טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ - דרור חרזי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ דרור חרזי
 
טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ - דרור חרזי
תיקים נוספים על טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על דרור חרזי

50117
4956/03 עב     02/11/2003
עב 4956/03 טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ נ' דרור חרזי
1
בתי הדין לעבודה
בשא005286/03
בית הדין האזורי לעבודה - תל-אביב-יפו
תיק עיקרי 4956/03

02/11/2003

כב' השופטת ו. וירט-ליבנה

בפני
:

1. טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ

2. יעקב טרייביש
3. טלילו אחזקות בע"מ
בעניין:
המבקשים
צ. נצר והלית פרנג'י

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
דרור חרזי
המשיב
רונן ברק

ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

1. עניינה של הבקשה שבפני
לחייב את המשיב לאפשר למבקשים לעיין בקלטות ובתמלילי הקלטות המצויינות בתצהיר גילוי המסמכים של המשיב וזאת עוד בטרם הכנת תצהירי העדויות הראשיות מטעמם.

2. ב"כ הצדדים צירפו אסמכתאות הדנות בסוגיה זו, דהיינו:
האם יש להעניק חסיון לאותן קלטות כך שהמשיב פטור מהצגתן במסגרת העיון במסמכים ורשאי יהא להגישן בשלב החקירות הנגדיות, מבלי שהמבקשים עיינו באותם מסמכים מראש.

3. המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט שלמה לוין סיכם את המצב המשפטי בסוגיה זו ברע"א 4249/98 סוויסה נ. הכשרת הישוב - חברה לביטוח בע"מ פד' נה(1) 515, בסופו של פסק הדין כך:
"(א). חזקה היא בתביעות פיצויים על נזקי גוף - כמו בתביעות אחרות - שיש מקום לגילוי כללי של מסמכים ולעיון בהם בעתו בין כשמדובר במסמכים "מועילים" ובין כשמדובר במסמכים "מזיקים;
(ב) רשאי בית המשפט לסטות מן הכלל האמור אם הוא סבור שעיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולא יסייע לחשיפת האמת.
(ג) בהחלטתו לסטות מן הכלל האמור יתן בית המשפט את דעתו למחלוקת כפי שנתגבשה בכתבי הטענות ולשאר נסיבות הענין; יש להניח שהוא יטה יותר לעשות שימוש בשיקול דעת זה שהמחלוקת סבה על עצם קיומו של האירוע נשוא התביעה, מאשר כאשר מדובר בשיעור הנזק בלבד, אם גם בענין זה אין לקבוע מסמרות;
(ד) במקרה מתאים רשאי בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 119, לעיין בעצמו במסמך ולעמוד על הפער הקיים בין העובדות, כפי שפורטו בכתב התביעה, לבין תיאור העובדות כפי שהוא מופיע בראיה שבמחלוקת;
(ה) החלטת בית המשפט על ערכאה ראשונה בשאלה אם לדחות את העיון במסמך למועד אחר אם לא נתונה לשיקול דעתו ובית המשפט לערעורים לא יטה להתערב בה, אלא במקרים נדירים".
4. לאור הכללים הללו נראה כי יש ליתן את המשקל הראוי לכל אחד מן האינטרסים לפי נסיבותיו. בנסיבות שבפני
נו, מאחר ואחד מעיקרי המחלוקת הוא מחלוקת עובדתית בין שתי גרסאות עובדתיות סותרות של בעלי הדין, למהימנות יהא משקל נכבד עת נכריע בתובענה. על כן מובנות לי טענותיו של ב"כ המשיב כי עיון בתמלילים, בטרם הכנת תצהירי העדויות הראשיות מטעם המבקשים עלול לסכל את כל מטרתה של ההקלטה ועל כן הנני מוכנה לקבל את בקשתו של ב"כ המשיב שלא לחייבו למסור לידי ב"כ המבקשים את התמלילים והקלטות בטרם הגשת תצהירי העדויות הראשיות מטעמם.

אולם אין אני מקבלת את טענתו כי הוא רשאי לשמור את אותן קלטות ותמלילים עד לרגע תחילת החקירה הנגדית של עדי המבקשים ולדעתי בכך מופר האיזון הראוי בין האנטרסים ומעניק למשיב זכויות יתר ללא הצדקה.

על כן, נקבע בזאת כי היה ובכוונת המשיב להגיש את הקלטת כראיה ולהציגה במהלך הדיון, הרי שיהא עליו להעבירה לעיונו של ב"כ המבקשים, עובר לדיון הקבוע ליום 20.11.03 ולאחר שיקבל לידיו את תצהירי המבקשים (הנתבעים).

לאור התוצאות - אין צו להוצאות.
ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ד (2 בנובמבר 2003) בהעדר הצדדים.
ו. וירט-ליבנה
, שופטת
שופט ראשי
עב בית דין אזורי לעבודה 4956/03 טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ נ' דרור חרזי (פורסם ב-ֽ 02/11/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן