דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ - שובס סוכנויות 88 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דוד ליפקר דגן סאן דלקים ירוקים בע"מ שובס סוכנויות 88 בע"מ
 
דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ - שובס סוכנויות 88 בע"מ

מידע על דוד ליפקר דגן   


545-03/08 א     06/09/2009תיקים נוספים על דוד ליפקר דגן
תיקים נוספים על סאן דלקים ירוקים בע"מ
תיקים נוספים על שובס סוכנויות 88 בע"מ
א 545-03/08 דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ נ' שובס סוכנויות 88 בע"מ
בית משפט השלום בהרצליה
06 ספטמבר 2009

ת"א 545-03-08 שובס סוכנויות 88 בע"מ
נ' ליפקר דגן ואח'

בפני

כב' השופט
צבי דותן


מבקשים
1. דוד ליפקר דגן
2. סאן דלקים ירוקים בע"מ


נגד


משיבה

1. שובס סוכנויות 88 בע"מ


החלטה


התובעת/המשיבה הגישה תביעה בסך 1,400,000ש"ח
כנגד המבקשים ואחרים,
בעילות של תרמית,
הרמת מסך,
ועוד ועוד,
הכל כמפורט פרט היטב בכתב התביעה.
עתה מונחת בפני
י בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להוצאות,
מהטעם שמצבה הכלכלי קשה,
ולא תהיה ידה משגת לשלם לנתבעים את הוצאותיהם,
אם תידחה התביעה.

קיימת חזקה,
ניתנת לסתירה,
כי
חברה בערבון מוגבל מחוייבת להפקיד,
לפי
בקשה,
ערובה להוצאות.
חזקה זו ניתנת לסתירה אם תוכיח החברה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע,
אם יזכה הוא בדין,
או,
לחלופין,
אם סבור ביהמ"ש כי נסיבות הענין אינן מצדיקות לחייבה בערובה
(רע"א 10905/07
נאות אואזיס נ' זיסר,
אתר נבו,
רע"א 10376/07
ל.נ. הנדסה ממוחשבת נ' בנק הפועלים,
אתר נבו).

במקרה דנן,
הציגו המבקשים דו"ח של
דאן & בראדסטריט,
ממנו עולים,
לגבי התובעת,
הנתונים הבאים:
בחודש 3/08
החברה הפסיקה לפעול.
בחודש 5/08 חשבונה של החברה בבל"ל הוגבל,
עד 17.4.10.
הוגשו נגד החברה תביעות ובקשה לכינוס נכסים בגין חובות של 2.3.מליון ₪.
בעבר הוגבלו חשבונותיה בדיסקונט ובאוצר החייל,
עד
27.9.98.
דירוג הסיכון של החברה


הוא
דירוג 4 (סיכון התקשרות גבוה).

המבקשים צירפו גם ידיעה ב"גלובס"
לפיה בחודש 11/05 עצרה רשות המסים את מנהל התובעת בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מליוני שקלים.

המבקש 1 מוסיף וטוען בתצהירו כי התובעת מצויה בקשיים כלכליים משמעותיים עד כדי הפסקת פעילותה לחלוטין,
מזה מספר חודשים לפחות.
כמו כן הוא מפנה תשומת הלב לדברי עדותו של מנהל התובעת בדיון שנתקיים בפני
כב' הרשם אלמוג ביום
27.5.09,
שם אמר כי החברה קרסה,
וכי לקוחותיה הועברו לצד שלישי.


מנהל התובעת,
בתצהיר שנתן בתגובה לבקשה,
טוען כי החברה עודנה מנהלת קשרים עיסקיים,
כי הטענה שהיא בלתי פעילה אין לה על מה שתסמוך,
שיש לה לקוחות רבים
שנותרו ביתרת חוב כלפיה,
כי החברה היא בעלת איתנות פיננסית,
כי לה מקורות פיננסיים רבים ומגוונים,
לרבות כספים בחשבונות בנק
וחובות
שגופים שונים חבים לחברה,
והמצויים בהליכי מימוש.
כן נטען כי אין כל יסוד
לטענה כאילו הוגשה בקשה לכינוס נכסים נגד החברה.
באשר לחקירת רשות המסים טוען מנהל התובעת כי הוא אכן נחקר (בשנת 2005)
וכי בתום ימי חקירה ספורים הובן כי אין לייחס לו עבירה כלשהי,
ולא הוגש נגדו כתב אישום.
ולבסוף טוענת התובעת
(בהקשר זה,
של מצבה הכלכלי)
כי המבקשים עצמם הם הם המקור לפגיעה במצבה הכלכלי .

אני סבור כי התובעת בתגובתה מתעלמת מכך שעפ"י סעיף 353א' לחוק החברות,
ועפ"י הפסיקה שהזכרתי (ופסיקה רבה נוספת),
מוטל על התובעת הנטל
להוכיח לביהמ"ש "כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע,
אם יזכה


בדין".
אין די בניסיון "לתקוף"
ולהפריך את הנטען ע"י המבקשים בבקשתם,
יש להראות באופן פוזיטיבי כי החברה פעילה וכי יש לאל ידה לשאת בהוצאות,
אם תידחה התביעה והיא תחויב בהוצאות.
התובעת לא הוכיחה לטעמי כי היא אכן פעילה ומסוגלת לשלם ההוצאות,
אם יושתו עליה.
היא טוענת כי הטענה שאינה פעילה אין לה על מה שתסמוך,
אך נמנעת מלציין מהי פעילותה כיום,
מי הם לקוחותיה כיום
(להבדיל מלקוחות מן העבר,
שנותרו ביתרת חוב כלפיה). היא
טוענת כי היא בעלת "איתנות פיננסית"
אך אינה טורחת לגבות אמירה סתמית זו בנתונים או מסמכים כלשהם.
התובעת טוענת כי לה כספים בחשבונות בנק,
גם זאת ללא שמץ של פירוט או תיעוד.
התובעת אף אינה מציינת מה הם נכסיה,
או כי נכסיה נקיים מעיקולים,
שעבודים,
או זכויות צד ג' אחרות.
התובעת אינה מצליחה לסתור באופן משכנע את
הקביעה כי היא בהפסקת פעילות,
וכי מנהל
התובעת עצמו אמר בדיון בביהמ"ש כי החברה קרסה,
וכן כי הלקוחות הועברו לחברה אחרת.
אין בידה גם לסתור את העובדה שהיא הוכרזה ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור,
וע"י דאן&בראדסטריט כ"סיכון התקשרות גבוה.
מומלץ לעבוד במזומן או כנגד בטחונות מלאים בלבד".
נכון שהחברה הגישה תביעות לבתיהמ"ש נגד גופים שונים החבים לה כספים לטענתה
(תביעות בסכום כולל של כ-1.16מליון ₪),
אך אין כל דרך לדעת כיצד תסתיימנה אותן תביעות,
וברור שלא על כך ניתן לבסס הטענה כי החברה היא בעלת "איתנות פיננסית". ובאשר לטענה כי המבקשים הם המקור למצבה הכלכלי העגום של התובעת – טענה זו נטענה
בתצהיר (סע' 3.4) באורח סתמי,
ללא כל ניסיון להניח לה,
בתצהיר,
תשתית עובדתית מינימלית.
סיכומה של נקודה זו,
התובעת לא הוכיחה "כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

שלב הבדיקה השני הוא – האם נסיבות הענין מצדיקות או אינן מצדיקות חיוב התובעת בערובה.
גם בענין זה,
הנטל על התובעת
להראות נסיבות שבגינן לא יהא זה מוצדק לחייבה בהפקדת ערובה
(פס"ד ל.נ. הנדסה ממוחשבת,
בעמ' 10).
התובעת לא הצביעה על נסיבות כאלה.
הטענה כי המבקשים הם הגורם לקריסתה נטענה,
כפי שכבר ציינתי,
ללא כל תשתית עובדתית.
ניתן לשקול במסגרת הזאת את שאלת סיכויי התובענה,
אך כאמור בהלכת ל.נ. הנדסה ממוחשבת (שם, בעמ' 10)
בד"כ לא ראוי להיכנס בהרחבה במסגרת זו לניתוח סיכויי התביעה,
ויש להיזקק לענין זה רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד,
או קלושים מאד.
במקרה דנן,
מדובר בתביעה המבוססת על טענות תרמית,
הרמת מסך, ועוד,
טענות שנטל הוכחתן אינו קל,
ובוודאי לא הייתי אומר בשלב זה כי סיכויי התביעה הם גבוהים
במיוחד
(דבר שהיה אולי מצדיק הימנעות מחיובה בהפקדת ערובה,
חרף מצבה
הכלכלי).

בשים לב לסכום התביעה ולמורכבותה,
כפי שעולה מכתבי הטענות,
נראה לי
כי ערובה בסך 55,000ש"ח
תהווה סכום הולם,
העשוי פחות או יותר לשקף באופן ריאלי את סכום ההוצאות ושכ"ט עו"ד אשר התובעת עלולה לחוב,
אם תידחה תביעתה.

לסיכום,
אני מקבל הבקשה,
ומחייב את התובעת להפקיד בקופת ביהמ"ש
עד יום 5.11.09
במזומן או בערבות בנקאית צמודה סך של 55,000ש"ח.
לא יופקד סכום זה במלואו ובמועדו
-
תידחה התביעה.


ניתנה היום,
י"ז אלול תשס"ט, 06 ספטמבר 2009, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.


א בית משפט שלום 545-03/08 דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ נ' שובס סוכנויות 88 בע"מ (פורסם ב-ֽ 06/09/2009)תיקים נוספים על דוד ליפקר דגן
תיקים נוספים על סאן דלקים ירוקים בע"מ
תיקים נוספים על שובס סוכנויות 88 בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט