פקיד שומה חקירות חיפה והצפון - אליהו פלצ'י (88) בע"מ, פלדן חב' לבנין השקע' ופיתוח בע"מ, אטילון דן ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פקיד שומה חקירות חיפה והצפון אליהו פלצ'י (88) בע"מ פלדן חב' לבנין השקע' ופיתוח בע"מ אטילון דן
 
פקיד שומה חקירות חיפה והצפון - אליהו פלצ'י (88) בע"מ, פלדן חב' לבנין השקע' ופיתוח בע"מ, אטילון דן ואח'

מידע על אטילון דן   


2247/00 פ     15/07/2003תיקים נוספים על פקיד שומה חקירות חיפה והצפון
תיקים נוספים על אליהו פלצ'י (88) בע"מ
תיקים נוספים על פלדן חב' לבנין השקע' ופיתוח בע"מ
תיקים נוספים על אטילון דן
פ 2247/00 פקיד שומה חקירות חיפה והצפון נ' אליהו פלצ'י (88) בע"מ, פלדן חב' לבנין השקע' ופיתוח בע"מ, אטילון דן ואח'
בעניין:
29בתי המשפט

בית משפט השלום נתניה
פ
002247/00

בפני
:
כב' השופטת, יעל קלוגמן
תאריך:

15/07/2003פקיד שומה חקירות חיפה והצפון
בעניין

:המאשימה

ג
ד

1.
2.
3.
4.
5.פ בית משפט שלום 2247/00 פקיד שומה חקירות חיפה והצפון נ' אליהו פלצ'י (88) בע"מ, פלדן חב' לבנין השקע' ופיתוח בע"מ, אטילון דן ואח' (פורסם ב-ֽ 15/07/2003)תיקים נוספים על פקיד שומה חקירות חיפה והצפון
תיקים נוספים על אליהו פלצ'י (88) בע"מ
תיקים נוספים על פלדן חב' לבנין השקע' ופיתוח בע"מ
תיקים נוספים על אטילון דן
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט