רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער, אלי יוסף

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער אלי יוסף
 
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער, אלי יוסף

מידע על עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער    מידע על אלי יוסף   


8741/01 א     18/07/2001תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער
תיקים נוספים על אלי יוסף
א 8741/01 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער, אלי יוסף
בעניין:

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים
א
008741/01


בפני
כב'
השופט
רפי שטראוס
בעניין:
1. רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אילן שפירא
מרח' ש"ץ 3, ירושלים
התובעת


3.
4.

5.א בית משפט שלום 8741/01 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער, אלי יוסף (פורסם ב-ֽ 18/07/2001)תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער
תיקים נוספים על אלי יוסף
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט