בשארי עמוס - " ויטרום " 88 (98) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בשארי עמוס " ויטרום " 88 (98) בע"מ
 
בשארי עמוס - " ויטרום " 88 (98) בע"מ1644/04 תק     06/06/2009תיקים נוספים על בשארי עמוס
תיקים נוספים על " ויטרום " 88 (98) בע"מ
תק 1644/04 בשארי עמוס נ' " ויטרום " 88 (98) בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט לתביעות קטנות ת"א
תק 001644/04


בפני
:
כב' השופט הראל יחזקאל
תאריך:
06/06/2004
בעניין:
בשארי עמוס

התובע


נ
ג
ד


" ויטרום "
88 (98) בע"מ
הנתבעת

פסק דין


התובע, קבלן, בין היתר, להתקנת מסגרות, דלתות ותיקוני תריסים, הגיש כנגד הנתבעת תביעה ע"ס של 6,635 ₪.

הנתבעת חברה בע"מ הינה בעלים של עסק ומפעל ליצור מוצרי זכוכית לבנין.

עניינה של תביעה זו הינו יתרת חוב שחבה הנתבעת לתובע, על פי טענתו, בגין עבודות שביצע בעבורה במספר בניינים שונים במהלך השנים 2002-2003.

לאחר ששמעתי את עדויות התובע ומנהל הנתבעת (להלן: "המנהל"), ועיינתי במסמכים שהוגשו על ידי שני הצדדים, הגעתי לעובדות ולמסקנות המפורטות להלן:

בחודש 9/2002 הוסכם בין הצדדים כי התובע יתקין עבור הנתבעת משקופים עוורים בשלושה בניינים הממוקמים באתרי בניה שונים.
יובהר כי על המשקופים להיות במידה אחידה, על מנת לאפשר לנתבעת לייצר את דלתות הזכוכית במידה אחידה, שאם לא כן, יהיה על הנתבעת לייצר כל דלת בנפרד, דבר המגדיל את עלויות היצור.
במהלך ביצוע העבודה, הסתבר כי המשקופים הותקנו במידות שונות, באחד המקומות הוגש חשבון בגין התקנת משקופים בכמות העולה על הכמות האפשרית, אחד המשקופים חייב תיקונו באמצעות הנתבעת ומשקופים אחרים הותקנו ברשלנות.חלק מטענות הנתבעת באשר לטיב העבודה שבוצעה על ידי התובע נתמך במסמכים שהוגשו על ידי המנהל במהלך הדיון שהתקיים בפני
ואשר חלקם אף צורף לכתב ההגנה.

בעדותו בפני
טען התובע כי הנתבעת פרעה את חשבונותיו, מבלי שהעלתה בפני
ו כל טרוניה באשר לאיכות עבודתו וכי טענותיה אלו הועלו לראשונה בכתב הגנתה.

לטענת המנהל, הנתבעת, עוד במהלך ביצוע העבודות, העלתה בפני
התובע את השגותיה ואף שלחה לו מכתב בעניין זה. בנסיבות אלו
אפשרתי לנתבעת להמציא
לתיק ביהמ"ש מסמכים התומכים בטענתה ולפיה הודיעה לתובע את
השגותיה, זמן רב לפני הגשת התביעה.

ביום 3.6.04 הגישה הנתבעת מסמכים שונים, לרבות מכתבה מיום 28.5.03, שנשלח לתובע בדואר רשום ובו פירטה בפני
התובע את כל השגותיה, לרבות פירוט הקיזוזים מחשבונו.
לתמיכה בטענותיה, צירפה הנתבעת אישור בדבר משלוח
המכתב הנ"ל בדואר רשום.

סוף דבר, מששוכנעתי כי הנתבעת העלתה את השגותיה בפני
התובע כ- 7 חודשים טרם הגשת התביעה, וזאת בניגוד לעדותו בפני
- הגעתי למסקנה כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו.

התביעה נדחית ולפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.

פסה"ד ישלח לצדדים בדואר.

רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי.ניתן היום
ט"ו תמוז תשס"ט

,
7 יולי, 2009

בהעדר הצדדים.


________________
הראל יחזקאל
, שופט
תק בית משפט לתביעות קטנות 1644/04 בשארי עמוס נ' " ויטרום " 88 (98) בע"מ (פורסם ב-ֽ 06/06/2009)תיקים נוספים על בשארי עמוס
תיקים נוספים על " ויטרום " 88 (98) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט