חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ - חברת חי- טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ,

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ חברת חי- טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ
 
חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ - חברת חי- טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ,
תיקים נוספים על חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על חברת חי- טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על |

52812
774/01 ברע     20/12/2001
ברע 774/01 חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' חברת חי- טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ,
1
בתי המשפט
ברע000774/01
בית משפט מחוזי באר שבע
20/12/01
תאריך:
כבוד השופט ניל הנדל

בפני
:
חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ

המבקשת:

י. שקד

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
1. חברת חי- טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ

המשיבים:

א. קדוש

ע"י ב"כ עוה"ד
2. כונס הנכסים- עוה"ד עדי זרקין
בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום באשדוד
בבש"א 1635/01 בת"א 2592/00
שניתנה ע"י כב' סגן הנשיא ש. חמדני

החלטה

1. המבקשת עותרת להרשות לה לערער על החלטת בית משפט קמא, בה ניתנו הוראות נוספות לכונס הנכסים, לפיהן יש לנכות מחלקה של המבקשת תשלומים בגין החזקת קציני ביטחון, ציוד כיבוי אש ופרמיות ביטוח. כן נדרשה המבקשת להמציא ערבות בנקאית כפי שנקבע.

2. בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין ערעור בזכות. על ערכאת הערעור לצפות על ההליך כולו, החלק שהתקיים והחלק שעתיד להתקיים. אל לה לאפשר לצד לכוון מבטה של ערכאת הערעור לנקודת זמן אחת בה ניתנה החלטה בודדת, כאילו אינה ניתנה בהקשר מסויים.

הדברים מודגשים לאור השתלשלות ההליכים בתיק זה, לאור בקשת רשות הערעור שהוגשה על ידי המשיבה לבדה על החלטה קודמת של בית משפט קמא ולאור טענת המבקשת בהליך דנן.

אבהיר דבריי.

3. בהחלטה שניתנה על ידי בבקשת רשות ערעור לפני כארבעה חודשים בחרתי שלא להתערב בצו מניעה זמני שניתן לבקשת המשיבה ובתנאים שהיטיבו עם המבקשת. ציינתי שם (בר"ע 524/01) את הקשיים העומדים בפני
בית משפט קמא בבואו להפעיל שיקול דעתו בנדון. ברקע להליך המתנהל עומד הסכם קומבינציה. המשיבה זכתה במכרז והגיעה להסכם נוסף עם המבקשת. לימים התגלעו מחלוקות. הצדדים פנו לבורר. בעקבות פסיקתו, שני הצדדים פנו לבית המשפט המחוזי, כאשר צד אחד עתר לאישור פסק הבוררות ואילו הצד האחר ביקש לבטלו. בנוסף מתנהל הליך בבית משפט קמא, אשר במסגרתו עתרה המשיבה למתן צו מניעה. בית משפט קמא נעתר כאמור לבקשה, תוך קביעת תנאים שמטרתם לשמור על איזון האינטרסים בין הצדדים.

המבקשת מסבירה בבקשה זו את עמדתה לגבי ההחלטה הקודמת של בית משפט קמא במילים אלו: "ואולם המבקשת החליטה שלא לפנות לבית משפט קמא בענין זה, שכן היא רואה במפתח בכללותו, כפי שנקבע על ידי כונס הנכסים, כמנגנון אופטימלי, בשלב זה של ברור המחלוקת בין הצדדים בתובענה, שמבטיח חלוקת הכספים, במנותק מנקודות המחלוקת, שבין הצדדים בהכרעה במחלוקת אלה, במסגרת התובענה העיקרית" (סעיף 31 לבקשה).

בית משפט קמא הנחה עצמו על פי הסכם שנכרת בין הצדדים.

לאור דברים אלה של המבקשת, מתבקשת השאלה מה הצידוק להתערב כעת בהחלטת בית משפט קמא. הרי בית משפט קמא המשיך להנחות עצמו על פי הסכם שנכרת בין הצדדים.

בבקשתה, חוזרת המבקשת על טענתה שעמדה בכל התחייבויותיה. ברם, לא זה הנושא אשר עמד להכרעה בפני
בית משפט קמא. עוד טוענת המבקשת כי נפל פגם בהחלטת בית משפט קמא שכן הוסיף תנאים שלא התקיימו בעבר, מבלי שהמשיבה הצביעה על קיומן של נסיבות חדשות. יש בטענה זו להטעות, שכן המחלוקת בין הצדדים ואי יכולתם להגיע לעמק השווה הם אשר הובילו את כונס הנכסים לפנות לבית המשפט. במצב זה, אין לומר כי על ערכאת הערעור להעניק רשות ערעור באופן בו הערכאה הדיוני הפעילה שיקול דעתה במסגרת תנאים למתן צו מניעה זמני, כאשר, וכפי שציינה, החלטתה הנה "בהמשך להחלטה הקודמת".

במילים אחרות, לא מצאתי מקום להתערב בנדון. אולם, בכדי שדבריי יובנו כהלכה, אבהיר נקודה נוספת. באם תתעוררנה מחלוקות נוספות בין הצדדים אשר תידרושנה מתן הוראות נוספות, על בית המשפט לשקול, בין היתר, השלכתה של כל פסיקה נוספת אשר ייתן על מרקם היחסים בין הצדדים. הצבת כלל מנחה הנו דבר רצוי, אך היצמדות יתרה לעתים עלולה להחטיא את המטרה.

4. סוף דבר, הבקשה נדחית.

לאור נימוקיי, לא יעשה צו להוצאות.

ניתנה היום ה' בטבת, תשס"ב (20 בדצמבר 2001) בהעדר הצדדים.

ניל הנדל
- שופט
ברע בית משפט מחוזי 774/01 חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' חברת חי- טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ, (פורסם ב-ֽ 20/12/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן