החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ - רייך אביטל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ רייך אביטל
 
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ - רייך אביטל
תיקים נוספים על החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ | תיקים נוספים על רייך אביטל

519672
9815/03 א     05/02/2004
א 9815/03 החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ נ' רייך אביטל
בעניין:

4בתי המשפטבית משפט השלום ירושלים
א
009815/03


בפני
:
כב' השופט משה סובל
תאריך:
05/02/2004
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ
בעניין:


תובעת
רות ר. גבעון

ע"י ב"כ עו"דנ
ג
דרייך אביטלנתבעת


פסק דין

זוהי תביעה כספית על סך של 1,356 ₪ (בתוספת הפרשי שיערוך והוצאות משפט) בגין הסכם שנערך בין הצדדים במסגרתו התובעת מסרה לשימושה של הנתבעת מכשיר טלפון סלולארי. תקופת השימוש במכשיר נקבעה למשך 36 חודשים, וכן נקבע סכום שעל הנתבעת לשלם לתובעת במקרה של הפסקת השימוש קודם לתום התקופה המוסכמת. לנתבעת היו טענות בנוגע לאיכות הקליטה של המכשיר, במיוחד במקום מגוריה במושב גיתית שבבקעת הירדן, וכן בנוגע לרמת השירות שהיא קיבלה מנציגי התובעת. לפיכך היא הודיעה לתובעת על רצונה להתנתק מהשירות. ההודעה ניתנה בשני שלבים: בשלב ראשון, הנתבעת ביקשה לבטל את האפשרות לקיים מהמכשיר שיחות יוצאות, ובשלב שני, גם לא לקבל בו שיחות נכנסות. עד לחסימת השיחות הנכנסות, הנתבעת המשיכה לשלם לתובעת את דמי השימוש המוסכמים, חרף טענותיה בדבר הליקויים בקליטה. אולם לאחר שהודיעה על רצונה להתנתק לחלוטין מהשירות היא הפסיקה לשלם דמי שימוש אלה. לפיכך התובעת דורשת ממנה תשלום דמי שימוש בעד כל התקופה שנותרה עד לתום 36 חודשי ההסכם, בסך של 1,356 ₪. אם הנתבעת הייתה משלמת לתובעת, עם מתן הודעתה על הפסקת ההתקשרות, דמי ניתוק מוקדם (בצירוף חוב שוטף) בסך של 677 ₪, התובעת הייתה מסתפקת בכך ולא דורשת את השלמת דמי השימוש עד לתום התקופה.

לישיבה המקדמית שהתקיימה אתמול הצטיידו שתי בעלות הדין בתדפיסים של פרטי שיחות שבוצעו במכשיר הטלפון שבשימוש הנתבעת. ב"כ התובעת הפנתה גם לתדפיסים הנוגעים לתושבים אחרים במושב גיתית. כל צד הסתמך על נתוני שיחות המופיעים בתדפיסים, התומכים בעמדתו. התובעת ביקשה ללמוד מהתדפיסים כי הנתבעת ניהלה באמצעות המכשיר שיחות באורך רגיל ובתדירות מקובלת גם בעת הימצאותה בבקעה בכלל ובמושב גיתית בפרט. מנגד הפנתה הנתבעת לתדפיסים אחרים המצביעים, לכאורה, על ניתוקי שיחות.

בישיבה המקדמית הוסכם כי פסק הדין יינתן בדרך של פשרה, לאחר שכל אחד מן הצדדים שטח בקצרה את טענותיו.

שקלתי את טענות הצדדים, הן בעומדן בפני
עצמן והן על רקע העמדתן מול המסמכים הקיימים. על יסוד כל אלה, נראה לי כי הפשרה הראויה והסבירה שבעלי הדין צריכים היו להגיע אליה היא שהנתבעת תשלם לתובעת סך של 750 ₪, וכי כל צד יישא בהוצאותיו.

לפיכך אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 750 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום י"ג בשבט תשס"ד (5 בפברואר 2004) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לצדדים.משה סובל
, שופט
א בית משפט שלום 9815/03 החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ נ' רייך אביטל (פורסם ב-ֽ 05/02/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן