שאול בנצור, מרים בנצור - ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שאול בנצור מרים בנצור ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ פנמה פסיפיק בע"מ מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ
 
שאול בנצור, מרים בנצור - ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ ואח'

מידע על שאול בנצור    מידע על מרים בנצור   


152594/09 א     05/07/2009תיקים נוספים על שאול בנצור
תיקים נוספים על מרים בנצור
תיקים נוספים על ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ
א 152594/09 שאול בנצור, מרים בנצור נ' ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ ואח'
בעניין:
1בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
152594/09

בפני

כב' הרשם יוחנן גבאי
תאריך:

05/07/2009

בעניין

1. שאול בנצור


2. מרים בנצור


התובעיםנ
ג
ד
1. ריאליטי ייזום
פרויקטים בע"מ

2. פנמה פסיפיק בע"מ

3. מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ
4. אהרון (רוני) פרל


הנתבעים
החלטהלגבי נתבעת 2:
1.
בפני
בקשה למתן

פסק דין
בהעדר הגנה כנגד חברה בע"מ.

2.
כתב התביעה הודבק במענה הרשום של החברה.

3.
אמנם, תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת כי המצאת כתב בי-דין לתאגיד תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד. אך, לא כל הנחה במען הרשום היא בגדר המצאה
כדין לתאגיד.

4.
כך, נקבע בהלכה הפסוקה כי לא כל עובד של החברה מוסמך לקבל הודעות בשם החברה ובמיוחד לא הזמנות לדין . כמו כן, על הדוור לרשום את שם הפקיד החותם על אישור המסירה ומה תפקידו
(ע"א 85/75 אסקר נ' כסאות ישראל, פ"ד ל (1) 77, 82 – 83).

5.
כמו כן, נקבע כי הדבקה במענה הרשום של החברה אינו בגדר מסירה כדין מקום שהמשרד היה סגור במשך תקופה ארוכה (ת"א 1485/53 (ת"א) המשביר המרכזי בע"מ נ' יעוד בע"מ,
פ"מ (ת) 39).

6.
שהרי, לגבי מסמך שנמסר ע"י הדבקתו על הדלת ואשר לעולם אין לדעת אם לא הוסר משם על ידי מאן-דהוא ולא הגיע לידי הנמען בן חורין בית המשפט להורות כי הדבקתו לא תיחשב כמסירה, אלא שמסמך יימסר מחדש (ע"א 427/61 דליהו נ' הדייקן בע"מ
פ"ד טז 624, 627; ר"ש 278/84 צאדק נ' קמח עין ח' בע"מ , פ"ד לח (2) 755,756; י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי , (אמינון בע"מ, מהדורה 7(בעריכת ד"ר ש. לוין) 1995 232).

7.
לפיכך, הנני מורה על מסירה חוזרת של כתב התביעה. אם המסירה במשרדה הרשום של החברה לא יתאפשר, רשאית התובעת להגיש בקשה לתחליף המצאה לפי תקנה 498 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.
לגבי נתבעת 3 :


8.
בפני
בקשה ל

פסק דין
בהעדר הגנה כנגד חברה בע"מ.

9.
המצאת כתב בי-דין לתאגיד, תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד (תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות")), או במסירה למנהל התאגיד (רע"א 482/68
מפעלי אספלט בדרום בע"מ נ' אורנשטיין פד"י כג (2) 11; ר"ע 526/83 פרושינובסקי ואחרים נ' שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ פד"י לז' (4) 485).

10.
אך, הלכה פסוקה היא, שלא כל עובד של החברה, מוסמך לקבל הודעות בשם החברה ובמיוחד לא הזמנות לדין. כמו כן, על הדוור לרשום את שם הפקיד החותם על אישור המסירה ומה תפקידו
(ע"א 85/75 אסקר נ' כסאות ישראל, פ"ד ל (1) 77, 82 – 83).

11.
במקרה דנן, לא ברור למי נמסר כתב התביעה והאם הוא מוסמך לקבל כתבי בי-דין בשם החברה הנתבעת. לפיכך, ב"כ התובע(ת) יבצע מסירה
כדין של כתב התביעה.

12.
בשלב זה , אין צו להוצאות.


ניתנה היום י"ג בתמוז, תשס"ט (5 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.
יוחנן גבאי
, רשם בית משפט השלום
בתל

אביב

יפו
קלדנית: קוריןא בית משפט שלום 152594/09 שאול בנצור, מרים בנצור נ' ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 05/07/2009)תיקים נוספים על שאול בנצור
תיקים נוספים על מרים בנצור
תיקים נוספים על ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על מקרופרינס שרותי ניהול בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט