תפארת העמק בע"מ - מועצה מקומית מעלה עירון

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תפארת העמק בע"מ מועצה מקומית מעלה עירון
 
תפארת העמק בע"מ - מועצה מקומית מעלה עירון
תיקים נוספים על תפארת העמק בע"מ | תיקים נוספים על מועצה מקומית מעלה עירון

2131/02 א     12/06/2002
א 2131/02 תפארת העמק בע"מ נ' מועצה מקומית מעלה עירון
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום ראשון לציון
א
002131/02


בפני
:
כב' הרשם רפי ארניה
תאריך:
12/06/2002

בעניין:
תפארת העמק בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד
שאוליאן יהודה


התובעת

נ
ג
ד


מועצה מקומית מעלה עירון
ע"י ב"כ עו"ד
פלוס עודד


הנתבעת


פסק דין


בפני
תביעה בסדר דין מקוצר.
הצדדים הסכימו שאכריע בתובענה לגופא על יסוד סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, והכל כפי שיפורט להלן.
להלן העובדות הרלוונטיות לתובענה.

1.
ביום 14.4.1997 נחתם בין הצדדים הסכם, על פיו השכירה התובעת לנתבעת בניין שבבעלותה,
לצורך ניהול משרדי הנתבעת (להלן: "ההסכם המקורי").

2.
תקופת השכירות ע"פ ההסכם המקורי היתה ל - 3 שנים, החל מיום 15.6.1997, ולנתבעת נשמרה הזכות להאריכו לשנתיים נוספות, שנה כל פעם.

3.
ביום 28.6.2000 נחתם בין הצדדים הסכם הארכה ראשון, על פיו הוארכה תקופת השכירות לתקופה שמיום 14.6.2000 ועד ליום 31.12.2001.

4.
בחודש דצמבר 2001 נחתם בין הצדדים הסכם הארכה שני, על פיו הוארכה תקופת השכירות לתקופה המתחלה ביום 1.1.2002 ומסתיימת ביום 31.12.2002.
על הסכם זה ניטשת המחלוקת בין הצדדים, כפי שיובהר להלן (להלן: "הסכם ההארכה").


4.

8.
9.

א בית משפט שלום 2131/02 תפארת העמק בע"מ נ' מועצה מקומית מעלה עירון (פורסם ב-ֽ 12/06/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן