שי בר השקעות בנדל"ן בע"מ - בלייזר השקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שי בר השקעות בנדל"ן בע"מ בלייזר השקעות בע"מ
 
שי בר השקעות בנדל"ן בע"מ - בלייזר השקעות בע"מ
תיקים נוספים על שי בר השקעות בנדל"ן בע"מ | תיקים נוספים על בלייזר השקעות בע"מ

40940
2870/01 עא     02/09/2003
עא 2870/01 שי בר השקעות בנדל"ן בע"מ נ' בלייזר השקעות בע"מ
1
בתי המשפט

עא 002870/01
בית משפט מחוזי חיפה
02/09/2003
תאריך:
כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

כבוד השופטת שולמית וסרקרוג

כבוד השופטת שושנה שטמר

בפני
:

שי בר השקעות בנדל"ן בע"מ
(ח.צ. 520038217)
בעניין:
המערערת
ירון טיקוצקי

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
בלייזר השקעות בע"מ
המשיבה
שלמה נתן

ע"י ב"כ עו"ד
ערעור מיום 18.12.01 על

פסק דין
מיום 28.10.01 של בית משפט השלום בחיפה (כב' הרשמת ש. פומרנץ) בתיקי בשא 21739/99, 21740/99
פסק דין
סגן הנשיא גדעון גינת
:
1. רשמת בית משפט השלום בחיפה דחתה התנגדות לביצוע שטר שהגישה המערערת. נדון שיק על סך 250000 ₪ מתאריך 30.4.99 שעשתה המערערת לפקודת המשיבה.

2. בתצהיר התומך בהתנגדות (14.11.99) נטען כי השיק הנדון היה חלק מסדרה של ארבעה שיקים שנמסרו כמקדמה על חשבון עבודות בניה והתאמה בבניין משרדים שרכשה המערערת בראשון לציון. המצהיר אמר, כי בסופו של דבר הוסכם שחברה אחרת (לא המשיבה) היא שתבצע את עבודות ההתאמה הנדרשות, ומכאן שלגבי השיקים הנדונים לא ניתנה על ידי המשיבה כל תמורה (סעיפים 8 ו-9 לתצהיר). עוד טען המצהיר, כי טענות המשיבה בהליך הנדון אינן עולות בקנה אחד עם טענות שנטענו בהליכים אחרים, שהמשיבה היתה צד להן.

3. הרשמת המלומדת בהחלטה נשוא הערעור הגיעה למסקנה, כי ההגנה הנטענת אינה אלא הגנת בדים וזאת לאור הדברים שאמר המצהיר בחקירתו שכנגד. כך, למשל, הראתה הרשמת, כי המצהיר הסכים לכך שאחד השיקים בסדרה הנדונה נפרע, שבוצע תשלום בגין שכרו של אדריכל הפרוייקט וכן שהמצהיר חתם על מסמך מתאריך 4.3.99 בו הוא מאשר חוב של המערערת כלפי המשיבה. 60221

4. בערעור לפנינו חזרה המערערת על טענותיה בבית משפט השלום. קראנו את התצהיר שהוגש בתמיכה להתנגדות וכן את החקירה שכנגד מתאריך 26.12.00 ואומנם אין מנוס מהמסקנה, כי הגירסה שהובאה בתצהיר קרסה בחקירה שכנגד.

גם הטענה, כי הגירסה של המשיבה אינה עולה בקנה אחד עם הליכים אחרים בהם נקטה אין בה כדי להועיל למערערת, שכן הפרשנות הנטענת על ידיה לתיעוד שהוגש באותם ההליכים אינה חד משמעית או מחוייבת המציאות.

5. המסקנה היא, שאין עילה להתערבותנו בהחלטת בית משפט השלום. אנו דוחים את הערעור ומחייבים את המערערת לשלם למשיבה את הוצאות המשפט בערעור וכן שכ"ט עו"ד בסך 10000 ₪ + מע"מ, להיום.
המזכירות - תעביר את הפיקדון בערעור לידיו הנאמנות של ב"כ המשיבה על חשבון החיובים דלעיל.

_________________
סגן נשיא

ש. שטמר, שופטת:
1. לעמדתי יש לקבל את הערעור ולהורות על מתן רשות להתגונן למערערת אם תפקיד סך של 150000 ₪ בקופת בית המשפט במזומן או בערבות בנקאית צמודה, כשמתווספת לה ריבית חוקית, והיא בלתי מוגבלת בזמן, וזאת תוך 30 יום מהיום (הפגרה אינה דוחה מועדים). אנמק להלן.

2. המערערת טענה בתצהיר, שצורף לבקשתה למתן רשות להתגונן כדלקמן: השיק על סך 250000 ₪, שהוא נשוא ההתדיינות בתיק בימ"ש קמא ובערעור בפני
נו, הוא אחד מתוך ארבעה שיקים על סכום זהה. המערערת רכשה בשנת 1998 בניין משרדים בראשון-לציון. היא ביקשה לשפצו ולהתאימו לשמש בניין מגורים על מנת להשכירו ל"עמידר", כדי לשכן בו עולים חדשים. המערערת התקשרה עם המשיבה בהסכם בעל-פה על מנת שזו תבצע את עבודות ההתאמה. לעמדת המערערת, נמסרו 4 ההמחאות על-חשבון ביצוע העבודות. מאוחר יותר ובטרם נחתם הסכם בכתב, הגיעה המשיבה להסכם עם חברה אחרת כדי שזו תבצע את העבודות, וההסכם בין המערערת למשיבה בוטל.
המערערת טוענת לכשלון תמורה מלא.

3. המשיבה טענה (וראו עיקרי הטיעון בסעיפים 2 ו-3) כי כשלון התמורה היה חלקי. מאחר שאין כשלון תמורה חלקי מהווה הגנה שטרית, אלא אם כשלון התמורה החלקי הוא בסכום קצוב, וכיוון שהמערערת לא טענה לכשלון תמורה חלקי בסכום קצוב, הרי אין למערערת, לעמדת המשיבה, עילת הגנה.

4. בימ"ש קמא סבר, כי הגנת המבקשת הופרכה. בימ"ש קמא עיגן החלטתו זו בכך שאחד השיקים מתוך הארבעה כובד ע"י הבנק הנמשך. בימ"ש קמא ראה בכך הוכחה כי העבודה בבניין החלה. משמע מכאן שכשלון התמורה היה חלקי.
אינני סבורה שהעובדה ששיק אחד נפרע מהווה הוכחה מכרעת לכך שחלק מהעבודות בוצע. המצהיר מטעם המערערת הבהיר ששיק זה נמסר לאדריכל המשיבה ע"י המשיבה. גם בעדותו של המצהיר מטעם המערערת כי "השיק של 31/3/99 נפרע כי השיק הראשון של 03/99 עד אז לא מצאנו את האלטרנטיבה ולא רצינו להפסיק את ההתקדמות בעבודה" אין בה הוכחה מכרעת על כך שחלק מהעבודה בוצעה.

5. ההלכה היא כי ביהמ"ש איננו נדרש לקבוע קביעות של מהימנות בשלב הדיון בהתנגדות, ויש לבדוק רק אם מגלה גירסת המתנגד הגנה, ואם הגנה זו לא הוכחה כהגנת בדים (וראו, בין היתר, ע"א 102/83 ל.ג. כרמיאל בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד מא(1) 253).

6. כאמור, לא שוכנעתי שהגנתה של המערערת נתגלתה כהגנת בדים. מוכנה אני להסכים כי היתה זו הגנה דחוקה, עקב התמיהות, שעורר בימ"ש קמא בהחלטתו, נשוא ערעור זה. אולם לא ניתן לקבוע שאין לעוררת סיכויים, אם יינתן לה יומה בבית המשפט, לשכנע בגירסתה.

7. במצורף לבקשת הרשות להתגונן, ביקשה המערערת להאריך לה את המועד להגשת ההתנגדות, כאשר היא הדגישה, כי בקשה זו באה מטעמי זהירות, כיוון שהיא סבורה שהבקשה הוגשה במועדה. עילת הבקשה היתה, שבתקופה החל מ- 05/10/99 ועד ליום 18/10/99, התנהלו הליכים במסגרת תיק פירוק נגדה, כאשר המבקשת היתה המשיבה. לעמדתה של המערערת, כל עוד התנהלו הליכי הפירוק "יש לעצור את מירוץ הזמן בלשכת ההוצל"פ" ויש לקחת בחשבון שהליכי הפירוק גרמו "לניטרולה של המבקשת ומנהליה מפעילות סדירה". לכן, לעמדתה, יש להאריך לה את המועד להגשת ההתנגדות.

בימ"ש קמא לא דן בבקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות. בנסיבות כפי שתוארו בבקשה, ובהשתלשלות העניינים בבימ"ש קמא, אשר דן בהתנגדות לגופה, אני מציעה להאריך את המועד להגשת ההתנגדות עד למועד שבו הוגשה ולחייב את המערערת בהוצאות הבקשה להארכת המועד בסך של 10000 ₪ + מע"מ.

8. לפיכך כפי שפתחתי בהצעתי זו, מוצע לעמיתי להרכב לתת למערערת רשות להתגונן בתנאים כפי שפרטתי לעיל, כאשר מצטרף אליהם התנאי לפיו על המערערת לשלם למשיבה את שכר הטרחה, כפי שהצעתי לעיל, בגין הבקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות, וגם תשלום זה יעשה תוך 30 יום ממועד ההמצאה של

פסק דין
זה. אם המערערת לא תמלא את התנאים דלעיל, תיוותר החלטתו של בימ"ש קמא על כנה.
____________
שופטת
ש' וסרקרוג:

במחלוקת האמורה, מבקשת אני להצטרף לפסק-דינה של חברתי, כבוד השופטת שטמר.
למעשה המחלוקת בין חברי אינה מהותית במובן זה, שגם על-פי חוות דעתה של חברתי, כבוד השופטת שטמר, יש מקום להורות על הפקדה, כתנאי למתן הרשות להתגונן.

ההלכה היא, שהתניית מתן רשות להתגונן בהפקדת סכום התביעה או חלקו, תעשה באותם מקרים נדירים בלבד, בהם בית המשפט כמעט מוכן לפסוק לטובת התובע.
כלומר, באותם מקרים שביהמ"ש כמעט בטוח שהנתבע לא גילה הגנה ראויה.

שני חברי וכך גם אני, סבורים שהמערער לא גילה אלא הגנה דחוקה ביותר.

במחלוקת כזו, כאשר יש עדיין אפשרות, מצד אחד, לממש את זכות הטיעון המלאה, של המערער - הנתבע, מצד שני, לשמור על זכותו של המשיב כתובע שלא להיגרר להליך סרק, תוך הבטחת פרעון החוב, לפחות באופן חלקי, מבקשת אני להצטרף לתוצאה אליה הגיעה חברתי.


____________
שופטת
הוחלט, ברוב דעות, כנגד דעתו החולקת של סגן הנשיא גינת, כאמור בפסק דינה של השופטת ש. שטמר.
ניתן היום ה' באלול, תשס"ג (2 בספטמבר 2003) בהעדר הצדדים.
______________ ______________ _______________
סגן נשיא שופטת שופטת

הקלדנית: חנה או-חנה
עא בית משפט מחוזי 2870/01 שי בר השקעות בנדל"ן בע"מ נ' בלייזר השקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 02/09/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן