נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות, פישר שולמית, פישר מיכאל - רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות פישר שולמית פישר מיכאל רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
 
נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות, פישר שולמית, פישר מיכאל - רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ

מידע על נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות    מידע על פישר שולמית    מידע על פישר מיכאל   


6844/02 בשא     27/08/2002תיקים נוספים על נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות
תיקים נוספים על פישר שולמית
תיקים נוספים על פישר מיכאל
תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
בשא 6844/02 נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות, פישר שולמית, פישר מיכאל נ' רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
בעניין:

4בתי המשפט


בית משפט השלום ירושלים
בש"א 006844/02

בתיק עיקרי: ת.א. 003073/02

לפני
כבוד השופט ר' כרמל


28/08/2002בעניין:
1 . נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות

2 . פישר שולמית

3 . פישר מיכאל
המבקשים


ע"י ב"כ עו"ד
עו"ד תוסיה-כהן יוסף

- נגד -רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ


המשיבה


ע"י ב"כ עו"ד
דיסקין אלון


החלטה

1.
המשיבה הגישה תביעה כנגד המבקשים בקשר עם עסקת שכירות שנחתמה בין הצדדים לפיה השכירה המשיבה יחידות דיור למבקשים, ולטענת המשיבה נותרו המבקשים חייבים כספים בגין דמי שכירות ובגין נזקים שנגרמו ליחידות הדיור.
התביעה הוגשה בחודש פברואר 2002. בשלב מאוחר יותר, במהלך חודש זה, הגישה המשיבה בקשה למתן צו עיקול במעמד צד אחד על נכסים וזכויות של המבקשים וניתן צו כמבוקש. עתה מתבקש ביטולו של הצו.

2.
טענתם המרכזית של המבקשים הינה שהמבקשת מס' 1 הינה עמותה ללא כוונת רווח והינה פעילה בתחום השכלה וחינוך לנערות. עיקר הכספים המגיעים לעמותה מתקבלים ממשרד העבודה, משרד הדתות ומשרד החינוך, כספים המיועדים לעובדי העמותה ולהוצאות שוטפות, ועיקול הכספים בידי גורמים אלה כפי שנעשה יביא למעשה לחיסול פעילות העמותה ולא יועיל במאומה למשיבה. עוד הוברר, ועל כך אין מחלוקת בעצם, כי למבקשת אין רכוש. כן הוברר כי משרדי הממשלה השונים מעבירים למבקשת סך של כ-100,000 ₪ בחודש בגין הוצאותיה והעיקול הינו על סך של כ-700,000 ₪. דברים אלה פורטו בתצהיר שתמך בבקשה לביטול העיקול. המצהירה לא נחקרה על תצהירה, ולמעשה אין עובדות אלה שנויות במחלוקת.

3.
גם אם אצא מהנחה כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה לכך שקיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין (כאמור בתקנה 374 ב' לתקנות סדר הדין האזרחי) וגם אם אצא מהנחה כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תובענה כנדרש לפי סעיף 362 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, עדיין יש להתייחס לתנאי הסף הנוסף הנדרש לשם מתן צו מעין זה והוא התנאי המנוי בתקנה 362 (ב) (1) לפיו, יש להידרש לחשש להכבדה, וכאמור באותה תקנה יש להביא בחשבון, בין השאר, את שיקול: "הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני...". הוברר כי העיקולים שהוטלו במשרדים לענייני דתות, עבודה ורווחה והחינוך, על כספים המגיעים למבקשת לא תפסו כספים העומדים וממתינים לזכות מי מהמבקשים, אלא מדובר בסכומים האמורים להתקבל עבור פעילות שוטפת בחודשים הבאים. הטלת העיקול פירושו הפסקת פעילותה של המבקשת ולמעשה יגרום הדבר לחיסולה, שכן אם תפסיק המבקשת את פעילותה לא יעמדו לזכותה כל כספים שהם, ואז גם לא תהא תועלת בעיקול. מכאן שלא תצמח תועלת מהעיקול לא למבקשת ולא למשיבה (ראה לעניין זה האמור בסעיף מספר 4 לתצהיר המבקשת).

4.
התוצאה היא שבנסיבות העניין אין אלא להורות על ביטול צו העיקול מיום 30/07/02, למעט העיקול הנזכר בסעיף 3 א' לצו.

ניתנה היום י"ט באלול, תשס"ב (27 באוגוסט 2002) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים (עו"ד דיסקין וי. תוסיה-כהן)

ר' כרמל

, שופט
006844/02בשא130 תמיבשא בית משפט שלום 6844/02 נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות, פישר שולמית, פישר מיכאל נ' רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 27/08/2002)תיקים נוספים על נוות בית-הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות
תיקים נוספים על פישר שולמית
תיקים נוספים על פישר מיכאל
תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט