עופרי הירדן בע"מ - חסן בני עודה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עופרי הירדן בע"מ חסן בני עודה
 
עופרי הירדן בע"מ - חסן בני עודה
תיקים נוספים על עופרי הירדן בע"מ | תיקים נוספים על חסן בני עודה

495194
2528/07 סע     14/06/2009
סע 2528/07 עופרי הירדן בע"מ נ' חסן בני עודה
בית דין אזורי לעבודה בחיפה
14 יוני 2009

ס"ע 2528-07 בני עודה נ' עופרי הירדן בע"מבקשה מס' 1

בפני

כב' השופט
אלכס
קוגן

מבקשת

1
.
עופרי הירדן בע"מנגד

משיב

1. חסן בני עודה


החלטה


1.
בפני
בקשת המבקשת לבטל את פסק הדין מיום 25.11.07 שניתן בהעדר הגנה.


השתלשלות העניינים בתיק:

2.
ביום 10.7.07 הגיש המשיב תביעתו זו לבית הדין.

3.
לאחר שלא הוגש כתב הגנה מטעם המבקשת, הגיש המשיב ביום 19.11.07 בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה, בה טען כי ביום 16.10.07 בוצעה מסירה אישית של כתב התביעה למבקשת.

4.
ביום 25.11.07, לאחר שלא נתקבלה כל תגובה מהמבקשת, ניתן

פסק דין
בהעדר הגנה.

5.
ביום 25.5.09 הגישה המבקשת בקשה דחופה לביטול פסק הדין, בה טענה כי לא בוצעה מסירה כדין של כתב התביעה, מאחר וניסיון המסירה בוצע בכתובת שאינה כתובתה הרשומה של המבקשת ואשר היא אינה מחזיקה בה משרד ו/או פקידה. יתרה מזו, מתצהירו של השליח עולה כי הפקידה ששהתה במקום סרבה לקבל את כתב התביעה.
לטענת המבקשת, דבר התביעה נודע לה לראשונה עת הוטל עיקול על חשבון הבנק שלה.

לגופו של ענין טוענת המבקשת כי יש לה טענות הגנה טובות:
5.1
המשיב לא פוטר, אלא בחר לחדול מעבודתו אצל המבקשת.
5.2
המשיב קיבל דמי חגים בתקופת עבודתו בהתאם לחוק.
6.
בתגובתו מיום 8.6.09 טוען ב"כ המשיב כי יש לדחות את הבקשה על הסף בהיותה חסרת בסיס משפטי ו/או עובדתי והכל מהטעמים הבאים:
6.1
המבקשת לא ביצעה מסירה אישית של בקשתה במועדים הנקובים בהחלטת בית הדין מיום 31.5.09.
6.2
המבקשת הגישה את הבקשה באיחור ניכר מבלי שביקשה הארכת מועד לעשות כן.
6.3
לאחר שניסיון לבצע מסירה אישית לכתובתה הרשומה של המבקשת, בוצעה מסירה אישית לכתובת בבית שאן, המופיעה ככתובתה של המבקשת ע"ג המחאה מיום 28.8.02.
6.4
הכתובת הרשומה אצל רשם החברות הינה כתובת למראית עין ונעשתה למטרות לא כשרות.
6.5
המבקשת ידעה זה מכבר על הליכי ההוצל"פ ובמקרה זה כלל הידיעה גובר על כלל ההמצאה.
6.6
המבקשת לא העמידה גרסה עובדתית שתצביע על סיכויי ההצלחה שלה והסתפקה בטענות סתמיות חסרות שחר.

דיון והכרעה

7.

תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, אשר אומצה בבתי הדין לעבודה בתקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991, קובעת לאמור:

"המצאת כתב בי דין לתאגיד תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד, ...".

מתדפיס רשם החברות שצורף לבקשה עולה כי מענה הרשום של המבקשת הוא: "כפר ויתקין ת.ד. 565 מיקוד 40200". בתדפיס לא מופיעה כל כתובת בבית שאן, שם בוצעה, לטענת המשיב, המסירה.
כך גם, ספק רב בעיני, אם המחאה מיום 28.8.02 יש בה כדי להעיד על כתובתה של המבקשת בשנת 2007, בפרט כאשר עומדת היא בסתירה לרישומי רשם החברות.

יתרה מזו, אף אם היתה מופיעה בתדפיס רשם החברות כתובת כלשהי בבית שאן, ספק אם ניתן היה לראות באישור המסירה כמעיד על מסירה כדין משהוא לוקה בחסר, באשר לא צוינה בו כתובת מדויקת, אלא נכתב בכלליות "בית שאן". כן, לא ברור מאישור המסירה, אף לא מהתצהיר שצורף לו, מיהי הפקידה אשר סירבה לקבל את כתב בי הדין והאם הודבק זה במקום.

לאור האמור, אני קובע כי אין מדובר בהמצאה כדין.

8.

הלכה היא כי כאשר

פסק דין
שניתן במעמד צד אחד פגום, והפגם נובע מהיעדר המצאה כדין למבקש, יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.
הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול שכזה נעשה "מתוך חובת הצדק":
"

פסק דין
אשר ניתן שלא כהלכה…רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק
ex debito justitiae
.

פסק דין
כזה פגום הנהו, ומשום כך אין לקיימו, תהא אשר תהא הגנת הנתבע לגופו של עניין, שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו

פסק דין
, אפילו

פסק דין
נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה
".
(א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, בעמ' 282).

ור' דבריה של כב' הש' פרוקצ'יה ברע"א 8864/99 ליאת אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח , תק-על 2000 (3), בעמ' 2133 אשר קבעה, כי:
"כלל יסוד בהליך שיפוטי תקין קובע כי יש ליתן לבעל דין את "יומו בבית המשפט". מושג זה נושא עמו תוכן מהותי ולא טכני בלבד ועניינו בקביעה כי תינתן לצד למשפט הזדמנות מלאה להעלות את טענותיו ביחס לשאלות העומדות למחלוקת בהליך נתון.
מכאן משתמעת התוצאה כי מקום שבעל דין נעדר מדיון עקב כך שלא הוזמן אליו, או שבשל תקלה אחרת הוא מוזמן לדיון בהליך מסוים, אליו הוא נערך, ומתברר כי עקב טעות שוררת הנחה שגויה בקרב מי מבעלי הדין ואולי אף בית המשפט כי מדובר בהליך אחר אשר אליו לא התכונן בעל הדין ואשר בהקשר אליו לא מיצה את ראיותיו וטיעוניו, כי אז נגוע אותו הליך בפגם דיוני שורשי המצדיק את ביטולו ואת פתיחתו מחדש לצורך ניהולו בצורה תקינה. מבחינה זו קימת אנלוגיה בין מצב בו בעל דין לא הוזמן כלל לדיון שנתקיים בהעדרו לבין מצב בו הוא הוזמן והופיע לדיון מתוך הנחה כנה ובתום לב כי מדובר בדיון שמסגרתו, טיבו ומטרתו הינם שונים מכפי שהובן על ידי הערכאה השיפוטית הדנה, ואולי אף על ידי בעל הדין האחר".

מכאן, שכאשר ניתנה החלטה בהיעדרו של מבקש הביטול משום שהאחרון לא הוזמן או שהמסירה לא הייתה כדין, קמה למבקש עילת ביטול מתוך חובת הצדק.
עצם הפגם שנפל בהליך מהווה עילה מספקת לביטול ההחלטה, ולבית המשפט אין במקרה זה שיקול דעת שלא לבטל את ההחלטה.

9.
במצב דברים זה, ולאור העובדה כי מדובר בעילת ביטול מחובת הצדק, יש לבטל את פסק הדין מיום 25.11.07 וכך אני מורה.

10.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

11.
המבקשת תגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום.

12.
לעיון ביום 19.7.09.


ניתנה היום,
כ"ב סיון תשס"ט, 14 יוני 2009, בהעדר הצדדים.סע בית דין אזורי לעבודה 2528/07 עופרי הירדן בע"מ נ' חסן בני עודה (פורסם ב-ֽ 14/06/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן