נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן גב, בנימיני חנה, שאול בן דור ואח' - בירן הנדסה ובניה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן גב בנימיני חנה שאול בן דור בירן הנדסה ובניה בע"מ
 
נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן גב, בנימיני חנה, שאול בן דור ואח' - בירן הנדסה ובניה בע"מ
תיקים נוספים על נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן גב | תיקים נוספים על בנימיני חנה | תיקים נוספים על שאול בן דור | תיקים נוספים על בירן הנדסה ובניה בע"מ

560080
58876/07 א     18/10/2009
א 58876/07 נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן גב, בנימיני חנה, שאול בן דור ואח' נ' בירן הנדסה ובניה בע"מ
בית משפט השלום בתל אביב - יפו18 אוקטובר 2009

ת"א 58876-07 נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן 5 גב
ואח'
נ' בירן הנדסה ובניה בע"מ


לפני
כב' השופטת
יעל אחימן


תובעים
1
.
נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן 5 גב

2
.
בנימיני חנה

3
.
שאול בן דור
4
.
יצחק גרינוולד

5
.
טליה בוצאן לסרי

6
.
יעקב ריזן

7
.
אליעזר קם

8
.
שמחה קרנר

9
.
יעל ברנט

10
.
שבתאי סידי

11
.
אסף גנות

12
.
אנה ריף

13
.
חדוה פינצי

14
.
דודי ברשצקי

15
.
מקס פייבל

16
.
משה רם


נגד


נתבעת

בירן הנדסה ובניה בע"מ


פסק דיןעסקינן בתביעת ליקויי בנייה שהוגשה על ידי נציגות הבית המשותף (להלן: "נציגות הבית") ברחוב משמר הירדן 5 בגב
עתיים (להלן: "הבית") ביחס לפגמים ואי התאמות שנתגלו כביכול ברכוש המשותף של הבית בו 28 דירות מגורים אשר נמסרו לדיירים בסמוך לחודש ינואר 2001.

בכתב התביעה תוארה השתלשלות העניינים מאז שנת 2001 בה זומנה לראשונה בדיקה מקצועית ביוזמת הנציגות בנוגע למספר ליקויי בנייה (בין היתר, במעטפת הבית, בקירות הפנימיים של הדירות, בגג הבית, במערכת הסולרית, בחדר המדרגות, במתקני האשפה, בחצר החניון, במחסנים ובחנייה) שנעשתה על ידי חברת טרמינל (נספח ג' לכתב התביעה) ועד להגשתה של התביעה. בתקופה זו, שנמשכה שנים, התנהלו בין הנציגות לבין הנתבעת (להלן: "בירן") מגעים לצורך ביצוע התיקונים. נציגות הבית ציינה, כי בפועל תיקנה בירן את המעקות בבית ואת חיפוי האבן בגדר החיצונית, אך מלבד תיקונים אלה, לא נעשה דבר כאמור בחוות הדעת לעיל. הואיל וכך, חזרה נציגות הבית ופנתה בסמוך לשנת 2006 לעריכת חוות דעת מקצועית נוספת אצל חברת טרמינל בה זוהו ליקויים שונים, בין היתר בגג הבית, במערכת הסולארית, במרצפות בחניון, באריחים בלובי, במערכת תיבות הדואר, בחלונות בחדר מדרגות, בחדרי האשפה, בחיפוי האבן בחצר הבית ובמחסנים (חוות הדעת מיום 13/11/06 - נספח ה' לכתב התביעה). עלות התיקונים הוערכה בסך של כ- 123,000 ₪ (כולל פיקוח הנדסי).

יצוין, כי ביום 1/9/08, המציאה נציגות הבית חוות דעת מעודכנת מחברת טרמינל אשר נערכה ביום 22/8/08, בה הוערכה עלות תיקונם הליקויים בסך של כ- 175,000 ₪.

לטענת הנציגות, סירבה בירן בסופו של יום לקבל על עצמה את האחריות לתיקונם של הליקויים כך שלא נותר לה, אלא לפנות לבית המשפט.

בירן מצידה, נאחזת בטענות פורמאליות ובהן תפוגתן של תקופות הבדק והאחריות על פי חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 (להלן: "חוק המכר").
לשיטתה, תיקנה היא את כל הליקויים המפורטים בחוות הדעת הראשונה מיום 10/6/01 בסמוך למועד זה וזאת אף לשביעות רצונם של דיירי הבית. מוסיפה בירן וטוענת, כי הליקויים האמורים בחוות הדעת השנייה מיום 13/11/06 הנם פועל יוצא ממחדליהם של דיירי הבית, בין היתר, תוצאה של הזנחה ואחזקה שוטפת לקויה שהאחריות בגינם רובצת עליהם. בירן תמכה את טענותיה בחוות דעתו של המהנדס אהרן ספיר, לפיה הליקויים הנטענים בבית הנם תוצאה של תחזוקה לקויה/היעדר תחזוקה ואומדנם עומד על סך של כ- 4,000 ₪ בלבד.

מכל מקום ובהתחשב באופיו המקצועי של הסכסוך הצהירו הכל לפרוטוקול יום 14/7/08 על הסכמתם למינוי מומחה מטעם מבית המשפט אשר חוות דעתו תשמש כמכרעת. בהתאם מונה המהנדס יאיר אברהמי (להלן: "המומחה/אברהמי") כמומחה מטעם בית המשפט (החלטה מיום 14/7/08).

ביום 18/9/08 הודיע המומחה לבית המשפט, כי באחת התקרות בבית הממוקמת בגובה של כ- 15 מטר החלה להופיע נשירה של חלקי חיפוי לוחות גב
ס, נשירה אשר עלולה להוות סיכון בטיחותי.

המומחה ציין, כי בבדיקה אשר ערך מצא, כי בלוחות הגב
ס הצמודים לתחתית תקרת הבטון ישנו מוקד בו לוחות הגב
ס נפרדו מהרקע לו הם מחוברים והחלה נשירתם של גושים/חלקי לוח זה.

לאור הודעתו זו של המומחה, הוריתי לקבלן בהחלטתי מיום 21/9/08 לבצע את כל הפעולות הדחופות הנדרשות למניעת הסכנה.

לאחר שעיין בכתבי הטענות ונספחיהם ולאחר שערך ביקור בבית נשוא התביעה, נתן המומחה את
חוות דעתו לראשונה ביום 3/10/08. המהנדס אברהמי קבע בחוות דעתו, כי בדירה קיימים ליקויים שונים, בין היתר מצא, כי בגג הבית ישנו חסר בכלובי ביטחון וידיות מעל הסולמות, ליקויים במערכת הסולארית - היעדר הגנה על הצינורות הפלסטיים, היעדר חורי ניקוז בתמיכות המעמדים ועיגון וליפוף לקויים של הבידוד, רטיבות בריצוף החניון, שברים ובליטות בריצוף הלובי, עיגון לקוי של האריחים בחיפוי הקירות במעבר בין הדירות, ליקויים במערכת תיבות הדואר, היעדר פתחי אוורור ופינות הגנה במתקני האשפה, חיפוי אבן חסר בגדר, רטיבות בתקרת ובקירות החניון, סדקים ושברים בחיפוי החומה החיצונית וברחבה בכניסה לבית ורטיבויות שונות. המהנדס אברהמי העריך את עלות התיקונים (כולל תיאום ופיקוח הנדסי) בסך של 80,416 ₪.

לאור הסתייגויותיהם של הצדדים מחוות דעתו של המומחה, התקיימה ביום 26/2/09 חקירתו של המומחה. בתום החקירה, ביקש ב"כ בירן, כי המומחה יערוך ביקור נוסף בבית ויבדוק את סוגיית הרטיבות. ב"כ נציגות הבית הסכים לבקשה זו.

בחוות דעתו הנוספת מיום 2/3/09 קבע המומחה לעניין הרטיבות:
-
במחסן 21 אותרה נזילה מצינור מים שעובר בו.
-
בתקרת חניה 9 ישנם סימני רטיבות בחדירת צינור גב
ריט את התקרה.
-
בתקרת חניה 12 אותרה נזילה מצינור גב
ריט.
-
בחניה 24 אובחנו סימני נזילת מים על הקיר.
-
אותר כתם רטיבות בתקרה לאורך הקיר הצפוני סמוך לפתח הניקוז ברצפה.
-
אותרה נזילה מצינור גב
ריט בסמיכות לחניה ומחסן 28.
-
נמצאה נזילת מים בסמיכות למלבנים מתחת לפתחי האוורור בחניון.

המהנדס אברהמי העריך את עלות התיקונים (כולל תיאום ופיקוח הנדסי) בסך של 73,429 ₪.

באי כוח הצדדים הגיעו, לאחר חקירתו הנוספת של המומחה, להסכמה דיונית, כאמור בפרוטוקול יום 22/4/09, לפיה יוכרע הסכסוך בעניינם על בסיס טיעוניהם שבכתב, תוך התייחסות לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.

בסיכומיה, עותרת נציגות הבית, לאור חוות דעתו של המומחה, לפיצוי כספי. הנציגות טוענת, כי זכותה של בירן לתקן את הליקויים בעצמה מוצתה ואף אבדה. עוד חולקת היא על קביעותיו המקצועיות של המומחה וערכם הכספי כפי שיפורט להלן. נציגות הבית מבקשת פיצוי בגין ליקויים אשר לא נטענו על ידה בכתב התביעה בעיקר בנוגע לרטיבות, פיצוי בגין ליקויים אסתטיים, פיצוי בגין עוגמת נפש והחזר הוצאות ושכר טרחת מומחים.

בירן טוענת, לאור חוות דעתו המתוקנת של המומחה, כי נציגות הבית הגישה תביעתה זו בחוסר תום לב וכי המדובר בניסיון של הנציגות להתעשר על חשבונה. לשיטתה של בירן, מרביתם של הליקויים בחוות דעתו של המומחה התיישנו זה מכבר. בירן טוענת, כי בעקבות פנייתה של נציגות הביתה אליה בשנת 2001 ביצעה היא תיקונים בית, לאחר פנייה זו ובמשך כ- 6 שנים לא פנתה אליה הנציגות וזאת עד למועד הגשתה של התביעה. בירן מדגישה, כי ברצונה לתקן את הליקויים אשר באחריותה.

עיקר ההסתייגויות מחוות הדעת של המומחה מוצגות על ידי הנציגות הבית ודייריו ואלה האריכו מאוד בתיאור הסתייגויותיהם. ניתן למיין את הסתייגויותיהם מחוות הדעת למספר סוגים:

א.
אומדן נמוך באופן בלתי סביר כעלות לתיקון.
ב.
התעלמות מליקויים.
ג.
פסילה לא צודקת של טענות ללא בדיקה מספיקה וליקויים שלא הוכרו.
ד.
שיתופם של התובעים באחריות.

על סוג ההסתייגויות הראשון (אומדן נמוך) נמנות הטענות בעניין גג המבנה, המערכת הסולארית, חורי הניקוז, הבידוד הטרמי ותיבות הדואר. המשותף להסתייגויות הללו הינו, כי בכולן טוענת הנציגות, כי המומחה שגה באומדן עלויות התיקונים. כך, אמד המומחה את עלות תיקון כלובי הביטחון והידיות בגג הבית בסך של 4,500 ₪, בעוד שלטענתה של הנציגות, סכום זה אינו מספק. את עלות תיקון הצינורות הפלסטיים במערכת הסולארית אמד המומחה על סך של 600 ₪, בעוד שלטענתה של הנציגות עלות זו אינה משקפת את עלות התיקון בפועל. המומחה העריך את עלות תיקון חורי הניקוז במערכת הסולארית בסך של 700 ₪. סכום זה, לטענתה של הנציגות, אינו מספק.
עוד טוענת הנציגות, כי אומדן המומחה לעניין תיקון הבידוד הטרמי בסך של 1,800 ₪, גם הוא אינו מניח את הדעת.
את עלות תיקון הליקויים בתיבות הדואר העריך המומחה בסך כולל של 4,000 ₪ - אותו רואה הנציגות כבלתי ריאלי.


בא כוח הנציגות חקר את המומחה לעניין הערכותיו הכספיות וכך נשמעו בין היתר דבריו לפרטיכל:

"ש: ... אתה כשלקחת את הסכומים, התבססת על הצעת מחיר?
ת: לא.
ש: פנית לקבלנים לשאול את העלויות?
ת: לא.
ש: נכון שהליקויים שקיימים, זה לא בהכרח קבלן אחד מתקן את כל הליקויים, נכון?
ת: כן.
ש: מאיפה לקחת את המחירים? ממחירון דקל?
ת: התמחור שלי - לשאלתך איך אני קובע את המחיר, מתמחר את העבודות – אז אני מתבסס על ידע והיכרות שיש לי עם הענף, מתבסס על מחירונים ועל אינטואיציה שיש לי בהתאמה למקרה.
ש: כלומר אתה לא התבססת על מחירון "דקל",נכון?
ת: אמרתי. אתה רוצה שאחזור על התשובה שלי?
ש: אה, כשאמרת "מחירונים" התכוונת למחירון "דקל"?
ת: גם.
ש: אם אני אגיד לך שחוות הדעת מטעם התובעים ניתנה לאחר שקיבלנו הצעות מקבלנים ואלו הסכומים ולא מצאתי קבלן או בעלי מקצוע שמוכנים לעמוד בסכומים שקבעת בחוות דעתך?
ת: ייתכן שאתה לא מצאת. אתה רוצה לערוך בדיקות משלך? ייתכן שאתה לא מצאת.
ש:אבל אתה לא קיבלת הצעת מחיר.
ת: לא.

ש: המחיר שקבעת הוא מחיר, כמו שאומרים בענף, הוא מחיר קבלן, או?

ת: מחיר לדיירים. הקבלן ישיג את זה בזול יותר.
ש: ואתה הבאת בחשבון בהצעת המחיר שיהיו שם כמה מתקנים?
ת: כן. התקורות והעלויות של הקבלן, הן תהיינה זולות יותר משל הדיירים, אם הקבלן עושה את העבודה".

(עמוד 5, שורות 19-34, עמוד 6, שורות 1-11).

בחקירתו הסביר, אם כן, המומחה את שיקוליו בתמחור עלות הליקויים. הסבריו אלה נראים לי סבירים. המדובר בשיקול דעתו המקצועי של המומחה, אשר לא הופרך והלכה פסוקה היא, כי יש להעדיף את חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, זאת במיוחד כשהוא משמש כמומחה מכריע (לעניין זה ראה ע"א 558/96 שיכון עובדים נגד רוזנטל, פ"ד נ"ב (4) 563).
לדעתי, אין הכרח בכך שהמומחה יצא לקבל הערכות מחיר בכל עניין ועניין והצהרתו בדבר היכרותו את רמת המחירים מתוך ניסיונו בענף די בה.

עוד חלקה נציגות הבית על תחשיבו של המומחה בנושא ליקויי האיטום בחניון והיא מטילה ספק בסבירותו לאור היחס שבין 6,000 ₪ עלות תיקון תקרת החניון לעלות יתר התיקונים בסך של 10,000 ₪. הנציגות טענה עוד, כי יש להוסיף סך שבין 1,200 ₪ ל- 1,800 ₪ בגין בדיקת מעבדה. בעניין, אכן רשאית הנציגות להעלות ספקות לעניין התחשיב, אך כמפורט לעיל גם כאן לא מצאתי לו ביסוס. התחשיב נערך על ידי המומחה והוא לא הופרך. יחד עם, זאת מצאתי, כי יש לזכות את הנציגות בסך של 1,200 ₪ - עלות בדיקת מעבדה.

על סוג ההסתייגויות השני (התעלמות מליקויים) נמנות הטענות בדבר החצר ועבודות הפיתוח - הרטיבות בתקרת החניון מדרום למחסן 24, הרטיבות בתקרה לאורך הקיר הצפוני, נזילות מים בחניון, חדירת רטיבות מגגות הרכוש המשותף לחדרים העליונים והתנתקות לוחות הגב
ס.

בכל אלה, סבורה הנציגות, כי לא נעשה פירוט מניח את הדעת לעניין כל ליקוי וליקוי זאת הן ביחס למפרט התיקון והן ביחס לעלותו.

סבורני, כי המומחה התייחס בצורה פרטנית לכל הליקויים בפרק זה. כך לדוגמא, לעניין הרטיבות בתקרת החניון מדרום למחסן 24 וכתם הרטיבות לאורך הקיר הצפוני, העיד המומחה:

"ש: לגב
י תקרת חניון מדרום לחניה 24 וכתם רטיבות בתקרה לאורך הקיר הצפוני. כיצד תמחרת את שורת הפעולות שיש לבצע?
ת: בתקרת חניון מדרום מחסן 24 - הסרת צמחייה - 300 ₪, פינוי חול - 300 ₪, הסרת יריעות - 300 ₪. בטון שיפועים רולקות - 700 ₪. איטום - 2,000 ₪. השבת המצב לקדמותו 1,400 ₪.
ש.ת: לא תמחרתי עלות בדיקת מעבדה.
ש: לפי הידע שלך כמה זה אמור לעלות?
ת: בין 1,200 ₪ ל- 1,800 ₪, זה סדר הגודל".

(עמוד 21, שורות 20-27).

על סוג ההסתייגויות השלישי (בדיקה לא מספיקה וליקויים שלא הוכרו) נמנות הטענות בדבר המערכת הסולארית -
מסנני המים, חדר המדרגות - הריצוף בלובי ואריחי השיש, עבודות הפיתוח בחצר - מוטות המעקה, רטיבות בחניון ובקיר המערבי, רטיבות מעל חניות 9 ו- 25 ורטיבויות ודליפות נוספות.

כך, ציין המומחה בחוות דעתו לעניין מסנני המים במערכת הסולארית, כי אלו הוצגו בפני
ו וכך נשמעו כאן דבריו לפרטיכל:


"ש:... בעניין המערכת הסולארית, אתה אומר שהוצגו לפניך מסנניי המים, נכון?

ת: כן.

ש: האם אתה עלית לכל הגגות?
ת: עשינו ביקור בכל הבניין, בכל המקומות והתעכבנו בשביל לוודא שהנציגה שלכם שהיתה וידאה שהיינו בכל המקומות שצריך להיות בהם.
ש: אני אומר לך שתובעת 2 פה מימך להסתכל על הגג בכניסה א' ואתה אמרת לה שמה שיש ב- ב' וב- ג' גם צריך להיות ב- א'. אני אומר לך שאין מסנני מים בכניסה א'.
ת: ואני אומר לך שהלכתי כל מקום ומקום. יש ביקור שחזרנו עוד פעם - הכל לפי בקשתה של הנציגה שהיתה שם (מצביע על תובעת 2).
ש: אשאל אותך שוב, בצורה מדויקת: האם יש מסנניי מים בכניסה א' - כן או לא?
ת: במקומות שהייתי בהם ומה שהציגו לפני - הציגו לפני את מסנני המים וראיתי. אם בכל המקומות אינני זוכר.
ש: אם אין בכניסה א' מסננים - אתה תוכל לתמחר את זה אחר כך?
ת: כן".

(עמוד 6, שורות 12-28).

עוד ציין המומחה בחוות דעתו המעודכנת, כי לא איתר נזילה מעל חניה 25 וכך ציין:

"ש: לגב
י נזילה מעל חניה 25 - קבעת בחוות דעתך הקודמת שיש סימני רטיבות ובנוכחית מה קבעת?

ת: שאין ליקוי, מקודם קבעתי שיש ליקוי.

ש: ... אם יש סימני רטיבות איך שללת שאין רטיבות?
ת: יכול להיות שהרטיבות היתה באחד מחלקי הבניין והשתחררה, חלק מהצורה שהיא משתחררת זה בהופעת הליקוי (רואים את הכתם) יכול להיות שהרטיבות השתחררה, היא היתה קודם כלואה.
ש: תסביר לי איך רטיבות כלואה יכולה להיפטר מעצמה אם היא לא תוקנה?
ת: יכול להיות, יכולה להשתחרר".

(עמוד 21, שורות 3-12).

קביעותיו של המומחה מפורטות דיין ושיקול דעתו נראה בעיני סביר, לפיכך, לא מצאתי ממש אף ב"ענף זה" של ההסתייגויות.

על סוג ההסתייגויות הרביעי (שיתוף התובעים באחריות) נמנות הטענות בעניין גג המבנה - חיזוק הזכוכית והטענות לעניין חדר המדרגות - תפרחות וכתמים.

המשותף לטענות אלה הוא, כי בכולן קבע המומחה את שיתופם של הדיירים באחריות וכך העיד המומחה בעניין זה:

"ש:... אתה כותב "חדר מדרגות" סעיף 1(עמ' 4) על התפרחת של הרטיבות. אתה מאשר שיש שם רטיבות, רק אתה קובע אחריות עקב תחזוקה לקויה, נכון?
ת: כן.
ש: אני אומר לך שהליקוי הזה קיים היה בשנת 2001, לפי חוות דעת - שלא הצגנו לפניך.
האם לאור זאת אתה סבור עדיין שעל התובעים לשאת בהשתתפות?
ת: אם תציג לפניי חוות דעת ותצלומים שמהם עולה שמייד לאחר מסירת הרכוש המשותף המצב היה כמו בביקור שאני ערכתי, אז יכול מאוד להיות שאני אשנה זאת...".

(עמוד 5, שורות 6-13).

מאחר ובפני
המומחה לא הוצגו צילומים המפריכים את התרשמותו וקביעותיו נומקו באופן מניח את הדעת לא מצאתי כל פגם בהסתמכות עליהם.

לנוכח השיקולים שפורטו לעיל, לא שוכנעתי, כי יש ממש כלשהו בהסתייגויות שהעלתה הנציגות כנגד קביעותיו המקצועיות של המומחה.

הלכה משפטית היא, כי גם אם קיימת סבירות זהה לתוצאה המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט ולזו של המומחה המקצועי מטעם, עדיין רשאי בית המשפט להעדיף את ממצאיו המקצועיים של המומחה מטעמו.

לדעתי, ניסיונותיה של הנציגות להתעמת עם המומחה בנקודות המפורטות לעיל, הנה קנטרנית והיא מנצלת את גודש הפרטים על מנת להתנגח במומחה.
הוא הדין גם ביחס להסתייגויותיה של בירן, הן בעניין גובה העלויות (כך למשל בעניין הצינורות הפלסטיים במערכת הסולארית, נזילת המים והרטיבויות בחניון, פתחי האוורור במתקני האשפה ושברים וסדקים בחיפוי הגרנוליט בכניסה לבית) והן בנוגע לקביעותיו המקצועיות של המומחה (כך למשל בעניין כלובי הביטחון בגג המבנה, הרטיבויות, העמודים בחדר האשפה, הגדר בחצר ומתקן כיבוי האש בחניון).

לסיכום חלק זה של ההכרעה יאמר, כי מסקנותיו המקצועיות של המומחה מטעם בית המשפט, כפי שבאו לידי ביטוי בחוות דעתו מקובלות עלי ואני מאמצת אותן.

אציין עוד, כי בין לבין קבע המומחה, כי היעדרו של סימון על גב
י זיגוג גג הבית מצריך הצהרה מאת חברת "טופח תעשיות בע"מ" בדבר התאמתו לתקן הישראלי 104.2, שאם לא כן עלות התיקון הנה 700 ₪. אישור בעניין זה צורף לסיכומיה של בירן ולאחר שקיומו לא הוטל בספק נראה את ההצהרה כמספקת את דרישת המומחה וכפוטרת מחיוב.

לבירן טענות נוספות שעניינן בקיומה של התיישנות - כך לדוגמא, טוענת היא, כי הליקויים בכלובים ובמעקות הביטחון, בתיבות הדואר, בכתמים ובתפרחות בחדר המדרגות, הנזילה בחניון והרטיבויות הנם ליקויים שהתיישנו. חלקם של הליקויים הועלו לראשונה בשנת 2008 וחלקם הועלו בשנת 2006, בזמן שהמסירה היתה בסמוך לחודש 01/01.

לדעתי, נתפסה כאן בירן לכלל טעות. תקופת קיומה של האחריות המוחלטת איננה מסיימת את משך תקופת האחריות, אלא להיפך, מאריכה אותה. העיקרון הוא, כי חוק המכר קובע תקופת בדק שהיא תקופה המעריכה א-פריורית את תקופת ההתיישנות ורק מתומה יש למנות את תקופת ההתיישנות.

תקופת האחריות המוחלטת היא תקופה המשתנה בהתאם לסוג הליקוי לפי התוספת לחוק המכר והיא נעה בין תקופה של שנה אחת לתקופה של 7 שנים. מכאן, כי ליקויים מסוגים שונים נהנים מתקופות אחריות שונות ובהתאם נמנית תקופת ההתיישנות ממועדים משתנים.

חוק המכר קובע מפורשות תקופות אחריות משתנות לפי סוג הליקוי וטיבו וזאת על מנת לכסות את מגוון המקרים ועל מנת לבסס את אחריותו של הקבלן לתקופות ממושכות מבלי שהרוכש יאלץ להוכיח הפרה של אחריות מקצועית.

לצד כל אלה קיימת אף עילת הרשלנות, שגם היא מתבססת על נקודת הזמן שבה נחשף הליקוי ורק ממנה נמנית שוב תקופת ההתיישנות.
לאור האמור לעיל, הרי שאין זה די לציין באופן כללי, כי תמה תקופת האחריות, אלא יש להתייחס קונקרטית לכל ליקוי וליקוי על פי טיבו. במיוחד אמורים הדברים בליקויים מסוג רטיבות ונזילות, שהם מטיבם חמקמקים ויש וגילויים יתאחר לכדי שנים רבות של נזילות סמויות.

מטעמים אלה, סבורני, כי כל טענותיה של בירן בנושא זה אינן מוצגות נכון ועל פניהן אינן צודקות.

לאור זאת, יש להוסיף ולכלול בסיכום העלויות של התיקונים את הסך של 4,500 ₪ (סעיף 2 לחוות הדעת בעניין הגג - כלובי הביטחון) שלא נכלל בסיכום על ידי המומחה לאור דחיית טענותיה של בירן בעניין זה.

הוא הדין ביחס לליקויים שגילויים מותנה בידע מקצועי ושאינם מצויים בידיעתם של אנשים מהיישוב, כגון תקני בטיחות.

הנושא היחיד שאולי מצאתי בו ממש, הינו סוגיית תיבות הדואר, שעל פניו היה מקום להודיע על הליקויים באופן מיידי. לכן בנקודה זו אני מקבלת את טענתה של בירן ומפחיתה סך של 4,000 ₪ מהערכת המומחה.

עוד אוסיף, כי אף טענותיה של הנציגות ביחס לקיומם של ליקויים אסתטיים אשר לא באו לידי ביטוי בהערכתו הכספית של המומחה דינן להדחות.

מעבר לקביעותיו המקצועיות של המומחה, טוענת הנציגות לזכאותה לפיצוי בגין עוגמת נפש זאת במיוחד על רקע נפילתן של לוחות הגב
ס אשר סיכנו ומסכנים את חיי העוברים והשבים. הגם שפיצוי בגין עוגמת נפש איננו מיוחס דרך שגרה לתאגיד משפטי, עדיים בנסיבות שבפני
ובהתחשב בהיקף הליקויים ובסכנה שעמדה, הנני להעמיד את גובה הפיצוי בנושא זה על סך של 8,000 ₪.

ההזדמנות הנאותה

ביחס לזו טוענת בירן כטענת סף, כי לא ניתנה לה ההזדמנות הנאותה לתיקון הליקויים. בירן מצהירה, כי גם כיום הנה מוכנה לבצע התיקונים. אציין, כי נושא ההזדמנות הנאותה נבחן אך ורק ביחס להתנהלותה של בירן "בזמן אמת" ולא לאחר תחילתו של ההליך המשפטי.

הנציגות מצדה טוענת, כי עוד בשנת 2001 הועברה מטעמה חוות הדעת של טרמינל לבירן, אלא שפנייה זו איננה מתועדת. התיעוד אשר הונח בפני
מתייחס לתקופה החל מחודש 11/05 ואילך - כאשר הפניות משקפות מגעים שהתנהלו ביחס לביצוע תיקונים בשנים 2005 ואילך.
מכתבים מפורטים בעניין הנזילות קיימים עוד משנת 2005. בתוך פניותיה של הנציגות מאזכרת היא פניות הקודמות לשנת 2005 אשר לא נענו ואלה אינן מוכחשות על ידי בירן.

מכאן ולאור מאזן ההסתברות, נראה לי, כי הכף נוטה לטובת הנציגות זאת לצורך קביעה ולפיה אכן נתנה לבירן ההזדמנות הנאותה לתיקון הליקויים.

סוף דבר
התביעה התקבלה בחלקה.

הנתבעת תשא כלפי התובעת בחיובים כמפורט להלן:

סך של 73,929 ₪ (עלות תיקון הליקויים - בתוספת של 4,500 ₪ - עלות תיקון כלובי הביטחון והידיות בגג הבית ובהפחתה של 4,000 ₪ - עלות תיקון תיבות הדואר) בתוספת הפרשי הצמדה מיום 3/10/08 (מועד מתן חוות הדעת) ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
סך של 1,200 ₪ - עלות בדיקת מעבדה בתוספת הפרשי הצמדה מיום 3/10/08 (מועד מתן חוות הדעת) ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
סך של 8,000 ₪ (עוגמת נפש) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 15/10/07 (מועד הגשת התביעה) ועד לתשלום בפועל.

אשר להוצאות - הנציגות תזוכה בעלות הכנת שלוש חוות הדעת והוצאות מומחה בית המשפט, השבת האגרה לפי הסכום שנפסק ושכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 ₪.

עותק פסק הדין יישלח לבאי כוח הצדדים ולמומחה בית המשפט, המהנדס אברהמי יאיר מרחוב חגי 4 חולון,
בדואר רשום.


ניתן היום,
ל' תשרי תש"ע, 18 אוקטובר 2009, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 58876/07 נציגות הבית המשותף ברח' משמר הירדן גב, בנימיני חנה, שאול בן דור ואח' נ' בירן הנדסה ובניה בע"מ (פורסם ב-ֽ 18/10/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן