כץ תעשיות תשתית - כץ תעשיות תשתית

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
כץ תעשיות תשתית כץ תעשיות תשתית
 
כץ תעשיות תשתית - כץ תעשיות תשתית2494/99 פשר     30/10/2000תיקים נוספים על כץ תעשיות תשתית
תיקים נוספים על כץ תעשיות תשתית
פשר 2494/99 כץ תעשיות תשתית נ' כץ תעשיות תשתית
בעניין:
כץ תעשיות תשתית

בע"מ (בפירוק)

נוכחים:
עו"ד נוב
עו"ד אורגל בהעברה מעו"ד גור בשם רואי החשבון
עו"ד בנקל בשם התובעים בתביעה היצוגית
עו"ד מטרי בשם בנק איגוד
עו"ד רייכבך הכונס
עו"ד צברי בשם כץ
עו"ד מרון בשם המציע
עו"ד באומגרטן בשם בל"ל

פרוטוקול

עו"ד בנקל: המנהלת המיוחדת תארה את ההסכמות שהגענו. יש ענין טכני שאני מבקש לציין. אנו צריכים להגיע להסכם כתוב עם הנתבעים בתביעה היצוגית. ישנן הבנות בעל פה ואנו זקוקים לאישור ביהמ"ש שבו הגשנו את הבקשה לתביעה יצוגית.
ההסכם הכתוב יומצא בתוך ימים. הבקשה תוגש לאחר שימולאו התנאים המתאימים.

עו"ד נוב: מבקשת אישור להסדר.

עו"ד מרון: נזרים כסף לביצוע הדוחות הכספיים ולצורך ביצוע ההסדר.
החלטה

בפני
בקשה חוזרת לאשר הסדר נושים בין חברת כץ תעשיות תשתית

בע"מ (בפירוק) לבין נושיה. התייחסתי לבקשות קודמות והחלטות מיום 25.9.00 ו 2.10.00-, ולא אחזור על הדברים.

מתברר שהמכשול שעמד בפני
אישור ההסדר בישיבה קודמת הוסר לאחר שהושג הסכם בין מי שביקש להגיש תביעה יצוגית לבין הנתבעים באותו הליך, כך שאין יותר התנגדות לאישור ההסדר.

בנסיבות אלה, אני מאשר את ההסדר כמבוקש, לרבות מתן כל הסעדים המפורטים בסעיפים א' (על סעיפי המשנה שבו), ב' וג' בבש"א 27480/00. עו"ד נוב מתמנה לתפקיד נאמן לביצוע ההסדר. צו הפירוק של החברה מבוטל לאור ההסדר.
ניתנה היום, א' בחשון תשס"א, (30 באוקטובר 2000), במעמד הצדדים.

ישי לויט
, שופט
סגן נשיא

15
בתי המשפט
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו

פשר 002494/99
בש"א 27480/00
בפני

כב' השופט לויט
ישי, סגן נשיא
תאריך: 30/10/2000

פשר בית משפט מחוזי 2494/99 כץ תעשיות תשתית נ' כץ תעשיות תשתית (פורסם ב-ֽ 30/10/2000)תיקים נוספים על כץ תעשיות תשתית
תיקים נוספים על כץ תעשיות תשתית
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט