כרמי דישון, עדה דישון - רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
כרמי דישון עדה דישון רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
 
כרמי דישון, עדה דישון - רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ

מידע על כרמי דישון    מידע על עדה דישון   


11397/97 א     01/04/2001תיקים נוספים על כרמי דישון
תיקים נוספים על עדה דישון
תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
א 11397/97 כרמי דישון, עדה דישון נ' רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום ירושלים
א
011397/97


לפני:
כב' השופטת בלהה כהנא
1 . כרמי דישון

2.
עדה דישון
בעניין:


התובעים
אבימור
ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מהנתבעת
שפירא
ע"י ב"כ עו"ד

פסק דין

התביעה שבנדון בגין ליקויי בניה.

1.
העובדות הצריכות לעניין
1.1
התובעים רכשו מאת הנתבעת דירה במבנה דו משפחתי במשעול הדקלים 37 בשכונת רמות ארזים בירושלים (להלן:"הבית" או "הדירה").

החוזה נחתם ביום 4.11.93 והמסירה אמורה היתה להתבצע ביום 15.4.95, בפועל הדירה נמסרה מאוחר יותר.

1.2
לא למותר לציין שמדובר בבית יוקרתי, הנתבעת עצמה ציינה בפרסומיה:
"נכון, אנו מודעים לכך שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו את היוקרה הזו ... תוכל להרשות לעצמך את בית החלומות הזה.."

ועוד, כמפורט בפירסומים שצורפו לכתב התביעה.


1.3
הדירה כאמור נמסרה מאוחר יותר וזאת לאחר מספר הודעות על מסירה (נספחים ג' לכתב-התביעה). יום לפני המסירה המיועדת ב- 16.7.95 ערכו התובעים סיור בבית, ולאחר שנוכחו כי בבית ליקויים, חוסרים ואי השלמות ולאחר דין ודברים נפגשו ביום 6.8.95 בנוכחות מהנדסים מטעם שני הצדדים, אלא שמפגש זה לא פתר את המחלוקות בין הצדדים
ולא קידם דבר.

משכך, פנו התובעים אל הנתבעת בהצעה למנות מהנדס מוסכם שיסדיר את נושא מסירת החזקה, הנתבעת הסכימה להצעה ובלבד שימונו או המהנדס ברגמן או המהנדס ורשבסקי, התובעים קיבלו את ההצעה והמהנדס ורשבסקי מונה כבורר בהתאם לכתב המנוי מיום 18.10.95.

המהנדס ורשבסקי הוציא תחת ידו פסק בוררות חלקי, אשר קיבל תוקף בביהמ"ש המחוזי. במהלך הבוררות המהנדס נתן הוראות ביצוע שונות, אך עפ"י עדותו אלו לא בוצעו במלואם.

בשלב מסויים מר ורשבסקי הודיע שאיננו מעוניין להמשיך בביצוע המטלה בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הנתבעת ופרש בטרם סיום הליכי הבוררות.

1.4
במהלך הדיון בתיק זה מונה המהנדס שמחה פלדמן כמומחה מוסכם, מר פלדמן נתן חוות דעת ביום 26.10.98 ובה פירט את הליקויים בדירה והעריך את עלות תיקונם.

2.
הנתבעים עמדו על זכותם לתקן את הליקויים אלא שבהחלטה שניתנה על-ידי ביום 30.3.00 קיבלתי עמדת התובעים שאין לאפשר לנתבעת ביצוע התיקונים. בסיכומה של אותה החלטה כתבתי:

"הנתבעת כופרת בליקויים שמנה המומחה, היא כופרת למעשה בקיום לקויים כלשהם, לנתבעת ניתנו הזדמנויות רבות לתיקון הליקויים אך אלו לא נוצלו, חוסר האמון בין הצדדים איננו מאפשר כל הדברות ביניהם, ואחרון ואולי החשוב שבהם , איני סבורה שביכולת הנתבעת לתקן את הליקויים, אין לה היתר חוקי לביצוע עבודות קבלניות, אין לה כח אדם מיומן, היא איננה מעסיקה מהנדס ואפילו לא מנהל עבודה..."


משכך נקבע, הרי שכל שנותר להכריע ב

פסק דין
זה מהו סכום הפיצוי שעל הנתבעת לשלם לתובעים.

תביעת התובעים כוללת תביעה בגין איחור במסירה, בגין ליקויי בניה, בגין דיור חלופי, בגין עגמת נפש, אבדן השתכרות וירידת ערך הדירה.3.
איחור במסירה

על פי ההסכם על הנתבעת היה למסור את החזקה בדירה ביום 15.4.95.

על-פי החלטת הבורר מר ורשבסקי ז"ל בפסק הבוררות החלקי מיום 18.10.96 (שקיבל תוקף של

פסק דין
בהחלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 1.5.97), הדירה היתה ראויה למגורים רק ב- 24.9.95.

הנתבעת אחרה אפוא במסירת הדירה איחור בין 5 חודשים ו- 10 ימים. על פי ההסכם הפיצוי בגין חודש איחור הוא 1,000 $, ולפיכך לטענת התובעים הם זכאים לפיצוי בסך 5,333 $ (התובעים טוענים ל- 6,000$ ) .

בפי הנתבעת שתי טענות עיקריות כנגד תביעה זו, האחת, שהתובעים ביקשו לבצע שינויים בדירה ובהסכם נקבע במפורש שביצוע שינויים יגרור אחור במסירה והשניה בהסתמך על סעיף 20 (ג) סיפא להסכם שבכל מקרה הפיצוי המגיע הוא בגין איחור של מעבר לשלושה חודשי איחור מוסכמים.


באשר לטענה הראשונה, אין בידי לקבלה, אכן התובעים ביקשו לבצע שינויים בדירה, אך היה זה בסמוך לחתימת החוזה ובאופן שלא אמור היה לעכב את הבניה, מעבר לכך הנתבעת עצמה לא כרכה באף אחד ממכתביה בעניין מסירת הדירה, את ביצוע השינויים באיחור במסירה.
אינני מקבלת איפוא את הטענה שהאיחור במסירה היה בשל השינויים שבוצעו.

באשר לטענה השניה, היינו שהפיצוי אמור להשתלם בגין התקופה שלאחר 3 חודשי האיחור המותרים, טענה זו אני מקבלת, בסעיף 20 ג' סיפא להסכם נכתב "אחרה החברה במסירת הקוטג' לקונה בתקופה העולה על שלושת החודשים הנזכרים לעיל ושלא מאחת או יותר מהסיבות הנזכרות לעיל יהיו הקונים זכאים לקבל מהחברה פיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש בגובה דמי השכירות בסך 1000$ כל חודש מלא. התחשבנות עפ"י סעיף זה תערך במועד המסירה, אך בשום מקרה לא יינתן פיצוי
בגין האיחור המוסכם" הצדדים הסכימו במקרה דנן שאיחור מעבר לשלושה חודשים, יזכה בפיצוי רק לתקופה שמעבר לשלושת החודשים ובכך שונה הדבר מהעניין שנדון בע"א 758/97 קאופמן נ. גזית, פ"ד מ"ד (2) 65,60, שם לא נכתב בהסכם סייג בזו הלשון וביהמ"ש קבע שאיחור מעבר לתקופה המוסכמת מזכה בפיצוי עבור כל תקופת האיחור.

אני מחייבת אפוא את הנתבעת לשלם לתובעים בגין האיחור בדירה, פיצוי בשקלים בסך השווה ל- 2,333$ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 24.9.95.
4.
הליקויים בדירה

כאמור, ביהמ"ש מינה מומחה מטעמו את המהנדס שמחה פלדמן וזאת על יסוד הסכמת הצדדים מיום 2.7.98 אשר הודיעו לביהמ"ש:

"הסכמנו שביהמ"ש ימנה מומחה מטעמו את המהנדס שמחה פלדמן, הסכמנו גם שהקביעות של המהנדס ורשבסקי ככל שלא היה שנוי נסיבות לגביהן וככל שהיתה מסקנה סופית תחייב.
המומחה יחווה דעתו על הליקויים בדירה, על הטעון תיקון על אשר אינו ניתן לתיקון והעלויות לתיקון הן במחיר קבלן והן במחירי שוק".

על-יסוד הסכמה זו טוען ב"כ הנתבעת שיש לילך על-פי קביעותיו של המהנדס ורשבסקי ולהתעלם מקביעותיו של המהנדס פלדמן. פרשנות זו להסכמה אליה הגיעו ב"כ הצדדים, אינה יכולה להתקבל, מר ורשבסקי בדק את הדירה סמוך לסיום בנייתה ולמן אז מסתבר שננתגלובהפגמיםלאמעטים, התעלמות מכל אותם פגמים אותם מצא המומחה - בלתי מתקבלת על הדעת

"

חוק המכר,
2
1

1
1
.

10.א בית משפט שלום 11397/97 כרמי דישון, עדה דישון נ' רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/04/2001)תיקים נוספים על כרמי דישון
תיקים נוספים על עדה דישון
תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט