אפללו מאיר - אורטל שירותי כ"א בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אפללו מאיר
 
אפללו מאיר - אורטל שירותי כ"א בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח'
תיקים נוספים על אפללו מאיר | תיקים נוספים על אורטל שירותי כ"א בע"מ | תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ |

2562/08 עב     22/06/2009
עב 2562/08 אפללו מאיר נ' אורטל שירותי כ"א בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח'
בעניין:

1
בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 002562/08


22/06/2009
כב' השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר מנין יעקב
נציג ציבור (מעבידים): מר אסדי רבאח

בפני
:


אפללו מאיר

בעניין
:

התובע
ארן יאיר

ע"י ב"כ עוה"ד
- נגד -
1. אורטל שירותי כ"א בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד פרי-הר ריטה

2 . עיריית מגדל העמק
3 . החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר אבני ואח'

4. ש.ניר הצפון (1991) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ד. כסלו ספקטור

5 . קפלן את לוי בע"מ


הנתבעות
משה יוסוב
ע"י ב"כ עוה"ד


הנוכחים
:
מטעם התובע: בעצמו וע"י עו"ד ארן
מטעם נתבעת מס' 1: עו"ד פרי-הר ריטה ומר שניר הקש - מנהל הנתבעת 1 באזור צפון
מטעם נתבעות מס' 2 ו-3: עו"ד קרן אבידן בליווי גזבר העירייה מר שלום זוזוט
מטעם נתבעת מס' 4: עו"ד דלית כסלו-ספקטור
מטעם נתבעת מס' 5: עו"ד יוסוב

פרוטוקול

באי כח הצדדים
: נציג ציבור (עובדים) הודיע לנו שהוא עובד עם משרד אילן גורביץ שמייצג את נתבעות 2 ו-3. וזאת מתוקף היותו מחזיק תיק ההסתדרות, מתוקף היותו של משרד עו"ד גורביץ אשר מטפל בעניינים של ההסתדרות.

ב"כ התובע:
אין לי התנגדות כי נציג ציבור עובדים ידון בתיק.

באי כח הנתבעות
: כמובן שגם לנו אין התנגדות.

ב"כ הנתבעת 5
: אני מבין מבית הדין שכתב ההגנה לא הוגש לתיק בית הדין. מסתבר שהוא התקבל רק אצל התובע. אני אדאג להמציא העתק לתיק בית הדין ולחבריי. לעניין תצהיר, אכן לא הגשנו תצהיר וזאת מאחר ואין לנו כוונה לעשות כן.

ב"כ התובע:
שני העדים שאנו הזמנתי לא הגיעו לכן אני מבקש להוציא להם צו הבאה. הסתבר לי שאחד העדים הוא עובדי העירייה. הם קיבלו את ההזמנה לעדות אבל הם הודיעו לתובע שהם לא רוצים לבוא להעיד כי הם מפחדים. אני לא רואה מנוס אלא לזמנם על ידי צו הבאה. אני חשבתי בהתחלה שהוא יצליח להביא תלושים ששם יהיה כתוב תוספת אחת שהוא טוען שהם אישרו לו את זה. הבאת התלושים מאוד חיוניים, כי העירייה מכחישה את זה. ביקשנו מהעירייה להביא תלושים וגם מבית הדין אבל הם לא עשו את זה. אם העירייה תמציא לנו תלושים, אז זה יהיה מספיק ולא יהיה צריך לזמן את שני העדים בצו הבאה.
לשאלת באת כח הנתבעות 2 ו-3 לאיזה תוספת אני מדבר, אני אומר שאני מדבר על התוספת של 3 שעות.

באת כח הנתבעות 2 ו-3
: אני יכולה לסבר את אוזני בית הדין בכך שאומר שאין תוספת שכזאת לאף אחד מתלושי השכר של עובדי העירייה.

ב"כ התובע
: אני ער לכך שאם אנו עומדים על זימונם של מר אוחנה ומר אזולאי, הרי שאין מנוס אלא לדחות את המשך שמיעת העדויות למועד מאוחר יותר.

התובע
: לשאלת בית הדין אני אומר שאין לי מספרי פלאפונים של העדים.

ב"כ התובע
: אחד מהעדים הוא עובד עירייה, ואני מניח שלעייריה יש דרך לדבר עם העובד שלה.

באת כח הנתבעות 2 ו-3
: אני לא יודעת למה חברי חושש. רק לפני כמה דקות הוא אמר לי שהוא עובד עירייה. אני לא ידעתי את זה. וגזבר העירייה אמר לי שבקלות אפשר להביא אותו. מדובר במר אוחנה אברהם. ולכן אין צורך בצווי הבאה.

ב"כ התובע
: אני רוצה שמר אוחנה יביא את התלושים בזמן שהוא עבד כפועל פינוי אשפה. ואני חושש מזה שהוא יגיד שאין לו את התלושים כי הוא זרק אותם. לא מספיקים לי רק התלושים, אני גם רוצה לחקור אותו.

באת כח הנתבעות 2 ו-3
:אנו נדאג לשים בידי העד את התלושים ואז אפשר יהיה להימנע מכל ההמשך של הנושא הזה.
אנו נתקשר עכשיו למר אוחנה ונבדוק אם הוא יוכל להגיע תוך שעה.

באי כח הצדדים:
אנו מבינים שבית הדין יתייחס לכל הנספחים אשר צורפו לתצהירי הצדדים ועדיהם כחלק מהראיות וכן מבינים כי סימונם יהיה כמצוין עליהם. אנו מבינים כי נוכל להעלות טענות לעניין קבילות המסמכים או כל טענה אחרת במסגרת סיכומנו.

הנספחים אשר צורפו לתצהיר התובע יהוו חלק מהראיות וסימונם יהיה כמצוין עליהם (א' עד יב' לרבות ו/1 ו-ו/2).

הנספחים אשר צורפו לתצהירו של מר שניר היקש- עד נתבעת מס' 1, יהוו חלק מהראיות וסימונם יהיה כמצוין עליהם (א' עד ז).

הנספחים אשר צורפו לתצהירו של מר שלום זוזוט
- עד נתבעות 2 ו-3 יהוו חלק מהראיות וסימונם יהיה כמצוין עליהם (1 עד 5.).

הנספחים אשר צורפו לתצהירו של מר איציק אמויאל - עד נתבעת מס' 4 יהוו חלק מהראיות וסימונם יהיה כמצוין עליהם (א' ו-ב').

התובע, לאחר שהוזהר כדין, מעיד בחקירה ראשית:
זאת החתימה שלי על התצהיר.
כל מה שרשום שם - נכון.

ב"כ התובע
: אם יתר העדים נשארים אני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול כי אני מעדיף שהם יישארו בחוץ.

באת כח הנתבעת 1:
אני מבקשת 5 דקות הפסקה.

10:58 ברשות בית הדין הצדדים יוצאים להפסקה.

11:15
לאחר ההפסקה

באי כח הצדדים:
הגענו להסכמות - לסילוק סופי, מלא ומוחלט של כל טענות התובע כלפי מי מהנתבעות ושל נתבעת 4 כלפי מי מהנתבעות האחרות ושל האחרות כלפיה, מוסכם לשלם לתובע את התשלומים הבאים:
א
.
הנתבעת 1 תשלם לתובע באמצעות בא כוחו שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ פלוס מע"מ כנגד חשבונית מס שתימסר לבאת כח הנתבעת 1 בסמוך לאחר ביצוע התשלום.
ב
.
הנתבעות 2 ו/או 3 תשלמנה לתובע, במישרין סך של 20,000 ₪.
ג
.
הנתבעת 4 תשלם לתובע באמצעות בא כוחו שכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪
פלוס מע"מ כנגד חשבונית מס שתימסר לבאת כח הנתבעת 4 בסמוך לאחר ביצוע התשלום.
ד
.
התביעה כנגד נתבעת מס' 5 תידחה ללא צו להוצאות.
כל התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום.
עם ביצוע התשלומים לא יהיה לתובע כל טענה כנגד מי מהנתבעות.
התובע מבקש החזר אגרה.
אנו מבקשים שבית הדין יתן תוקף של

פסק דין
להסכם פשרה זה.

_________________
_____________________
______________________

ב"כ התובע
באת כח הנתבעת 1
באת כח הנתבעות 2 ו-3__________________
_________________

באת כח הנתבעת 4

ב"כ הנתבעת 5


פסק דין

הרינו מברכים את הצדדים על שהשכילו לסיים את הסכסוך ביניהם בפשרה ונותנים בזאת תוקף של

פסק דין
להסכם הפשרה דלעיל.

האגרה תוחזר לתובע, ככל שהדבר אפשרי בהתאם לתקנות.

ניתן היום ל' בסיון, תשס"ט (22 ביוני 2009) במעמד הצדדים.אורית יעקבס
- שופטת

מר מנין יעקב

נציג ציבור (עובדים)

מר אסדי רבאח
נציג ציבור (מעבידים)
ענבלעב בית דין אזורי לעבודה 2562/08 אפללו מאיר נ' אורטל שירותי כ"א בע"מ, עיריית מגדל העמק, החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 22/06/2009)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן