זאנה מכאל - ויטרום 88 (98) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
זאנה מכאל ויטרום 88 (98) בע"מ
 
זאנה מכאל - ויטרום 88 (98) בע"מ4770-11/08 א     21/10/2009תיקים נוספים על זאנה מכאל
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
א 4770-11/08 זאנה מכאל נ' ויטרום 88 (98) בע"מ


בית משפט השלום בחיפה
21 אוקטובר 2009

ת"א 4770-11-08 מכאל נ' ויטרום 88 (98) בע"מ

בפני

כב' השופט
זאיד פלאח

תובעים

1.

זאנה מכאלנגד

נתבעים

1. ויטרום 88 (98) בע"מ

החלטה


קדם משפט

1.
אני קובע ישיבת קדם משפט ליום
3.3.2010 שעה
09:00.
2.
במועד קדם המשפט יתייצבו בעלי-הדין עצמם, בנוסף לב"כ הצדדים.
למקרה שבו בעל דין הוא תאגיד, יתייצבו לקדם המשפט המצהירים מטעמו, שהם מנהלים או עובדים בתאגיד. אי התייצבות בעל דין תחשב כאי התייצבות למשפט.

3.
כל אחד מב"כ הצדדים יהיה מוכן בקדם המשפט, לאחר התייעצות מוקדמת עם מרשו, בין היתר:

א.
לדיון בקביעת המוסכמות והפלוגתאות.

ב.
לדיון בקביעת משך הזמן הדרוש לחקירה נגדית של כ"א מהעדים של הצד שכנגד.
ג.
להשיב להצעת פשרה של בית המשפט,
להצעה לדיון
לפי סעיף 79א או לפי סעיף 4ג, הכל בהתאם לסוג העניין, או להצעה להכרעה בתביעה לאחר סיכומים, ללא חקירות נגדיות של העדים.
גילוי מסמכים ושאלונים
3.
אני מורה על גילוי מסמכים הדדי, כאשר כל צד יאפשר עיון במסמכים, בתיאום מראש עם הצד שכנגד.
4.
אם נשלח שאלון, ישיב הצד השני בתצהיר לשאלון.
תצהירי עדות
5.
הצדדים יגישו את עדויותיהם
הראשיות הן של הצדדים עצמם והן של כל העדים מטעמם בתצהירים. לתצהירו של כל עד יצורפו העתקי כל המסמכים שמבקש בעל הדין להגיש באמצעות העד, לרבות חוות דעת. לכל מסמך בערבית, יצורף תרגום לעברית.


בקשות ביניים
6.
כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיף ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב
לפחות 30 יום לפני מועד קדם המשפט. כל מבקש אחראי לביצועה המידי
של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 21 יום מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון.

ניתנה היום,
ג' חשון תש"ע, 21 אוקטובר 2009, בהעדר הצדדים.
הוקלד על ידי .......א בית משפט שלום 4770-11/08 זאנה מכאל נ' ויטרום 88 (98) בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/10/2009)תיקים נוספים על זאנה מכאל
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט