ספורי ע'נאיה - כונס הנכסים הרשמי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ספורי ע'נאיה כונס הנכסים הרשמי
 
ספורי ע'נאיה - כונס הנכסים הרשמי610/02 פשר     30/11/2003תיקים נוספים על ספורי ע'נאיה
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
פשר 610/02 ספורי ע'נאיה נ' כונס הנכסים הרשמי
7
בתי המשפט

פשר000610/02
פשר000611/02
בית משפט מחוזי חיפה
30/11/2003
תאריך:
כב' השופט ר. שפירא

בפני
:

1. ספורי ע'נאיה
, ת"ז 055808901 - פשר 610/02
2. ספורי לוטפי, ת"ז 056298003 - פשר 611/02
בעניין:
המבקשים
נ ג ד
כונס הנכסים הרשמי
המשיב

פסק דין
החייבים בשני התיקים שהדיון בהם אוחד הם בעל ואישה. למעשה מדובר גם בחובות החופפים בחלקם. גם נסיבות ההסתבכות הכלכלית, על פי הנטען, הן למעשה זהות מאחר ולטענת האישה היה הבעל זה שגרם להסתבכות הכלכלית בעוד שהיא הייתה שותפה בחשבונות ואולם ללא יכולת להשפיע על אופן ניהולם.


בכל הנוגע לחייב - החייב לא המציא דוחות רווח והפסד לעסק שניהל ואף לא המציא אישורים כי דיווח לרשויות המס על פעילות העסקית. למעשה הודה החייב כי נמנע מלדווח לרשויות המס. בנסיבות אלו לא יכול החייב להרים את הנטל ולשכנע את בית המשפט כי יצר חובותיו בתום לב. הטעם הראשון שאינו ממציא את דוחות הרווח וההפסד של העסק וממילא, וכבר מטעם זה, אין הוא מרים את הנטל המוטל עליו. הטעם השני הוא שהחייב מודה כי לא דיווח לרשויות המס. הימנעות מדיווח על הכנסות לרשויות מס מהווה עבירה על החוק. חוב שנוצר לרשויות מס כתוצאה מביצוע עבירה אינו יכול להיות חוב שנוצר בתום לב.


יתרה מזאת - עולה מגיליון הרשעותיו של החייב כי הוא היה מעורב בעסקי הסמים ואף ריצה עונש של מאסר. מי שמוציא כספיו על סמים אינו יכול להישמע בטענה כי יצר חובותיו בתום לב.

על זאת יש להוסיף כי החייב חי ברמת חיים גבוהה. בעת שכבר היה מסובך בחובות יצא מספר פעמים לחו"ל ולא סיפק הסבר סביר להתנהגותו זו.

בסיכומו של דבר החייב יצר חובותיו בחוסר תום לב ואינו זכאי להגנת פקודת פשיטת הרגל.


בכל הנוגע לחייבת - החייבת טוענת כי אין לראותה אחראית לחובות וכי החובות נוצרו ע"י בעלה. ואולם רק תביעת חוב אחת כנגד החייבת היא בגין חובות לעסק בעוד ששאר חובותיה הנם חובות משכנתא לביתם המשותף וכן חובות המשקפים אורח חיים בו ההוצאות עולות על יכולת כלכלית של החייבת. מעבר לכך - החייבים ניהלו ומנהלים משק בית משותף. הוצאותיהם הרבות, העולות על הכנסותיהם, למימון רמת החים הגבוהה, הם הוצאות המשמשות למימון הנאות משותפות. בנסיבות אלו לא יכולה החייבת להתנער מאחריותה לכלל הוצאות וחובות המשפחה מכוח חזקת השיתוף בנכסים בין בני זוג, המקימה גם חזקה של שיתוף בסל החובות המשפחתי.

בהתאם, ומשלא הומצאו דוחות העסק המשותף לבני הזוג, ומשהוצאותיהם מעידות על ניהול אורח חיים משותף ובזבזני ע"ח נושים, אין החייבת יכולה להישמע בטענה כי חובותיה נוצרו בתום לב, וגם דין בקשתה להדחות.


בשולי האמור לעיל אעיר בתמצית כי טענת ב"כ החייבים לפיה בהעדר התנגדות נושים יש להכריז על החייבים כפושטי רגל, טענה החוזרת על עצמה פעמים רבות, אין בה ממש. העדר התנגדות נושים הינו אחד מהשיקולים שעל בית המשפט לשקול ואולם לא היחיד או החשוב ביותר. הכרזת אדם כפושט רגל הינה מתן מעמד משפטי מיוחד לאותו אדם הפועל כלפי כולי עלמא. בהתאם יש לשקול שיקולים שבבסיסם אינטרס ציבורי רחב. כאשר משמעות הכרזת חייב כפושט רגל הינה מתן לגיטימציה להתנהגות הגובלת בפלילים, והתנהגות המהווה חוסר תום לב, מחייב האינטרס הציבורי להימנע מלהכריזו פושט רגל, גם אם נושיו לא התנגדו. וכך במקרה שבפני
.

בנסיבות אלו, מהטעמים שפורטו בחוות דעתו של הכנ"ר ומהטעמים שפורטו לעיל,אני מורה על דחיית בקשתם של שני החייבים.

בהתאם - הבקשה נדחית. צו הכינוס, צו עיכוב היציאה מהארץ, וכל הצווים הנלווים שניתנו במסגרת הליכי פשיטת הרגל - מבוטלים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום ה' בכסלו, תשס"ד (30 בנובמבר 2003) בהעדר הצדדים.
ר. שפירא
, שופט
הקלדנית: ליאת
פשר בית משפט מחוזי 610/02 ספורי ע'נאיה נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 30/11/2003)תיקים נוספים על ספורי ע'נאיה
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט