מר מעטוף שמואל - כפיר אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מר מעטוף שמואל כפיר אחזקות בע"מ
 
מר מעטוף שמואל - כפיר אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על מר מעטוף שמואל | תיקים נוספים על כפיר אחזקות בע"מ

50505
1300/03 דמ     23/11/2003
דמ 1300/03 מר מעטוף שמואל נ' כפיר אחזקות בע"מ
1
בתי המשפט
דמ 001300/03
דמ 001301/03
בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע
23/11/03
תאריך:
כבוד השופטת יהודית גלטנר-הופמן

בפני
:
התובע
מר מעטוף שמואל

בעניין:

נ ג ד
הנתבעת
כפיר אחזקות בע"מ

כפיר שמירה בע"מ
כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ

פסק דין
1. מדובר בתביעה לתשלום פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות שונות שתובע התובע בגין תקופת עבודתו מ-1/7/01 עד 12/02.

2. לטענת התובע עבד כשומר מטעם מי מהנתבעות החל מ-1/7/01 וברציפות עד 25/12/02. תחילה עבד בחנות בקרית מלאכי בשם "גלאט מרקט" אחר כך הועבר לעבוד בחנות אחרת "קלאב מרקט" ולאחר מכן, כאשר החנות נסגרה עבר לעבוד בשכונת התקווה בתל-אביב עד שפוטר מעבודתו ללא מכתב פיטורין.
לטענתו הציג למנהל העבודה שלו בשם שמעון תעודת מחלה מ-18/12/02 עד 27/12/02
(ת/1) אך לטענתו מנהל העבודה סרב לשחררו מהעבודה למרות תעודת המחלה. כן סרב לתת לו מכתב פיטורים וציווה על התובע להחזיר את הציוד והנשק וכך אמנם עשה ב-25/12/02.
לטענתו תובע פיצויי פיטורין בגין פיטוריו. כן תובע פיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל עפ"י צו ההרחבה בענף השמירה ופדיון חופשה לרבות פדיון דמי הבראה.
3. הנתבעת טוענת בכתב ההגנה כי התובע לא עבד תקופת עבודה רצופה שכן עבד מ-7/01 עד 3/02 בסה"כ 9 חודשים. התובע לא עבד בחודשים אפריל , מאי יוני 2002 ולאחר מכן מ-7/02 עד 12/02 לפיכך אינו זכאי לפיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל עפ"י האמור בצו ההרחבה בענף השמירה אלא בגין 3 חודשים בלבד ובסך 600 ש"ח שכן זכאותו הינה לאחר עבור 6 חודשים ממועד תחילת עבודתו.
כן נטען, כי התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורין שכן לא עבד שנה רצופה בעבודתו. התובע זוכה בפדיון חופשה בסך 1020 ₪ ב-7/02 ולפיכך זכאי ליתרת פדיון בסך 717 ₪. התובע אינו זכאי לפדיון דמי הבראה שכן לא עבד שנה רצופה.

4. נציג הנתבעת העיד בפני
, כי התובע לא היה בתחום העבודה עליו היה מופקד ומעיד מתוך מסמכים בכתב ושלא מידיעתו האישית. כך גם באשר לנסיבות הפסקת עבודתו. וחזר בעדותו על האמור בכתב ההגנה תוך הפניה לכתוב בטופס 106 בתמיכה לטענתו בדבר הפסקת רציפות בעבודה.

5. במהלך הדיון הציג התובע תלושי שכר בגין כל תקופת עבודתו לרבות בגין התקופה בה נטען על ידי הנתבעת כי לא עבד אולם התובע הציג תלושי שכר גם לתקופה מ-4/02 עד 6/02 אולם הינם על שם בתו מאיה או מירב והתובע העיד, כי הנפקת התלושים על שם בנותיו, למרות שעבד באותה תקופה בפועל נעשה עפ"י בקשת הנתבעת שכן הובהר לו כי אינו יכול לעבוד למעלה מ-9 חודשים ברציפות שכן עלול לקבל קביעות. נציג הנתבעת סותר טענה זו וטוען, כי מדובר בעבירה על החוק במודע ומנסיונו בחברה אין הנתבעת נוהגת כך. נציג הנתבעת לא יכול היה להעיד על ה"סידור" הנ"ל מידיעתו האישית.

6. הצדדים נתנו הסכמתם כי בית הדין יפסוק לפשרה.

7. לאחר עיון בטענות הצדדים להלן החלטתי:
א. גירסת התובע לא נסתרה בעדות מכלי ראשון אלא נציג הנתבעת העיד עפ"י מסמכים ומתוך עדות שמיעה. כך גם באשר לנסיבות הפסקת עבודתו.
ב. לא ניתן לשלול טענת התובע כי תלושי השכר לתקופת שלושת החודשים הונפקו שלא על שמו למרות שעבד בפועל, עפ"י דרישת הנתבעת. טענתו לא נסתרה.
מעיון בתלושי השכר שהציג עולה, כי מדובר בתלושי שכר שניתנו על ידי 4 חברות שונות. נציג הנתבעת אמנם העיד, כי מדובר בקבוצת חברות אולם עובדה זו אומרת דרשיני. גם שמה של הנתבעת בכתבי הטענות השונים מופיעים בשמות שונים כאשר בכתב ההגנה צויין שם הנתבעת כ-"כפיר אחזקות בע"מ
" ואילו בתלוש השכר האחרון נרשם "כפיר שמירה תל אביב".

ג. לאחר עיון בטענות הצדדים לרבות התרשמותי מעדותם בפני
ולאור האמור בכתבי הטענות הנני מחייבת את הנתבעות ביחד ולחוד לשלם לתובע לחיסול סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין תקופת עבודתו בנתבעת סך של 10,000 ₪ תוך 30 יום שאם לא כן ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית חוקית מ-1/1/03 עד לפרעון המלא בפועל.

8. כל צד ישא בהוצאותיו.

9. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים. פסק הדין ישלח לנתבעת באמצעות בא כוחה עו"ד שלג לילך עפ"י כתובתה בכתב ההגנה.

ניתן היום כ"ח בחשון, תשס"ד (23 בנובמבר 2003) בהעדר הצדדים.
י. גלטנר-הופמן, שופטת
סגן שופט ראשי
001300/03דמ 734 דגנית אוזן
דמ בית דין אזורי לעבודה 1300/03 מר מעטוף שמואל נ' כפיר אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 23/11/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן