מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ - מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
 
מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ - מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ45/00 הע     04/05/2000תיקים נוספים על מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
תיקים נוספים על מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
הע 45/00 מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ נ' מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ

מלל תעשיות תוכנה, מלל חיפה - מיזוג 7/5/2000
ביום 4 במאי 2000 אישר הממונה על הגבלים עסקיים, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לענייני מיזוגי חברות, את המיזוג המוצע בין מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
לבין מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
.
מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
, היא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסת תל-אביב. בעלי המניות העיקריים של החברה הם: סינטק טכנולוגיות מתקדמות (43.3%) ומר יצחק שמש (17.6%). שאר המניות מוחזקות בידי הציבור. החברה עוסקת בפיתוח תוכנות בתחום הבנקאות, השירותים לשוק ההון והאינטרנט. כמו כן, היא עוסקת במתן שירותי עיבוד שכר לחברות, שירות המכונה לשכת שירות שכר.
החברה מחזיקה כיום ב-52.5 % מהון המניות של מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
.
מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
, היא חברה פרטית העוסקת בפיתוח תוכנה, לשכת שירותי שכר ובמכירת חומרה ותשתיות תקשורת מחשבים.
מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
מעוניינת להגדיל את שיעור ההחזקה שלה בחברת מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
.
לאור העובדה שמ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
מחזיקה כיום, טרם המיזוג, מעל 50% מהון המניות של מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
, אין הגדלת החזקותיה ל-100 % מהון המניות של מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
תשנה באופן משמעותי את חלקה בתחום לשכות שירותי שכר, תחום המאופיין בריבוי מתחרים. לפיכך אין המיזוג מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, ולכן אושר.
הע הממונה על ההגבלים העסקיים 45/00 מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ נ' מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ (פורסם ב-ֽ 04/05/2000)תיקים נוספים על מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
תיקים נוספים על מ.ל.ל חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט