הרב גרוסמן שלמה זלמן - מועצה דתית בקעת הירדן מגילות תמר מעלה א, אברהם קופולוביץ מ"מ יו"ר המועצה הדתית, מועצה אזורית בקעת הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הרב גרוסמן שלמה זלמן מועצה דתית בקעת הירדן מגילות תמר מעלה א אברהם קופולוביץ מ"מ יו"ר המועצה הדתית מועצה אזורית בקעת הירדן
 
הרב גרוסמן שלמה זלמן - מועצה דתית בקעת הירדן מגילות תמר מעלה א, אברהם קופולוביץ מ"מ יו"ר המועצה הדתית, מועצה אזורית בקעת הירדן
תיקים נוספים על הרב גרוסמן שלמה זלמן | תיקים נוספים על מועצה דתית בקעת הירדן מגילות תמר מעלה א | תיקים נוספים על אברהם קופולוביץ מ"מ יו"ר המועצה הדתית | תיקים נוספים על מועצה אזורית בקעת הירדן |

532423
15862/04 בשא     10/08/2004
בשא 15862/04 הרב גרוסמן שלמה זלמן נ' מועצה דתית בקעת הירדן מגילות תמר מעלה א, אברהם קופולוביץ מ"מ יו"ר המועצה הדתית, מועצה אזורית בקעת הירדן
בעניין:
1בתי המשפטבית דין א.לעבודה י-ם
בשא015862/04

16459/04


בפני
:
כבוד השופטת שדיאור שרה
נציג עובדים: מר והב
תאריך:
11/08/2004

בעניין
:
הרב גרוסמן שלמה זלמן


ע"י ב"כ
עו"ד גרוסמן שמואל

מבקש (המשיב)

נ
ג
ד


1 . מועצה דתית בקעת הירדן מגילות תמר מעלה א
2 . אברהם קופולוביץ מ"מ יו"ר המועצה הדתית

באמצעות ב"כ עו"ד ננר יהושע

3 . מועצה אזורית בקעת הירדן

4. מדינת ישראל – פרקליטות מחוז ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד תמי דקל

(המבקשת)
משיביםהחלטהבפני
בית הדין בקשת משיבה 1 לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין מיום 4.7.04 אשר תוקנו בה טעויות סופר
בהחלטה מיום 28.7.04, ואשר קבעה כי על משיבה 1 לשלם למבקש את מלוא גמלתו.


בתאריך 8.8.04 ב-8:30 בבוקר ניתנה ההחלטה לתגובת הצדדים. תגובת המבקש לבקשה לעיכוב ביצוע המתנגדת לבקשה בכל תוקף הועברה לבית הדין מיידית.

תגובת המדינה (משיבה 4) לא הועברה עד היום 10.8.04.

בתגובה לעיכוב הביצוע מונה המבקש טענות רבות וביניהם כי אין סיכוי סביר לערעור; כי בקשת המדינה לענין הסמכות הענינית כבר נדחתה ע"י ביה"ד הארצי; כי הובהר שהמועצה (משיבה 1) מקבלת מהמדינה את מלוא ההעברה בגין המבקש ואף הרבה מעבר לכך; כי הרב המבקש מופלה ביחס לשאר העובדים במשיבה 1 וכי כל הנהגת המועצה הדתית המשיבה 1 נגועה בחוסר תום לב ועזות מצח.

לפיכך מבקש כי לא ינתן עיכוב ביצוע עקב הנזק הכספי המצטבר הנגרם לו עקב כך, וכי
גם התשלומים להם התחייבה מפורשות המועצה הדתית משיבה 1 בסך 10,000 ₪ ואשר המדינה נתנה להם הסכמה וגיבוי מפורשים, גם בהם
לא עמדה המשיבה 1 עד היום, וכי בכך יש ביזוי בית הדין.

הכלל הוא כי אין מעכבים ביצוע

פסק דין
בשל ערעור על ההחלטה. המשיבה 1 לא הצביעה על סיכויים טובים או כלשהם לזכות בערעור, או על טעם מיוחד כנדרש (בש"א 380/99 מ.י נ. משרד הבריאות עבודה ארצי לב'(1) 381).

לדעת בית הדין זה, וזאת לאחר ששקל את מכלול שיקוליו בהחלטתו ושקל גם את
החלטתו של בית דין זה בענין הסמכות הענינית
מיום 6.6.04 כפי שעולה בסע' 2 לנימוקי המבקש, ועליו נתנה החלטת כב' נשיא בית הדין הארצי בבר"ע 1360/04, אשר דחתה את הברע ובעקר סע' 3 בה. נראה כי אין סיכויים טובים למשיבה 1 בבקשתה לזכות בערעור, וגם אם היו טענות הראויות להשמע לא די בכך לעכב ביצוע

פסק דין
(שם סע' 9 לפסה"ד).

כך גם לענין חוקיות ההסכם וקביעת המעביד הסיכויים אינם טובים ובין היתר לאור עמדת המדינה ומכלול הנתונים שעמדו בפני
בית דין זה בהליך לסעד הזמני בנוגע לסוגיות אלו.


מדובר בסעד כספי כפי שקבע בית הדין ואשר המשיבה 1 יכולה לקזזו מכספים אשר יגיעו במשך כל השנים הבאות מאת המדינה ומגורמים אחרים לטובת המשיבה 1. מאידך הנזקים המצטברים למבקש
עלולים להיות בלתי הפיכים מבחינת התחייבויותיו והגידול המתמיד שיווצר בין מה ששולם לו בפועל לבין החיוב כלפיו, ואין לו ממי להפרע.


תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 מכילה את תקנות 466 עד 471 לתקנות סדר הדין האזרחי בדבר עיכוב ביצוע וסעד זמני בשל ערעור.

מנינו לעיל את אי קיומם של הדרישות המצטברות בתקנות בענין זה, כך שלא מתמלא הנדרש בהם למתן עיכוב ביצוע.

למעלה מן הצורך יאמר כי אף שבית הדין ער לקשיי מועצות דתיות בימים אלו מכל מקום בתיק ספיציפי זה וכעולה ממנו המדינה כמשיבה 4 היתה צד להליך ומודעת בכל הנוגע להחלטה בדבר התשלומים החלים על המשיבה 1,
ולגבי חלק ניכר מהכספים אף הוכח כי אלו מועברים למשיבה 1. כמו כן בדיון עצמו הוכח כי המשיבה 1 הקדימה תשלומים לאחרים לפני המבקש בלא להצביע על קיום סדר עדיפויות מסוים לפיכך בענין כספי זה לא הוכח על פי התקנות בדבר עיכוב ביצוע כי יש לעכב דווקא תשלום זה.


בנסיבות אלו, בהם לא הצביעה משיבה 1 על סיכויים טובים, ואף כספית תוכל להפרע בכל עת בעתיד בדרך של קיזוז ואין נזקה של משיבה 1 בלתי הפיך, לא מוצא בית הדין מקום לעיכוב הביצוע, לפיכך הבקשה נדחית.


10. המשיבה 1 תשלם למבקש הוצאות הבקשה בסך 250 ₪.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ד (10 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים

______________
________________
נציג ציבור, מר והב


ש. שדיאור, שופטת

בשא בית דין אזורי לעבודה 15862/04 הרב גרוסמן שלמה זלמן נ' מועצה דתית בקעת הירדן מגילות תמר מעלה א, אברהם קופולוביץ מ"מ יו"ר המועצה הדתית, מועצה אזורית בקעת הירדן (פורסם ב-ֽ 10/08/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן