עיריית רמת - גן - שיא אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שיא אחזקות בע"מ
 
עיריית רמת - גן - שיא אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על עיריית רמת - גן | תיקים נוספים על שיא אחזקות בע"מ

44045
124049/00 א     14/07/2002
א 124049/00 עיריית רמת - גן נ' שיא אחזקות בע"מ
1


בתי המשפט
בית משפט השלום תל אביב-יפו
ת.א. 124049/00
בש"א 121336/02


בפני
:
כב' השופט משה סובל


14/07/2002בעניין:
עיריית רמת - גן

תובעת – מבקשת

נ ג ד


שיא אחזקות בע"מ

נתבעת – משיבה

החלטה

1. ביום 18.6.02 הגישה המבקשת בקשה לצירופם של 3 נתבעים נוספים הרשומים בכותרת הבקשה בתור "המשיבים" (להלן: "הבקשה"). הנתבעים שצירופם מבוקש הם חלק מצדדים שלישיים בהודעה שהגישה נגדם הנתבעת.

בהחלטה מיום 18.6.02, אשר נשלחה לצדדים בתאריך 19.6.02, נקבע כי הצדדים ימסרו עמדתם לבקשה תוך 7 ימים.

עד ליום 10.7.02 לא הגישה המשיבה לביהמ"ש את תגובתה לבקשה, ומכאן שאין היא מתנגדת לצירוף הנתבעים, כמבוקש.

3. הנתבעים שצירופם מבוקש מסרו תגובה בכתב בה הביעו התנגדותם לבקשה מטעמים שונים שפרטו בתגובה. חלקן של הטענות מתייחסות לבקשת הצירוף, כגון טענת שיהוי וחלקן של הטענות הן לגופו של הסכסוך, כגון הטענה שקיים הליך בביהמ"ש המחוזי וטענות אלה מקומן רק לאחר צירופם של הצדדים אלו כנתבעים לתביעה.

4. נתבע לעולם נתבע בעל כורחו ואין לו מעמד בשיקול הדעת האם לצרפו כנתבע לתביעה ורק משצורף פתוחה בפני
ו הדרך לטעון כל טענה לרבות העדר יריבות וטענות סף אחרות. 60221

הצדדים השלישיים הם חלק מבעלי הדין מכוח היותם נתבעים בהודעה לצד ג' ומשסבור עתה התובע לאחר שבדק את עמדתו כי יש לו עילת תביעה כנגד נתבעים אלו, או כי נוכחותם דרושה כנתבעים מטעמו לצורך בירור זהותם של המחזיקים הנכונים בנכס, אין לו לתובע דרך אחרת אלא לבקש את צירופם כנתבעים נוספים.

5. הבקשה לצירוף נתבעים מוגשת בשלב מוקדם של הדיון ואין סיבה שלא להיעתר לבקשה. הוצאות הבקשה, אם יתברר כי גרמו להוצאות, יובאו בחשבון בפסק הדין הסופי.

6. לאור כל האמור לעיל, הריני מתיר את צירופם כנתבעים של:
1. ראובן פליצ'ה דרכון איטלקי 462318.
2. דוד ראובן דרכון איטלקי 462317.
3. אלפונסו ראובן דרכון איטלקי 310418.
אשר הינם מיוצגים ע"י עוה"ד א. עברון, א. זרה ואח' מ"מגדלי פז", רחוב בצלאל 31 רמת גן, 52521.

המבקשת תגיש כתב תביעה מתוקן תוך 7 ימים, ותמציא העתקו במסירה אישית לנתבעת המקורית ולנתבעים שצורפו.

הנתבעים שצורפו יגישו כתב הגנה תוך 60 יום מקבלת העתק כתב התביעה המתוקן.

ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

הצדדים ישלימו את כל ההליכים המקדמיים עד לקדם המשפט.

קדם משפט יתקיים במועד שכבר נקבע, היינו, בתאריך 17.10.02 בשעה 11:30.


ניתנה היום ב' באב, תשס"ב (11 ביולי 2002) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.


סובל משה, שופט


124049/00א 120 מיכל חזן
א בית משפט שלום 124049/00 עיריית רמת - גן נ' שיא אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 14/07/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן