יורוקום שיווק (1986) בע"מ - שובס סוכנויות 88 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
יורוקום שיווק (1986) בע"מ שובס סוכנויות 88 בע"מ
 
יורוקום שיווק (1986) בע"מ - שובס סוכנויות 88 בע"מ24511/01 א     15/05/2002תיקים נוספים על יורוקום שיווק (1986) בע"מ
תיקים נוספים על שובס סוכנויות 88 בע"מ
א 24511/01 יורוקום שיווק (1986) בע"מ נ' שובס סוכנויות 88 בע"מ
בעניין:
1בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
024511/01


בפני
:
כב' השופטת נועה גרוסמן
תאריך:
15/05/2002

בעניין:
יורוקום שיווק (1986) בע"מ


תובעת

ג

א בית משפט שלום 24511/01 יורוקום שיווק (1986) בע"מ נ' שובס סוכנויות 88 בע"מ (פורסם ב-ֽ 15/05/2002)תיקים נוספים על יורוקום שיווק (1986) בע"מ
תיקים נוספים על שובס סוכנויות 88 בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט