שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ - נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ
 
שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ - נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ ואח'
תיקים נוספים על שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ | תיקים נוספים על נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ ואח'

1218/04 בשא     26/12/2004
בשא 1218/04 שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ נ' נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ ואח'
בעניין:
1בתי המשפט


בית משפט השלום ירושלים
בשא001218/04

בפני
:


כבוד השופטת חגית מאק-קלמנוביץ

בעניין

:
שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ


המבקשתנ
ג
דנפ-גל בניין ופיתוח בע"מ ואח'


המשיבים

ה ח ל ט ה


זוהי בקשה לפיצול סעדים. המבקשת הגישה נגד המשיבים תביעה לפיצויים ולסילוק יד, בהיותם בעלי חזקה בדירה שהמבקשת זכאית, לטענתה, לבעלות עליה. על כן היא מבקשת להתיר לה לפצל את סעדיה ולתבוע מן המשיבים במועד אחר דמי שימוש ראויים וכן כל חוב כספי שחבים לה המשיבים ואשר טרם התגבש במועד הגשת הבקשה. המבקשת מבארת כי כיון שהחזקה בדירה טרם נמסרה למבקשת, לא התגבש עדיין הסכום הסופי של הפיצויים בגין האיחור במסירת הדירה, וכן לא הוברר סופית מתי החלו המשיבים 5 ו-6 להתגורר בדירה, כך שעילות אלו טרם התגבשו.


מנגד טוענים משיבים 1-4 כי


הבקשה לאקונית ואינה מפקשת באלו חובות מדובר, ומדוע לא ניתן לאמוד את סכומיהם כאשר מדובר בפרק זמן מתוחם וידוע. עוד נטען כי מדובר בסעדים נוספים הנובעים מאותה עילת תביעה שביסוד התביעה הקיימת.


העובדה שהפיצול מבוקש לגבי עדים נוספים הנובעים מאותה עילת תביעה אינה שנויה במחלוקת, ולמעשה היא העומדת ביסוד הבקשה, שאם לא כן לא היתה המבקשת נזקקת לפיצול סעדים. השאלה היא, איפוא, אם יש הצדקה לפיצול לגופו של עניין.


נראה לי כי בנסיבות העניין יש לקבל את הבקשה: ראשית, נזקיה של המבקשת טרם התגבשו, שכן סכום הפיצוי שיש לתבוע תלוי במועד תחילת השימוש בדירה על ידי מי מהמשיבים שעשה בה שימוש, מועד סיום השימוש בה וכדו'. כל עוד לא נמסרה הדירה לחזקת המבקשת, לא ניתן לקבוע סכומים סופיים, כך שספק אם ניתן לתבוע סעדים אלו עתה, ומכל מקום יידרש בעתיד עדכון שלהם, כך שקיום הדיון כבר עתה לא יגרום להגברת היעילות.

יתר על כן
:
כריכת התובענה הכספית עם התביעה שבפני
עלולה לסרבל את הדיון בתביעה הקיימת. כך נקבע ברע"א 1156/02 - עבד אל סלאם חיר ו-9 אח' נ' אלון לידאי, תק-על 2003(2), 1235 ,עמ' 1240: "אפילו מדובר בעילת תביעה אחת ובשני סעדים, היה מקום להרשות למשיב לפצל את הסעדים. זאת, בין היתר, מן הטעם שבעת הגשת התביעה לסילוק יד היתה אפשרות שבית המשפט לא יורה על פינוי המבקשים מהנכס והדיון בשאלת דמי השימוש הראויים יתייתר. לפיכך לא היה מקום להאריך ולסרבל את הדיון תוך הבאת ראיות נוספות, שלאחר מכן יכול היה שיתברר שהן היו מיותרות (ראו: רע"א 384/88 מרגלית נ' כהן, פ"ד מז(2)619 ,617." ויפים הדברים גם לענייננו.


נוכח האמור אני מקבלת את הבקשה ומתירה למבקשת לפצל את סעדיה.

ניתנה היום י"ד בטבת, תשס"ה (26 בדצמבר 2004) בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.

חגית מאק-קלמנוביץ
, שופטת
בשא בית משפט שלום 1218/04 שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ נ' נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 26/12/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן