החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ - אטיאס רון

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ אטיאס רון
 
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ - אטיאס רון
תיקים נוספים על החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ | תיקים נוספים על אטיאס רון

541014
12372/08 א     07/09/2009
א 12372/08 החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ נ' אטיאס רון
בעניין:בתי המשפט

1בית משפט השלום ירושלים
א
012372/08


לפני: כב' השופט אברהם רובין
תאריך:07/09/2009בעניין
:
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

התובע


ע"י ב"כ עו"ד גבעוןנ
ג
ד


אטיאס רון

הנתבע


ע"י ב"כ עו"ד מוהנד דראושהפסק דין

1.
בישיבה מיום 01/04/08 הסכימו הצדדים, כי הנתבע ישלם לתובעת סך של 8,995 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה מיום 30/01/03, תוך שהצדדים יטענו באופן חופשי להוצאות. כמו כן, הוסכם כי מתוך הסכום האמור ישלם הנתבע לתובעת לאלתר סך של 2,177 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה, וכי יתרת הסכום תשולם אם עד ליום 03/06/09 לא יודיעו הצדדים על ביטול ההסדר. עד ליום 03/06/09 לא הודיעו הצדדים דבר, ולפיכך קבעתי בהחלטתי מיום 09/06/09 כי ההסדר נכנס לתוקפו, וכי על שני הצדדים להגיש טיעון קצר לעניין ההוצאות. התובעת הגישה טיעון ביום 21/06/09, ואילו הנתבע לא הגיש טיעון למרות החלטתי הנ"ל מיום 09/06/09, והחלטתי הנוספת מיום 21/06/09.

2.
לאור כל האמור, אני פוסק כי על הנתבע לשלם לתובעת סך של 8,995 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה כחוק מיום 30/01/03 ועד ליום מתן פסק הדין. מסכום פסק הדין יש להפחית את הסכום ששילם הנתבע על החשבון כאמור לעיל, בתנאי שהוא אכן שילם אותו. מיום פסק הדין ואילך ישא סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

3.
לאחר שקראתי את טיעוני התובעת, אני פוסק כי הנתבע ישלם לתובעת הוצאות בגין האגרה שהיא שילמה ובגין ההוצאות שהוציאה התובעת עבור המסירות והאיתורים, בכפוף להמצאת קבלות בגין הוצאות אלו, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום כל הוצאה והוצאה. כמו כן, הנתבע ישלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום י"ח באלול, תשס"ט (7 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.אברהם רובין
, שופט

א בית משפט שלום 12372/08 החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ נ' אטיאס רון (פורסם ב-ֽ 07/09/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן