בנק הבניה לישראל בע"מ - פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ, א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בנק הבניה לישראל בע"מ פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון
 
בנק הבניה לישראל בע"מ - פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ, א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון ואח'4692/92 רעא     04/04/1993תיקים נוספים על בנק הבניה לישראל בע"מ
תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון
רעא 4692/92 בנק הבניה לישראל בע"מ נ' פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ, א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון ואח'
(פ"ד מז(1) 653)

בבית המשפט העליון

רשות ערעור אזרחי מס' 4692/92
רשות ערעור אזרחי מס' 4748/92
השופטים: כבוד השופט א' ברק
,
כבוד השופט ש' לוין
,
כבוד השופט ת' אור
המבקש: בנק הבניה לישראל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ד' בורנשטיין
נ ג ד

המשיבים: 1. פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ג' צפריר

2. א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון
ע"י ב"כ עו"ד א' שמיר
3. שדמות מחולה
ע"י ב"כ עו"ד ז' פלילט
4. אלמוג
5. בית הערבה
6. נערן – ייטב
7. כפר מחולה
8. מעלה גלבוע
9. שלוחות
ע"י ב"כ עו"ד מ' קנט בשם המשיבים 4-9
10. עמיר חברה להספקה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נ' אור
11. אסיפי גורן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ד' סטריקובסקי, עו"ד א' אבידן
12. נטפים – מגל שותפות מוגבלת רע"א 4692/92
ע"י ב"כ עו"ד י' עזיאל
פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד י' דולינגר
נ ג ד

1. א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ
2. יהודה חיון
3. בנק הבניה לישראל בע"מ

4. שדמות מחולה
5. אלמוג
6. בית הערבה
7. נערן – ייטב
8. כפר מחולה
9. מעלה גלבוע
10. שלוחות
11. עמיר חברה להספקה בע"מ
12. אסיפי גורן בע"מ
13. נטפים – מגל שותפות מוגבלת ע"א 4748/92
בקשות רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת (הנשיא י' אברמוביץ) מיום 16.9.92 בבר"ע 134/92 ומיום 7.9.92 בבר"ע 122/92 בו נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית-משפט השלום בטבריה (השופט י' גריל) מיום 5.8.92 בת"א 1100/90. הבקשות נדונו כערעורים.
פ ס ק - ד י ן

השופט ש' לוין
: 1. שדמות מחולה, מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית (להלן – שדמות מחולה), שהיא אחת המשיבים בשתי בקשות הרשות לערער שהוגשו לפנינו, הגישה לבית-משפט השלום בטבריה תובענה נגד המבקשת ברע"א 4748/92 (להלן – פרי העמק) ונגד המשיבים 1 ו-2 בבקשה זו (להלן – אלטון ו(מנהלה) חיון), שבה תבעה מהם סכום של 222,801 ₪. בתובענה זו, המתנהלת בסדר דין מקוצר, טענה שדמות מחולה, כי התקשרה באמצעות אלטון וחיון עם פרי העמק בהסכם, לפיו תרכוש פרי העמק משדמות מחולה יבול עגבניות. העגבניות אמנם סופקו על-ידי שדמות מחולה, אך לא שולם לה בעדן, ומכאן התביעה.

הלכה פרי העמק והגישה לבית-משפט השלום בטבריה בקשה על דרך של טען ביניים, שלה צורפו שלושה-עשר משיבים. בבקשה זו ציינה פרי העמק, שבידה סכום של יותר מ-400,000 $ (כיום למעלה ממיליון שקלים חדשים), שלגביו היא קיבלה תביעות המכחישות זו את זו, ובכלל זה: צו-מניעה זמני שניתן על-ידי בית-משפט השלום בנצרת, המחייב אותה להעביר כ-216,000 ₪ לשדמות מחולה; עיגול זמני על סך 700,000 ₪ על כספים המגיעים לאלטון וחיון, בין השאר מפרי העמק, שהוטל לבקשת המשיבה 11 ברע"א 4692/92 (אסיפי גורן); כתב המחאת זכויות מאלטון שנרשם כשיעבוד, המורה לפרי העמק להעביר לבנק הבניה לישראל בע"מ
(להלן – בנק הבניה), שהוא המשיב 3 ברע"א 4748 ומבקש ברע"א 4692/92, כספים עד לסכום של 800,000 ₪, הוראות בלתי חוזרות על סך 120,000 ₪ ועל סך 95,000 ₪ שניתנו על-ידי אלטון לפרי העמק לשלם סכומים אלה למשיבות 11 ו-13 (עמיר ונטפים – מגל). בהסכמת כל בעלי הדין הופקד הסכום שבמחלוקת, והוא מושקע בדרך המקובלת עליהם.

בדיון לפני בית-משפט השלום השתתפו חלק מהמשיבים, לאחר שחלק מהם לא הגישו הודאות פרטים. שדמות מחולה התנגדה לטען הביניים מן הטעם שפרי העמק מצויה ב"קנוניה" עם המשיבים או מי מהם וכי הדרישות השונות שהוגשו נגדה אינן מכחישות זו את זו. בנק הבנייה מצדו טען, שאין סמכות לבית-משפט השלום לדון בבקשה לטען ביניים, ועתר להעבירה לבית המשפט המחוזי, טענה ששדמות מחולה לא הסכימה לה. בהסתמכו על תקנה 225 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, דחה השופט המלומד את טענת היעדר סמכות, שהרי הבקשה הוגשה "לבית המשפט שלפניו נתבע המבקש". להלן ניתח השופט המלומד את עמדתה של פרי העמק, כפי שבאה לכלל ביטוי בבקשתה: התמורה בעד העגבניות מגיעה מפרי העמק לאלטון (להבדיל מאשר לשדמות מחולה), אך טענת מקצתם של המשיבים היא שפרי העמק חייבת להם במישרין כספים. בנסיבות אלה יש לפרי העמק אינטרס בנושא המחלוקת עם שדמות מחולה, והוא הדין בתביעות חלק מהמשיבים האחרים. לפיכך החליט השופט המלומד, בין השאר, למחוק את הבקשה לטען ביניים ככל שהדבר נוגע לשדמות מחולה וכן לחלק מהמשיבים האחרים, אך הוא קבע, כי טען הביניים יימשך ככל שהבקשה מתייחסת לבנק הבנייה ולחלק משאר המשיבים האחרים (אלטון, חיון, עמיר, אסיפי גורן ונטפים – מגל). בקשת רשות לערער על ההחלטה הנ"ל נדחתה בהחלטה קצרה, שניתנה על-ידי נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, ומכאן בקשות הרשות לערער שלפניי, שהוגשו על-ידי פרי העמק ועל-ידי בנק הבניה.

בדיון הקצר שנתקיים לפניי לעניין הסמכות שינו בעלי הדין עמדות: פרי העמק מסכימה עתה לטענה, שאין בית-משפט השלום מוסמך לדון בבקשה לטען ביניים, והיא עותרת למחוק אותה על-מנת שתפנה בבקשה אחרת לבית-משפט מוסמך, תוך הגשת בקשה להעמיד את תביעתה של שדמות מחולה נגדה, כאשר בקשת הרשות להתגונן שהגישה תישאר על כנה, ואילו שדמות מחולה מתנגדת להעברה ואוחזת בהחלטות הפיצול של טען הביניים שניתנו בבית-משפט השלום, ולעמדתה מצטרפים גם שני משיבים אחרים (שלוחות ומעלה הגלבוע).

העברתי בקשות אלו להרכב של שלושה, וראינו אותן כאילו ניתנה עליהן רשות לערער וכאילו הוגשו ערעורים על-פי הרשות שניתנה.

2. נראה לנו, שדין הערעור להתקבל בעניין הסמכות, ולפיכך אין מקום להיזקק לטענות האחרות שהועלו לפנינו על-ידי בעלי הדין. בניגוד לטענותיהם של עורכי הדין שפירא וקנט (בשם שדמות מחולה, שלוחות ומעלה גלבוע) נראה לנו, שהיה מקום (כפי שהשופט המלומד של בית-משפט השלום עשה) לדון בשאלת הסמכות הראשונה, שהרי הוגשה הבקשה לטען ביניים לגבי קרן אחת שאינה ניתנת לחלוקה ואשר לטענתה של פרי העמק הוגשו לגביה דרישות המכחישות זו את זו; השאלה, אם ובאיזו מידה ניתן לפצל את הבקשה בין משיבים שונים מבחינת התאמתה לדרישות התקנות, דינה להתברר רק אם בית המשפט יכריע לחיוב בשאלת הסמכות.

שאלת הסמכות העניינית אינה יכולה להיות מוכרעת על-פי התקנות, אלא לפי הוראות סעיפים 40(1) ו-51(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984; וכאשר סכום הקרן שבידי נתבע בבית-משפט השלום, שלגביה הוא קיבל תביעות המכחישות זו את זו, עולה על הסכום שבסמכות בית-משפט השלום, אין מנוס אלא להגיש את הבקשה לבית-משפט מחוזי מוסמך ולצרף את התובע בבית-משפט השלום כטוען, תוך הגשת בקשה להעמיד את התובענה שהוגשה בבית-משפט השלום, ככל שהדבר מתייחס לאותו נתבע; יתר-על-כן: מתברר שבמקרה דנן גם הסכום שנותר עקב החלטת בית-משפט השלום, לאחר הפיצול, עולה על גבול סמכותו של בית-משפט השלום, ולאחר שתביעתה של שדמות מחולה "הוצאה" מגדר טען הביניים נמצא בית-משפט השלום מברר הליך של טען ביניים שמעבר לסמכותו מחוץ לגדר התובענה שבקשר אליה הוגשה הבקשה לטען ביניים.

בנסיבות כפי שפורטו לעיל לא ראינו כל מניעה לקבל את בקשתה של פרי העמק לחזור בה מהבקשה לטען ביניים, תוך ביטול כל ההחלטות שניתנו לעניין זה בבית-משפט השלום וביטול פסק-דינו של בית המשפט המחוזי, וכך אנו מחליטים.

אין צו להוצאות.

השופט א' ברק
: אני מסכים.

השופט ת' אור
: אני מסכים.

הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט ש' לוין
.

ניתן היום, י"ג בניסן תשנ"ג (4.4.93).

רעא בית המשפט העליון 4692/92 בנק הבניה לישראל בע"מ נ' פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ, א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון ואח', [ פ"ד: מז 1 653 ] (פורסם ב-ֽ 04/04/1993)תיקים נוספים על בנק הבניה לישראל בע"מ
תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ויהודה חיון
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט