הארגז אחזקות בע"מ, מיטב חיתום בע"מ, משה אלאלוף אחזקות בע"מ - רשות החברות הממשלתיות, מדינת ישראל - משרד האוצר - ועדת השרים לענייני הפרטה, אברהם בורג ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הארגז אחזקות בע"מ מיטב חיתום בע"מ משה אלאלוף אחזקות בע"מ
 
הארגז אחזקות בע"מ, מיטב חיתום בע"מ, משה אלאלוף אחזקות בע"מ - רשות החברות הממשלתיות, מדינת ישראל - משרד האוצר - ועדת השרים לענייני הפרטה, אברהם בורג ואח'
תיקים נוספים על הארגז אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על מיטב חיתום בע"מ | תיקים נוספים על משה אלאלוף אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על רשות החברות הממשלתיות | תיקים נוספים על מדינת ישראל - משרד האוצר - ועדת השרים לענייני הפרטה | תיקים נוספים על אברהם בורג |

506302
569/06 עתמ     02/01/2008
עתמ 569/06 הארגז אחזקות בע"מ, מיטב חיתום בע"מ, משה אלאלוף אחזקות בע"מ נ' רשות החברות הממשלתיות, מדינת ישראל - משרד האוצר - ועדת השרים לענייני הפרטה, אברהם בורג ואח'
בעניין:

1בתי המשפט


בבית המשפט המחוזי בירושלים
בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים
עת"מ 000569/06לפני:
כבוד השופטת מוסיה ארד
- נשיאה

תאריך:
02/01/2008

1. הארגז אחזקות בע"מ
ח.פ 512909839
2. מיטב חיתום בע"מ
ח.פ 511874729
3. משה אלאלוף אחזקות בע"מ
ח.פ 513034389
בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד
עמית פולק מטלון ושות'

העותרים


נ
ג
ד1. רשות החברות הממשלתיות

2. מדינת ישראל - משרד האוצר - ועדת השרים לענייני הפרטה
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים

3. אברהם בורג ת.ז 53361051
4. תמסורת קבוצת תעשיות בע"מ ח.פ 513712489

5. רונן טבקול ת.ז 058687971
6. ט.ר הנדסה אזרחית בע"מ ח.פ 512882119
ע"י ב"כ עו"ד
תמיר יחיא

7. עשות אשקלון תעשיות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד
אפשטיין ואח'

8. התעשיה הצבאית לישראל בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד
רות ליפקין

המשיבים

פסק-דין

1.
בעתירה שלפניי ביקשו העותרים מבית המשפט להורות על ביטול החלטת משיבים 1 ו- 2 בדבר זכיית קבוצה המורכבת ממשיבים 3-6 (המכונה "קבוצת בורג") בהליך המכירה של אחזקות מדינת ישראל והתעשיה הצבאית לישראל בע"מ בחברת עשות אשקלון בע"מ (להלן – הליך המכירה). טענתם העיקרית של העותרים בהקשר זה הייתה כי משיבים 1 ו- 2 אפשרו לגורמים שנפסלו מלהשתתף בהליך המכירה לעשות כן "בדלת האחורית", באמצעות מימון הצעת הרכש של קבוצת בורג. בנוסף לסעד האמור ביקשו העותרים כי יינתן צו המורה למשיבים 1 ו- 2 להמשיך את הליך המכירה, כך שבסופו של יום יוכלו העותרים להיות מוכרזים כזוכים בהליך המכירה. ביום 2.12.07 הוגשה הודעת משיבים 1 ו- 2 לפיה הוחלט באופן סופי לבטל את הליך המכירה, וזאת לאחר שההליך הוקפא קודם לכן עד לסיום חקירת משטרה שבדקה היבטים שונים בהליך, ולאחר שנערך שימוע לזוכים. נוכח זאת ביקשו משיבים 1 ו- 2 כי בית המשפט יורה על מחיקת העתירה. העותרים הסכימו למחיקת העתירה, אך ביקשו לחייב את משיבים 1-6 בהוצאות משפט.

2.
לאור הסכמת הצדדים למחיקת העתירה, אני מורה על מחיקתה.

3.
אשר לשאלת ההוצאות, ככל שדברים אמורים במשיבים 3-6, הואיל והעתירה לא נתבררה לגופה, לא ניתן לחייבם בהוצאות.

4.
נותר אם כן לדון בחיובם של משיבים 1 ו- 2 בהוצאות. לטענת העותרת, הליך המכירה בוטל רק בגין הגשת העתירה. אילמלא הוגשה העתירה, הייתה קבוצת בורג זוכה בהליך המכירה למרות שמדובר בהחלטה בלתי חוקית. מנגד טענו משיבים 1 ו- 2 כי הגשת העתירה הנוכחית הייתה מיותרת. הסיבה לכך היא שעוד לפני הגשתה הודיעו משיבים 1 ו- 2 לבית המשפט העליון, במסגרת עתירה שהוגשה באותו עניין על ידי התנועה לאיכות השלטון לבית הדין הגבוה לצדק, כי הוחלט על פתיחת חקירה בנוגע למידע שמסרה קבוצת בורג במסגרת הליך המכירה ועל הקפאת הליך המכירה עד להשלמת החקירה. משיבים 1 ו- 2 הוסיפו כי הליך המכירה אכן הוקפא עד להשלמת חקירת המשטרה, ולאחר מכן הוחלט על ביטולו, כל זאת ללא כל קשר להגשת העתירה הנוכחית.

5.
לאחר שעיינתי בחומר הרלוונטי ושקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי אין לקבל את טענת משיבים 1 ו-2. מהחומר שלפניי עולה כי לאחר שנודע לעותרים דבר הפגמים שנפלו לשיטתם בהליך המכירה, הם פנו בעניין זה למשיבים 1 ו- 2. מדובר בפני
יה שנעשתה בחודש אוקטובר 2005, לפני הגשת העתירה. חרף פנייה זו, לא החליטו משיבים 1 ו-2 בשלב זה לבטל את הליך המכירה או להקפיאו עד לבירור הטענות שהעלו העותרים במסגרת חקירת משטרה. נהפוך הוא: ההחלטה שנתקבלה על ידי משיבה 2
ביום 11.12.05, הייתה לאשר את זכייתם של משיבים 3 ו- 4 בהליך המכירה, תוך החלפת הגורם המממן. בנוסף, התנועה לאיכות השלטון אכן הגישה
עתירה בעניין הליך המכירה לבית המשפט הגבוה לצדק (ביום 20.12.05), ואולם היה זה רק לאחר שהעותרים פנו לבית משפט זה, ביום 19.12.05, בבקשה לצו מניעה זמני שיאסור על השלמת הליך המכירה.

כלומר, בניגוד לטענת משיבים 1 ו- 2, רק לאחר שהעותרים פנו לבית משפט זה הוחלט על הקפאת הליך המכירה ולאחר מכן על ביטולו.

6.
נוכח האמור לעיל מחד גיסא, ומאידך גיסא, נוכח העובדה כי משהוגשה העתירה הוקפא הליך המכירה ולאחר מכן בוטל מבלי שבית המשפט נדרש לקיים דיון בעתירה, ונוכח העובדה כי החלטת משיבים 1 ו- 2 לבטל את המכרז לא העניקה לעותרים את מלוא מבוקשם, שכן הליך המכירה בוטל העותרים עצמם לא יוכלו לזכות בו, אני מורה כי משיבים 1 ו- 2 ישאו בהוצאות העותרת בגין הגשת עתירה זו בסך של 45,000 ש"ח.

7.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים בפקסימיליה.

ניתן היום, כ"ד בטבת תשס"ח (2 בינואר 2008), בהעדר הצדדים.

מוסיה ארד
, נשיאה
עתמ בית משפט לעניינים מנהליים 569/06 הארגז אחזקות בע"מ, מיטב חיתום בע"מ, משה אלאלוף אחזקות בע"מ נ' רשות החברות הממשלתיות, מדינת ישראל - משרד האוצר - ועדת השרים לענייני הפרטה, אברהם בורג ואח' (פורסם ב-ֽ 02/01/2008)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן