כפר מסריק, קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ - מרים רולנד, חברת ה.מ.א אחזקות בע"מ, יעקב גלבוע

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
כפר מסריק קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ מרים רולנד חברת ה.מ.א אחזקות בע"מ יעקב גלבוע
 
כפר מסריק, קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ - מרים רולנד, חברת ה.מ.א אחזקות בע"מ, יעקב גלבוע
תיקים נוספים על כפר מסריק | תיקים נוספים על קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ | תיקים נוספים על מרים רולנד | תיקים נוספים על חברת ה.מ.א אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על יעקב גלבוע |

45732
8040/00 א     26/10/2003
א 8040/00 כפר מסריק, קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מרים רולנד, חברת ה.מ.א אחזקות בע"מ, יעקב גלבוע
3
בתי המשפט

בשא008184/03
בית משפט השלום חיפה
בתיק עיקרי: א 008040/00

26/10/2003
תאריך:
כב' השופטת אריקה פריאל

בפני
:
כפר מסריק

קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ

בעניין:
מבקש
בלטר

ע"י ב"כ עו"ד
- נ ג ד -
1. מרים רולנד

2. חברת ה.מ.א אחזקות בע"מ

3. יעקב גלבוע
משיב
1 - צדוק

2 - 3 - פלק
ע"י ב"כ עו"ד
החלטה

לפניי בקשה לביקור במקום ולקביעת עדות מוקדמת לפי הוראות תקנה 171 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). בהתחשב במהות הבקשה החלטתי לדון בה חרף היותי בשנת שבתון.

על פי הנטען בבקשה מן הראוי שבית המשפט יבקר במקרקעין נשוא המחלוקת לצורך זיהויים הנכון. כן נטען כי נוכח גילם המופלג של חלק מעדיי התביעה (האחד בן 80 שנה והשני בן 90 שנה) מן הראוי שתשמע עדותם ללא כל דחוי.

הנתבעים מתנגדים לבקשה. עיקר טענת הנתבעת 1 כי דין התובענה להדחות על הסף מחמת חוסר עילה כך שאין טעם בבזבוז זמן שיפוטי ושל בעלי הדין בשמיעת עדויות שהן בהן כל תועלת. כן היא טוענת כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר, לאחר שההליך תלוי ועומד בערכאות שונות למעלה משש שנים וכי היענות לה תגרום לקיפוח זכויותיה.

הנתבעים 2 ו-3 מתייחסים בעיקר לנזק העלול להגרם להם בכך שלא תנתן להם הזדמנות נאותה להתכונן לחקירה בפרט כאשר תצהירי עדות ראשית הוגשו לא מכבר וטרם היה סיפק בידם לאסוף את החומר הרלוונטי. 60221

בהתאם לתקנה 171 לתקנות בכל עת לאחר הגשת התובענה רשאי בית המשפט או הרשם לפי שיקול דעתו לגבות עדות של עד העומד לצאת מישראל "..או שניתן להנחת דעתו...טעם מספיק אחר לגביית עדותו מיד...".

הנתבעים או מי מהם טרם הגישו בקשה לדחיית התובענה על הסף, ממילא לא נשקלו טעמיה ולא הוכרעה. על כן אניח בשלב זה כי קיימת עילת תביעה שהרי קיום עילה או אי-קיומה אינו מן השיקולים שיש להביא בחשבון לצורך ההכרעה בבקשה לגביית עדות מוקדמת וזו אינה אמורה להשפיע על תוצאות ההליך. במילים אחרות, גם אם תגבה עדות אין בכך כדי לשלול אפשרות לדחיית התובענה או למחיקתה, על הסף.

תכלית הוראת תקנה 171 לתקנות הנה למנוע מצב בו לא יוכל בעל דין להוכיח את גרסתו מחמת חוסר אפשרות להביא לעדות עד מהותי מטעמו. פרט למקרה של עד העומד לצאת את הארץ ויהיה קושי לזמנו במועד המשפט השאיר מתקין התקנות את ההכרעה מתי להתיר שמיעת עדות מוקדמת לשיקול דעת בית המשפט או הרשם.

במקרה דנן המדובר בשני עדים שעדותם חשובה להוכחת טענות התובע. נוכח גילם המופלג וחרף העובדה שהתובע התמהמה בהגשת התובענה ולאחר מכן לא אצה לו הדרך לקדם את ההליך הגעתי למסקנה כי קיימת הצדקה להקדים ולשמוע את עדותם. ערך העדות ומשקלה הראייתי יוכרעו ממילא בפסק הדין. נוכח הזמן שחלף מאז הגשת תצהירי עדות ראשית ניתן להניח שעלה בידי הנתבעים להשלים את איסוף החומר הרלוונטי לצורך חקירת עדים אלה כך שלא ייגרם להם נזק עקב גביית העדות המוקדמת או שיהיה בלתי משמעותי.

לעומת זאת איני רואה מקום להעתר בשלב זה של הדיון לבקשה לביקור במקום. ניתן לשקול בקשה זו שוב במהלך שמיעת הראיות (אם יגיע הדיון לשלב זה). מיקום המקרקעין במחלוקת סומן במפת המודד אשר הוכנה בין היתר על יסוד הצבעת העדים הללו כך שאם תדרש התרשמות בלתי אמצעית של בית המשפט ניתן יהיה לעשות כן גם בשלבים מאוחרים של הדיון.

אשר על כן, אני נעתרת לבקשה לגביית עדות מוקדמת של העדים בין וקישוני. העדויות תגבינה בידי רשם בית המשפט אשר ינהג בהתאם להוראות תקנה 171 (ג) ו-(ד) לתקנות.

המזכירות תעביר את התיק למי מהרשמים על מנת שיזמן את בעלי הדין לגביית עדות מוקדמת.
לאחר גביית העדות המוקדמת יוחזר אליי התיק לקביעת המשך דיון.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כח הצדדים.

ניתנה היום ל' בתשרי, תשס"ד (26 באוקטובר 2003) בהעדר הצדדים.
אריקה פריאל
, שופטת

008184/03בשא110 עליזה שפר
א בית משפט שלום 8040/00 כפר מסריק, קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מרים רולנד, חברת ה.מ.א אחזקות בע"מ, יעקב גלבוע (פורסם ב-ֽ 26/10/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן