עדנאן ג'ריס פרח, אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, ג'ורדיק קופר בע"מ - בן עזרא שמעון, בן עזרא כרמית

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עדנאן ג'ריס פרח אשל הירדן יזום ובנין בע"מ ג'ורדיק קופר בע"מ בן עזרא שמעון בן עזרא כרמית
 
עדנאן ג'ריס פרח, אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, ג'ורדיק קופר בע"מ - בן עזרא שמעון, בן עזרא כרמית
תיקים נוספים על עדנאן ג'ריס פרח | תיקים נוספים על אשל הירדן יזום ובנין בע"מ | תיקים נוספים על ג'ורדיק קופר בע"מ | תיקים נוספים על בן עזרא שמעון | תיקים נוספים על בן עזרא כרמית |

499543
1302/03 בשא     29/04/2003
בשא 1302/03 עדנאן ג'ריס פרח, אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, ג'ורדיק קופר בע"מ נ' בן עזרא שמעון, בן עזרא כרמית
בעניין:
3בתי המשפט

בית משפט השלום עכו
בשא001302/03

בתיק עיקרי: 999 003893/00

בפני
:
כב' השופטת חנה לפין-הראל
תאריך:
29/04/2003

בעניין:
1. עדנאן ג'ריס פרח
2. אשל הירדן יזום ובנין בע"מ

3. ג'ורדיק קופר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד
י. רוה ו/או י. יהב

מבקשים/נתבעים
- נ ג ד -
1. בן עזרא שמעון
2. בן עזרא כרמית
ע"י ב"כ עו"ד
י. ספור ו/או ע. ג'ריס גבריס

משיבים/תובעים


החלטה


בפתח הדברים, אומר מיד, כי דין הבקשה להתקבל, ואין חוו"ד של ד"ר פורת, יכולה לשמש ראייה קבילה בעלת משקל כלשהוא, בתיק זה.

התובעים/הנתבעים
הגישו תביעה כנגד המבקשים/הנתבעים 1 ו-2.
התביעה נסובה על ליקויי בנייה, בדירה אותה בנו הנתבעים ואשר נרכשה ע"י התובעים, איחור במסירתה ופיצויים בגינה.

התביעה נתמכה ע"י חוות דעת של אינג' אליעזר שחר. עפ"י חוו"ד זו אשר צורפה לכתב התביעה, הוערכו הנזקי
ם בכ -24,700 $.

הנתבעת צרפה חוות דעת מטעמה של מר חוליו לב, אשר לא קבע כל הערכת מחיר, אלא התייחס לליקויים עצמם.

עמדת הנתבעת היתה, כי תוקנו הליקויים, וכי יש לאפשר לה לתקן את הליקויים אשר לא תוקנו.
ככל הנראה, זו היתה הסיבה לאי הערכה כספית.

על כן, מונה ד"ר דיאמנט כמומחה מטעם בית המשפט.

ד"ר דיאמנט מסר חוות דעת ואף נחקר עליה בישיבה מיום 1.10.2002.
למרות כן, הצדדים עמדו על זכותם לחקור את המומחים מטעמם, וכך היה.

בעקבות חקירת המומחה מטעם התובעת, הוגשה בקשה זו שבפני
, דהיינו, לפסול את חוות בדעת של ד"ר פורת.

הנתבעים מונים שורה ארוכה של פגמים חמורים, לדעתם, אשר נפלו בעצם הגשת חוות דעת "פורת" ועדותו של מר פורת.

השתלשלות העניינים מתוארת נכוחה בבקשה.

אמנם הופתענו (ביהמ"ש וב"כ הנתבעים) בישיבה ביום 1.10.02 כאשר התברר, כי במקום מר שחר הוזמן מר פורת להעיד.

קבלתי את הגירסה, כי לא ניתן לאתר את אינג' שחר, אשר כבר לא עובד במשרדו של מר פורת, ולכן התרתי הגשת חוות דעת חדשה של מר פורת לאחר ביקור בדירה, במילים אחרות, חוות דעת עצמאית אשר איננה קשורה לחוות דעתו של אינג' שחר.

השוואת חוות הדעת של ד"ר פורת לחוות הדעת של מר שחר אשר צורפה לכתב התביעה, עוררה תמיהות לא מעטות. נראה לכאורה, כי ד"ר פורת, העתיק את חוות הדעת המודפסת החתומה כביכול על ידי מר שחר, כלשונה.
לרבות שגיאות כתיב, ולמעט פריטים בודדים.
נראה היה, כי באותם מקרים בהם יש שוני, זה נעשה להסוות את ההעתקה, ותו לא.

מר שחר הוזמן ע"י הנתבעת, ואף הופיע לתדהמתה הכנה של ב"כ התובעים כפי שיכולתי להתרשם.
התברר, כי לא היה כל קושי להזמין את מר שחר, וככל הנראה, ואומר זאת לכאורה ובזהירות, מר פורת גרם לב"כ התובעים להבין, כי מר שחר אינו בר השגה.

מר שחר המציא לבית המשפט את הטיוטה בכתב ידו, ממנה נוצרה חוות הדעת אשר צורפה לכתב התביעה.
למרבית התדהמה, ישנם הבדלים גם בין הטיוטה לחוות הדעת, המודפסת עליה כביכול חתימתו של מר שחר. מר שחר אף העיד בפני
, כי אין זו חתימתו. יתר על כן, עבודה זו עשה במסגרת עבודה שקיבל מד"ר פורת, אין זה נכון לומר שהוא היה עובד משרדו וכפוף אליו.

על פי הטיוטה, עלות התיקון הוא 18,950 $ ולא כפי שכתוב בחוו"ד אשר צורפה לכתב התביעה.
די בכך, בכדי לפסול את חוות דעתו ואת עדותו של ד"ר פורת, בפני
י.

הנני נעתרת לבקשה, ופוסלת את חוות דעתו של ד"ר
פורת.

הנתבעים זכאים בהחלט להוצאות לדוגמא, אך אחליט בעניין לאחר שתינתן לד"ר פורת הזדמנות להשיב על הטענות כנגדו.

בימים אלו, התקבלה רשימת השלמה של מומחים המתמנים על ידי בית המשפט.

המזכירות תעביר העתק מן ההחלטה, הבקשה 3893/00 והפרוטוקול מיום 15.1.03 להנהלת בתי המשפט - מנ"ת.

ד"ר פורת יהיה רשאי להגיב על הטענות כלפיו, בתוך 20 יום מהיום.

ב"כ הצדדים יגישו סיכומיהם בהתאם להחלטה מיום 13.2.2003.

ניתנה היום כ"ז בניסן, תשס"ג (29 באפריל 2003) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

חנה לפין-הראל
, שופטת
קלדנית: דליה


בשא בית משפט שלום 1302/03 עדנאן ג'ריס פרח, אשל הירדן יזום ובנין בע"מ, ג'ורדיק קופר בע"מ נ' בן עזרא שמעון, בן עזרא כרמית (פורסם ב-ֽ 29/04/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן