טיולי נהר הירדן בע"מ - חאתם דוחה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טיולי נהר הירדן בע"מ חאתם דוחה
 
טיולי נהר הירדן בע"מ - חאתם דוחה
תיקים נוספים על טיולי נהר הירדן בע"מ | תיקים נוספים על חאתם דוחה

494105
2190/07 בשא     27/05/2007
בשא 2190/07 טיולי נהר הירדן בע"מ נ' חאתם דוחה
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום עכו
בשא002190/07

תיק ההוצל"פ - 0810677067

בפני
:
כב' הרשם מר א. אוחיון
תאריך:
27/5/07בעניין
:
טיולי נהר הירדן בע"מע"י ב"כ עו"ד
טרביה אשרף

המבקשת

נ
ג
ד


חאתם דוחהע"י ב"כ עו"ד
יאסין בכר

המשיב


החלטה


מדובר בשיק בסך 5,000 ₪ לפקודת מקור הרכב שלא כובד בבנק.

המבקש טוען שמסר השיק ועוד שיק שגם בגינו נפתח תיק הוצל"פ נגד המבקש לאחד, מר חסן בדארנה עבור רכישת הרכב.

משלא כובד השיק בבנק, שילם המבקש את מלוא תמורת השיק למר חסן בדארנה.

מר חסן בדארנה מסר השיקים האמורים לעו"ד בכר חאלד יאסין לגבייתם מהמשיב.

עו"ד בכר, שהוא ב"כ המשיב בתיק ההוצל"פ, פתח תיקי הוצל"פ נגד המבקש בשם המשיב.
על פני השיק אין חתימה של המשיב וכך לכאורה גם לא על גב השיק.

מר חסן בדארנה, האמור, פנה לעו"ד בכר ושאלו מדוע נפתח התיק על שם המשיב, שאין לו קשר לשיקים. לטענת מר בדארנה, על פי מכתב תלונה שהוגש ללשכת עורכי הדין, עו"ד בכר פעל כך על מנת לשלם חוב שלו אישית למשיב, בלא זכות כלשהי בשיקים.

אם כך, טוען המבקש לחוסר אחיזה של המשיב בשיקים, חוסר יריבות, חוסר תמורה, ותשלום התמורה למר בדארנה.

המבקש הגיש התנגדות באיחור, ללא כל טעם.

לאור האמור, אני מאריך המועד להגשת ההתנגדות, ונותן רשות להתגונן כשהתצהיר ישמש כתב הגנה.

ניתנת בזאת רשות להגן, התצהיר ישמש כתב הגנה. נוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר.

הליכי הוצל"פ מעוכבים.
הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, בצירוף כל הנספחים, תוך 60 יום מהיום.

לישיבת מקדמית שתיקבע ע"י המזכירות, יתייצבו הצדדים באופן אישי, יחד עם באי כוחם, כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.

אם מדובר בתאגיד, על מנהל מוסמך מטעם התאגיד להתייצב לדיון, כאמור.

אם לא יוגשו תצהירים נוספים או לא תוגש בקשה אחרת מטעם הנתבע, הנתבע לא יהיה רשאי להביא מטעמו ראיות נוספות.

אם
לא ישולם הפרש האגרה ו/או לא יוגש תצהיר מטעם התובע,
תוך המועדים שנקבעו לעיל, תימחק התביעה, ללא התראה נוספת, ותיק ההוצל"פ ייסגר.

ללא קשר לתוצאות המשפט ולאור אי מתן טעם להארכת מועד, אני מחייב המבקש לשלם למשיב הוצאות בקשה זו בסך של 500 ₪ בתוספת מע"מ, ריבית והצמדה כחוק מהיום.
ניתנה היום י' בסיון, תשס"ז (27 במאי 2007) בהעדר הצדדים._______________

א. אוחיון רשם
למזכירות: לשלוח העתק ההחלטה לצדדים בדואר.


בשא בית משפט שלום 2190/07 טיולי נהר הירדן בע"מ נ' חאתם דוחה (פורסם ב-ֽ 27/05/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן