניין:
1. פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ

2. פרי העמק שיווק 90 בע"מ
התובעות
נ ג ד


1. חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ

2. חיים אבירם

3. משה שמש

הנתבעים


פסק- דיןלאור החלטתי מיום 19/12/00, ולאחר שלא התקבלה הודעה כלשהי מטעם הצדדים,
אני מאשר את הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים ביום 6/9/99 ונותן לו
תוקף של

פסק דין
.

המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.


ניתן היום ה' באדר, תשס"א (28 בפברואר 2001) בהעדר
הצדדים.כרמי מוסק
, שופט

א בית משפט שלום 18094/97 פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ, פרי העמק שיווק 90 בע"מ נ' חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ, חיים אבירם, משה שמש (פורסם ב-ֽ 28/02/2001)תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים קפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על פרי העמק שיווק 90 בע"מ
תיקים נוספים על חברת יחזקאל ומוסיק שמש בע"מ
תיקים נוספים על חיים אבירם
תיקים נוספים על משה שמש
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט