ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' - מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ביילין דינה בן עטר זקלין מעוז מנחם מנרב פרויקטים 88 בע"מ הוק דורית הוק דורון
 
ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' - מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'

מידע על ביילין דינה    מידע על בן עטר זקלין    מידע על מעוז מנחם    מידע על הוק דורית    מידע על הוק דורון   


8352/04 בשא     07/12/2004תיקים נוספים על ביילין דינה
תיקים נוספים על בן עטר זקלין
תיקים נוספים על מעוז מנחם
תיקים נוספים על מנרב פרויקטים 88 בע"מ
תיקים נוספים על הוק דורית
תיקים נוספים על הוק דורון
בשא 8352/04 ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח'
בעניין:


בתי המשפט


1
בבית משפט השלום בירושלים
בשא008352/04

א
009559/02

בפני
:
כב' השופט יצחק מילנוב
תאריך:
07/12/2004
בעניין:
1. ביילין דינה

2. בן עטר זקלין
3. מעוז מנחם
4. גורלט פייר
5. ברודט נירה
6. בכר עליזה
7. פז חיים
8. דרוקר לאור
9. דנון יוכי
10. נציגות בעלי הדירות

המבקשים
התובעים


נגד


1. מנרב פרויקטים 88 בע"מ

2. הוק דורית
3. הוק דורון

המשיבים

1.
הנתבעת
2-3. צד ג'


הבקשה
:
להורות למומחה להתייחס לליקויים אשר לא נזכרים בחוות

הדעת מטעם הצדדים
ב"כ המבקשים
:
עוה"ד טל ליפר
ב"כ המשיבה
:
עוה"ד יוסי עקיבא
ב"כ צד ג'
:
עוה"ד שחר נוביק

החלטה


1.
על יסוד הסכמת ב"כ הצדדים, מונה המהנדס - שמאי חיים בריסקמן כמומחה, מהנדס - שמאי, מטעם בית המשפט, בהחלטה מיום 21/04/04.
2.
על המומחה הוטל לבדוק את הרכוש המשותף של הבית ברח' מיכאלסון 4, בירושלים ולחוות דעתו, האם קיימים בו ליקויים, פגמים או אי התאמות (להלן: ליקויים) כמפורט בחוות הדעת של "טרמינל" (יוסי בן חורין) מיום 13/11/01 או כמפורט בחוות הדעת של "מסד" (יצחק לזר) מיום 31/03/03? (ס' 2, 2.1 להחלטה מיום 21/04/04).
3.
הנתבעת בתשובתה מתנגדת לבקשה וכך אף צד ג' בתשובתו, אשר הצטרף לנימוקי הנתבעת.
4.
תשובה לתשובות - לא הוגשה.
5.
לאחר ששקלתי טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות.
להלן נימוקי:

הנימוק הראשון: ההחלטה בדבר מינוי המומחה וסמכויותיו, ניתנה לאור העובדה, כי בפני
בית המשפט, מונחות שתי חוות דעת סותרות, מטעם הצדדים, קרי של "טרמינל" (יוסי בן חורין) מטעם התובעים, ושל "מסד" (יצחק לזר) מטעם הנתבעת. מכאן הצורך בחוות דעת אובייקטיבית.

כלומר, המומחה מונה וסמכויותיו נקבעו, כדי שיהיה בידי בית המשפט לפסוק, איזה ליקויים קיימים ברכוש המשותף (נשוא התביעה), אלה המפורטים בחוות הדעת מטעם התובעים או אלה המפורטים בחוות דעת מטעם הנתבע?

הנימוק השני: ההחלטה בדבר המינוי וסמכויות המומחה, ניתנה על יסוד הצהרת ב"כ התובעים, כי חוות הדעת של יוסי בן חורין, מטעם התובעים, "מפורטת וממצה את כל הליקויים" (ע' 2 ש' 14-16).

"סבורני כי במקרה כמו זה שלפנינו, שהמומחה מונה על ידי בית המשפט בהסכמת הצדדים, הדבר תלוי בהסכמה, המפורשת או המשתמעת, של בעלי הדין בדבר תפקידו והיקף קביעותיו של המומחה המוסכם". (כב' השופט צ' א' טל ע"א 472/95, 553 זכריה זלוצין ואח'

נ' דיור לעולה בע"מ פ"ד נ(2) 858, 866; כב' השופט מ' חשין ע"א 1772/99 זכריה זלוצין ואח'

נ' דיור לעולה בע"מ פ"ד נה(4) 253, 207ה).
ראו גם: א' זמיר חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973, פירוש לחוק החוזים, מיסודו של ג' טדסקי (בעריכת א' זמיר, א"מ ראבילו, ג' שלו), תשס"ב -2052, סימן 194 בעמ' 540 למעלה.
במקרה דנן, ההסכמה המפורשת או המשתמעת, של בעלי הדין, היתה שהמומחה יכריע בין המומחים מטעמם של בעלי הדין, על רקע כתבי הטענות, ולא שיעסוק בחיפוש והספקת ראיות עבור התובעים.
הנימוק השלישי:
"בשיטתנו האדוורסרית אכן אין זה מתפקידה של הערכאה הראשונה, פרט למקרים חריגים, להזמין ראיות או עדות אשר לא הוגשו על - ידי בעלי הדין. אחרת בית המשפט עלול לההפך לפרקליטם של הצדדים, לעשות את מלאכתו של אחד מהם ולקחת, באופן שיטתי את הבאת הראיות לידיו הוא" (ע"א 207/51 אגד נ' אגודה שיתופית בע"מ ואח'

נ' ברנדס ואח'

פ"ד ו' 1089) (כב' הנשיא מ' שמגר ע"א 132/89, 125 רו"ח עובדיה פלס - מפרק חברת כנופל טורס בע"מ ואח'

נ' עזבון רוזה רוזנברג ז"ל ואח'

, וערעור נגדי, פ"ד מו (4) 441, 450ז).
והוא הדין במומחה מטעם בית המשפט, שהוא זרועו הארוכה של בית המשפט.

הנימוק הרביעי: בחוות הדעת מטעם התובעים, יש לראות, בהעדר התנגדות, כמו במקרה דנן, הודעה מטעם התובעים, על ליקויים או אי התאמות במובן הוראת סעיף 4א לחוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973, לפיה הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי התאמה, אם נתן עליה הודעה למוכר, בהתאם להוראות הסעיף הנ"ל.
הנימוק החמישי:
על כן, ובכל הכבוד צודק ב"כ הנתבעת בטיעונו, כי "גם מבחינה מהותית חזית התביעה הוגדרה ביום הגשתה ולא ניתן להרחיבה אא"כ יגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה" (סעיף 3 לתשובתו).
ראו גם: דברי כב' השופט מ' חשין בע"א 1772/99, שם, 209א.
לענין זה אציין, כי לא מצאתי בסיס בכתובים לטיעונו של ב"כ המבקשים, כי "בכתב התביעה וכן בחוות הדעת מטעם התובעים נכתב במפורש, כי ייתכנו ליקויים נוספים אשר טרם נתגלו במועד הבדיקה והתובעים שמרו על זכותם בענין זה" (סעיף 9 לבקשה).
הנימוק השישי:
ב"כ הנתבעת צודק, ובכל הכבוד, גם בטיעונו המעשי, כי "המומחה כבר הודיע ביום 01/11/04, כי חוות דעתו מוכנה והוא מחכה רק לתשלום כדי להפיצה" (סעיף 4 לתשובתו).
יתר על כן, חוות הדעת הוגשה ביום 30/11/04.
6.
בנסיבות אלה - הבקשה נדחית.
7.
בשלב זה, אין צו בדבר הוצאות ושכ"ט עו"ד.
8.
ניתנה היום, כ"ד בכסלו תשס"ה (7 בדצמבר 2004) בשעה 09:21 בהעדר בעלי הדין וב"כ.
המזכירות
תמציא העתקים לב"כ בעלי הדין.

מותר לפרסום מיום 07/12/04.

יצחק מילנוב
, שופט008352/04בשא130 גלית טובינה


בשא בית משפט שלום 8352/04 ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם ואח' נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ, הוק דורית, הוק דורון ואח' (פורסם ב-ֽ 07/12/2004)תיקים נוספים על ביילין דינה
תיקים נוספים על בן עטר זקלין
תיקים נוספים על מעוז מנחם
תיקים נוספים על מנרב פרויקטים 88 בע"מ
תיקים נוספים על הוק דורית
תיקים נוספים על הוק דורון
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט