הסעות אבנר בע"מ - עיריית מגדל העמק, ראש עיריית מגדל העמק, ועד המכרזים בעיריית מגדל העמק ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הסעות אבנר בע"מ
 
הסעות אבנר בע"מ - עיריית מגדל העמק, ראש עיריית מגדל העמק, ועד המכרזים בעיריית מגדל העמק ואח'
תיקים נוספים על הסעות אבנר בע"מ | תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על ראש עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על ועד המכרזים בעיריית מגדל העמק |

1241/04 בשא     30/06/2004
בשא 1241/04 הסעות אבנר בע"מ נ' עיריית מגדל העמק, ראש עיריית מגדל העמק, ועד המכרזים בעיריית מגדל העמק ואח'
בעניין:

1בתי המשפט


בבית המשפט המחוזי בנצרת
בשא001241/04

בתיק עיקרי: עתמ 001080/04

בפני
:
כב' השופטת מוניץ נחמה
תאריך:
30/06/2004בעניין:
הסעות אבנר בע"מע"י ב"כ עוה"ד
איימן אבו רייא ואח'

המבקשת

נגד1. עיריית מגדל העמק

2. ראש עיריית מגדל העמק
3. ועד המכרזים בעיריית מגדל העמק
4. בסון לוי בע"מ
5. מסיעי העמק - מאיר לוי בע"מ
6. אלי ביטון - מוניות מגדל העמק
7. מאיר אפרגן - מוניות והסעות אפרגן


ע"י ב"כ עוה"ד


המשיביםהחלטה


א.
בתאריך 18.7.04 בשעה 11:30, יתקיים דיון מוקדם בעתירה. על ב"כ המשיבים להגיש כתבי תשובה לעתירה עד ליום 14.7.04.
העתקים ישלחו על ידי המשיבה לכל בעלי הדין.

ב.
בשלב זה ובמסגרת הבקשה בתיק בש"א 1241/04, ניתן בזה צו ארעי ולפיו נאסר על המשיבים 1, 2 ו-3 להתקשר בהסכם עם המשיבים 4, 5, 6 ו-7 לביצוע העבודה נשוא מכרז ההסעות מס' 3/2003.

צו זה יכנס לתוקפו לאחר שהבמקשת – העותרת, תפקיד ערובה בנקאית ו/או במזומן על סך 50,000 ₪, לשיפוי נזקי המשיבים.

צו זה יעמוד בתוקפו עד מתן

פסק דין
בעתירה.

ג.
למען הסר ספק, אין באמור בסעיפים לעיל, כדי לאסור על המשיבים ו/או מי מהם, לבצע ההסעות כפי שנעשה עובר למתן צו זה.

ד.
המבקשת תדאג לבצע מסירה אישית של העתירה והבקשה בתוך 24 שעות.

ניתנה היום י"א בתמוז, תשס"ד (30 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.
מוניץ נחמה
, שופטתבשא בית משפט מחוזי 1241/04 הסעות אבנר בע"מ נ' עיריית מגדל העמק, ראש עיריית מגדל העמק, ועד המכרזים בעיריית מגדל העמק ואח' (פורסם ב-ֽ 30/06/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן