מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין - מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין
 
מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין - מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין
תיקים נוספים על מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין | תיקים נוספים על מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין

3805
1446/00 פשר     11/06/2000
פשר 1446/00 מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין נ' מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין
בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג1983-
"הפקודה"

נגד
מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין

בע"מ
"החברה"

נוכחים:
עו"ד לביא

עו"ד היכל

פרוטוקול

עו"ד פריש: הכנ"ר לא קיבל הזמנה לדיון היום.

עו"ד היכל: הבנתי ממרשי בשיחה טלפונית, הוא לא עוסק רק בחברה זו, אלא בעסקים נרחבים מאוד ונמצא בחו"ל לרגל עסקיו.
לגופו של ענין ההליך של מינוי מפרק זמני אינו נכון. אנו לא יודעים מה גובה החוב ואם יש חוב.
אני מסכים להצעת בית המשפט למנות רו"ח שיעיין בספרי החברה.

עו"ד לביא
: המשרד הרשום ברשם החברות סגור. מפנה לנספח ו' סעיף 10, אין עיסקת מכר. אין פה בעיה של רואה חשבון שיבדוק את הספרים. מדובר במירמה קונוסלית. הם אומרים שיש 90 דירות בפרוייקט ולדעתינו יש פחות כ- 60. אנחנו נתנו 90 משכנתאות.
וזר על הבקשה. לאור הערת ב"כ הכנ"ר אני המצאתי את הבקשה לכנ"ר.

עו"ד היכל: אני מבקש לחקור.

המצהיר אלחנן לזר בחקירה נגדית לעו"ד היכל:
אני עו"ד. בתוקף תפקידי לא ניהלתי עסקאות עם מר קריגר אלא בשנת 1995 עם חברה ששיווקה עבורו דירות.
הטענה שלנו שהבנק שלנו נתן הלוואות ללווים מסויימים. האנשים שמצויינים כאן הם קיימים. לא פנינו לאותם לווים. לא יכולתי לפנות אליהם כיוון שמופעלת חקירה משטרתית ולא יכולנו להפריע לאותה חקירה.
אנחנו מובטחים באמצעות נכסים, דירות ולפי מה שנמסר לנו הן על ידי השותף בקרקע...
בתצהירי כתבתי שקבלתי שיק על סך מיליון ש"ח ממר קריגר. השיק הופקד והוא חזר. לא כתבתי זאת כיוון שהתבקשנו ממר קריגר להמתין קמעה עם הפקדת השיק.
לרוכשים של החברה נתנו 91 הלוואות. לא זוכר כמה דירות היו בתחילת הפרוייקט.
בשלב זה לא הגשנו תביעה אזרחים נגד אחד מהלווים.
בשלב זה לא הגשנו תביעה כנגד החברה.
סעיף 23 לתצהירי - המידע שניתן להשמיד הוא חוזה מכר, רשימה של לקוחות, שאלנו את הדברים האלה את מר קריגר וקבלתי ממנו תשובות בנוסח של "אני לא יודע" "אני צריך לשאול את מר ג'רבי" "בלילה ישבתי עם מר ג'רבי ואני לא בטוח במסמכים שלו". ביום שלישי ביום שברח מהארץ ישבתי עם מר קריגר בארץ אחרי שהבטיח לי יום לפני כן שיביא לי רשימה שלמה של הלקוחות. בקשתי ממנו להביא לי רשימה של לקוחותיו על מנת שנעשה השוואה בין הרשימות שלי לשלו. הוא הבטיח לנו להביא רשימה ביום שלישי לפני 10 ימים הוא סירב להראות לנו אותה ואמר שהוא לא בטוח מהי הרשימה המדוייקת.
נכון שבוצעו תשלומים ע"ח ההלוואות אבל לא על ידי הלווים. ההלוואות שולמו. לא היינו נותנים הלוואה למי שאין לו נכס. החשש שלנו הוא חוסר בטחונות.

עו"ד לביא
: אין חקירה חוזרת.
חוזר על הבקשה.

עו"ד היכל: בנוגע לתצהיר שלא הגשנו, הגשנו את התגובה. החוסר בתצהיר נגדי נובע מהעובדה שמר קריגר נמצא בחו"ל. הוא יצא בסוף שבוע שעבר, ביום חמישי 1.6.00. את הבקשה קבלתי רק ביום חמישי בבוקר, ביום חמישי האחרון. ביום רביעי נמסר לי על הבקשה הזו. שוחחתי טלפונית עם מר קריגר ושלח לי יפוי כח בפקס'. את הבקשה קיבלתי מידידה של מר קריגר. ביום חמישי הכנתי את התגובה וקבלתי ממנו מספר הסברים בטלפון וקבלתי מספר מסמכים ביניהם חוו"ד שמאית על היקף הנכסים של הקבוצה הזו. קבלתי ממנו גם הסברים בכתב ובגלל החג (שבועות) לא יכולנו לקבל תצהיר. קריגר לא יכל לחזור ארצה. אם הוגשה בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ כנגד מרשי לא ראיתי אותה. יחד עם זאת הפרסומים בעיתונים, שאני מעריך שהמבקשים אחראים להם, הביאו לכך שהושמעו איומים על חייו של מרשי.
לגופה של הבקשה; נראה לי שהסעד שבו בחרו המבקשים הוא לא הסעד הנכון ודאי לא בשלב זה. התנאי הראשון למינוי מפרק לפירוק חברה הוא שהחברה היא לא סולבנטית. התנאי הזה לא התקיים במקרה זה כאשר המבקשת אפילו לא נקטה בסעדים המינימליים שנדרשים, לפנות ללווים שקבלו את הכספים. לא מדובר באנשים שלא קיימים, תאריכי מתן ההלוואות בבנק הוא תהליכים שהבנק חוזר ובודק את קיומם לכן גם החשש לכאורה שהביע המצהיר מטעם הבנק, לענין הבטחונות הוא לא חשש. יש לו לווים החברה לקחה הלוואות שאני מבין שהם שולמו. יתכן והפחת שלהם הוא שיש תרגיל עוקץ. יתכן ואדם מסויים, מר ג'רבי, ביצע מעשי מירמה כלפיהם. יתכן וזה בשיתוף פעולה עם מנהלים מטעמם אבל זהו לא בסיס לפירוק החברה ולמנות מפרק זמני. יש להגיש תביעה כספית אם הם סוברים שחייבים להם כספים. עד היום אנו לא יודעים אם חייבים להם כסף אם בכלל. אני מבין שמשרד החברה באור יהודה. הכתובת הרשומה על פי רשם החברות היא בר"ג, המשרד בר"ג סגור. הפעילות נמצאת באור יהודה. המסירה בוצעה במקום מגוריו של מר קריגר, כך להבנתי. חברת גן הפקאן, על בסיס השיחה איתם הוגשה בקשת הפירוק, חייבת למר קריגר מיליון דולר. שיעשו עיקול שם. נראה לי שלא ניתן לתת צו פירוק או פירוק זמני לכן אני מבקש לא להעתר לבקשה.
לשאלת בית המשפט בעלי המניות הרשומים הם חברת שאת שמה איני זוכר כרגע ואחד זאב רייס אך לדברי מר קריגר יש לו 100% בחירה. מניות החברה טרם עברו על שם מר קליגר.

עו"ד לביא
: לשאלת בית המשפט ביצענו מסירה של הבקשה ב- 2.6.00. הלכנו למשרד בר"ג שם יש משרד עו"ד וביום ראשון המצאנו זאת לביתו של קריגר, לידי בחורה אחת שאמרה שהיא מוכנה לקבל עבורו דואר. היא דיברה איתו בטלפון. אנחנו לא יודעים מי זו הבחורה הזו.
אין תגובה לבקשה שלנו. המצהיר שלנו אומר במפורש בסעיף 18 לתצהיר, יש חדלות פרעון, שיש הלוואות פקטיביות ואין לו מקורות, שמר קריגר צריך להביא מהבית ולא מהחברה. זהו בסיס מספיק לבקשה. מר קריגר לא הופיע לדיון.
מעבר לטענה שלנו שחלק מהלווים הם אנשי קש, כלומר טיפוסים משולי החברה חדלי פרעון, לחברה קמה חבות נפרדת ועצמאית לתת לנו את הכסף. חברי בנקודות אלה לא טרח לחקור את המצהיר. כתוצאה מהחקירה של חברי העובדות עולות באופן ברור שמדובר בחברה שהוליכה שולל את הבנק וגבתה ממנו כספים. אחד מהבסיסים העובדתיים שלנו הם הודאותיו בע"פ ובכתב של מר קריגר.
החלטה

זוהי בקשה למינוי מפרק זמני לחברת מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין

בע"מ. הבנק עותר למינוי מפרק זמני לפיו תינתנה למפרק סמכויות חקירה שכן לטענת הבנק החברה הוציאה במירמה מהבנק מיליוני דולרים. לטענת הבנק בעל המניות בחברה ומנהלה, כל זאת על פי הרישומים אצל רשם החברות, מר עזרא קריגר, ומנכ"ל החברה מר יוסף ג'רבי הם הם העומדים מאחורי פרשת המירמה.

אינני מוצאת לנכון לחזור על עובדות הבקשה שפורטו בהרחבה לצורך החלטתי זו. יחד עם זאת אעמוד על העובדה כי הבקשה מכילה עובדות רבות וחלקן חמורות ביותר. כמו כן צורפו לבקשה הסכמי מכר מאומתים על ידי עו"ד. על אותם הסכמי מכר עומדת חותמת החברה המשיבה וחתימה על גביה. אותה חתימה אושרה על ידי עו"ד, קרי, עומד בפני
אישור כי מדובר במורשה חתימה מטעם החברה שחתמו מטעם החברה בפני
עו"ד.

הבנק טוען כי עו"ד גואטה שב ואישר לאנשיו טלפונית כי המדובר בחתימתו של מר עזרא קריגר מטעם החברה.

הבקשה הוגשה לבית המשפט ביום 31.5.00 ביום 1.6.00 ניתנה על ידי החלטה ובה קבעתי כי הבקשה תידון ביום 11.6.00, קרי היום, והוריתי להעביר את הבקשה לתגובת החברה והכנ"ר עד ליום 7.6.00. היום שמעתי כי ביום 2.6.00 ניגש שליח מטעם הבנק לכתובת הרשומה של החברה ובמקום למצוא שם את משרדה הרשום של החברה מצא משרד של עורכי דין. זה המקום לציין כי ה- 2.6.00 היה יום שישי בשבוע. ביום א' 4.6.00 התייצב שליח בביתו של מר עזרא קריגר ומסר את הבקשה לגברת שנמצאה בבית באותו זמן וקיבלה את המסמכים בשמו ואף אמרה כי היא מקבלת את המסמכים על פי ששמעתי כאן היא גם שוחחה עם מר קריגר טלפונית והודיעה לו על קבלת המסמכים. משום מה התמהמהה אותה גברת עם המסמכים והגיעה למשרדו של עו"ד היכל רק ביום 7.6.00. באותו מועד עמדנו ערב חג השבועות וסוף שבוע ארוך בשל החג. עו"ד היכל התקשר טלפונית עם מר קריגר, קיבל ממנו יפוי כח טלפוני ועד לרגע זה אינני מבינה מדוע לא ניתן היה לפחות לערוך תצהיר נגדי או להגיש בקשת דחיה לפחות ל- 24 שעות על מנת שיומצא תצהיר של מר קריגר. יותר מכך, מר קריגר יודע מאז יום 4.6.00 כי הבקשה עומדת להתברר ב- 11.6.00 שכן דבר זה היה כתוב על פני הבקשה. הוא לא טרח למהר ולחזור ארצה כאשר בקשה כל כך גורלית עומדת כנגד חברה שבשליטתו. בנסיבות אלה דומני שאני יכולה להסתפק באלה הדברים כדי לומר שלא מונחת בפני
תגובה מטעם החברה. התגובה שמונחת בפני
עמוסה בעובדות הראויות תמיכה בתצהיר. יותר מכך, כדי להזים את הטענות החמורות שמעלה הבנק בודאי שיש צורך בתצהיר. לא די לומר בסעיף ב', רישא, לתגובה כי מאחר שמנהל החברה נמצא בחו"ל לרגע עסקיו לא צורף תצהיר מטעם המשיבה. יותר מכך, על פי מבנה הבעלות בחברה למר עזרא קריגר יש רק 30% במניות, למר זאב רייס 30% במניות ולחברת אם.אס.אי ספנות מסחרית (ישראל) בע"מ 40% מהמניות. אמת מר עזרא קריגר הוא המנהל היחידי של החברה. ומר ג'רבי שהציג עצמו כמנכ"ל החברה נימצא או היה במעצר או במאסר בזמן האחרון. לא ברור לי אם כן מדוע לא ניתן היה להשיג תגובה של אדם נוסף, אפילו מר ג'רבי שנמצא בבית הסוהר או איפה שנמצא יכול היה לתת תצהיר וניתן היה לדאוג שאם הוא נמצא במעצר המשטרה או שלטונות בית הסוהר יביאו אותו לדיון.

בנסיבות אלה נראה לי ששוב אין לי אלא לחזור על שאמרתי ברישא, לא הונחה בפני
תגובה מטעם החברה. אין די בהכחשות סתמיות של הדברים.

לעומת זאת הוצגו בפני
ראיות לכאורה מהימנות, המעלות חשש כבד כי החברה מעורבת במירמה רחבת היקף וכי החברה חבה או תהיה חייבת ברמת וודאות גבוהה, כספים לבנק. זה המקום אולי להעיר כי לא היה בפני
מי שיוכל לסבר את אוזני מדוע בנסיבות כה חמורות ומשום מה נתן מר קריגר שיק אישי שלו על מיליון ש"ח, כלשון נספח ח': "אבקש להפקיד הסכום הנ"ל לחשבונות ההלוואה של הבתים בהוד השרון שקיים לגביהם חשש כי נמכרו שלא כדין והשייכים לחברת גן הפקאן". דבר מוזר, וזאת בלשון המעטה.

טוען ב"כ הבנק, ובצדק, והדברים אושרו גם בתצהירו של המצהיר מטעם הבנק, כי מר קריגר הודה כי החברה בקשיים כלכליים. בנסיבות אלה אין מחלוקת כי הנטל עובר לכתפיה של החברה כדי שזו תוכיח כי היא סולבנטית וכי יש לה תוכנית כלכלית. לא די בדבריו של פרקליטה לפיהם למר קריגר עסקים גדולים ורחבים והוא נמצא בחו"ל לרגל עסקים אלה.
לא אחטא אם אומר כי החברה לא עמדה כלל בנטל להוכיח שאיננה חדלת פרעון.

המצהיר מטעם הבנק נחקר על דוכן העדים על ידי עו"ד היכל. החקירה הנגדית נועדה כדי לנסות ולערער את גירסת הבנק, המבקש. לא רק שהחקירה לא הצליחה לערער את הגירסה אלא שהמצהיר הצליח לחזק את אדני הבקשה ולתמוך בהם ולהעלות אימרות נוספות מוזרות שנאמרו לו על ידי קריגר. לא היה מי שיסתור דברים אלה, כאמור, בהעדרו של מר קריגר ובהעדר תצהיר כלשהו מטעם המשיבה.

על פי הנטען והדברים אוששו בחקירת המצהיר, חלק מההלוואות הן פקטיביות במובן זה כפי שהובא על ידי המצהיר כי הבנק לא היה נותן הלוואות למי שאין לו נכסים. אומנם ב"כ החברה ניסה למזער טענה זו באמירה כי בינתיים ההלוואות מוחזרות. אך לא נסתרה בעיני הטענה כי הלוואות אלה שולמו כנראה על ידי אנשי קש או ללווים שאין להם בטחונות ואשר בדרך עסקים רגילה הבנק לא היה נותן הלוואות כאלה לאותם אנשים וכמובן, שוב, בהעדר בטחונות.

סוף דבר, כי אני נעתרת לבקשה וממנה את עו"ד יהודה בן מאיר כמפרק זמני של חברת מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין

בע"מ.

סמכויותיו: לתפוס, לשמור, לבטח ובמידת הצורך לנהל את נכסי החברה בכפוף לכל דין.

דו"ח ראשון על פעולותיו יוגש תוך 21 יום.

המינוי כפוף ל:

1. הפקדת התחייבות אישית של המתמנה ע"ס 50,000 ש"ח ולחתימתו על אישור שלא מונה לתפקיד מפרק או כונס נכסים ב12- החודשים האחרונים.

2. הפקדה, ע"י המבקש(ת), של התחייבות ע"ס 50,000 ש"ח.

אין צו נוסף.

ניתנה היום, ח' בסיון תש"ס, (11 ביוני 2000), במעמד הצדדים.

אלשיך
ורדה, שופטת
/ p00144600i.1
1
בתי המשפט
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו

פשר 001446/00
בשא 11794/00
בפני

כב' השופטת אלשיך
ורדה
תאריך: 11/06/2000

פשר בית משפט מחוזי 1446/00 מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין נ' מ.ק.ר. אחזקות מקרקעין (פורסם ב-ֽ 11/06/2000)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן