עווד מותקאל - ע.ב דליה אשדוד אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עווד מותקאל ע.ב דליה אשדוד אחזקות בע"מ
 
עווד מותקאל - ע.ב דליה אשדוד אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על עווד מותקאל | תיקים נוספים על ע.ב דליה אשדוד אחזקות בע"מ

53232
77/03 פשר     29/12/2003
פשר 77/03 עווד מותקאל נ' ע.ב דליה אשדוד אחזקות בע"מ
9
בתי המשפט

פשר000077/03
בית משפט מחוזי חיפה
29/12/2003
תאריך:
כב' השופטת ב. גילאור
- ס. נשיא
בפני
:

עווד מותקאל

בעניין:
מבקש
עו"ד חלבי אחסאן

ע"י ב"כ עו"ד
- נ ג ד -
החברה
ע.ב דליה אשדוד אחזקות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד עבדאלראזק

פסק-דין
בפני
י בקשה לפירוק החברה שהוגשה ע"י המבקש, אחד משני המייסדים והמנהלים של החברה והבעלים של 50% ממניותיה המונפקות.
לטענת המבקש, החברה החלה את דרכה בתחילת 1997 בקובעה לעצמה מטרות רבות לפעילותה, ובמיוחד לרכוש, לבנות ולהקים על קרקעות בבעלותה בנינים למסחר, תעשיה, שירותים ותיירות וחוץ מקניית מספר קרקעות לא השיגה אף מטרה. מאז 1998, אז נרכשה הקרקע האחרונה בבעלותה, ולמעלה מ-3 שנים, הפסיקה את פעילויותיה, אין רוח חיה בחברה ואין לה זכות קיום.

בעל המניות השני, ישראל בן יהודה, הגיש התנגדות בשמו ובשם החברה לבקשת הפירוק. לטענתו המניות של המבקש הוקצו לו כנגד התחייבותו להעביר לבעלות החברה מספר נכסי מקרקעין שהיו בבעלותו הפרטית ורכישת הקרקעות של החברה מומנה מכספו ומהונו הפרטי של בן יהודה בהתחייבות להחזיר לו את כספו "מהרווחים שיכנסו ממכירת חלקות הקרקע שנרכשו עבור החברה להקמת מלון כפרי דרוזי, שהיווה אחת מהמטרות העיקריות לשמן הוקמה ופעלה החברה". עוד נטען כי מר בן יהודה לא קיבל עד היום אף שקל אחד מהכספים שהוציא וכי פירוק החברה, ללא החזר השקעותיו של מר בן יהודה, לא יקדם את הסכסוך שבין הצדדים.

עוד בהחלטתי מ-16.2.03 רשמתי כי לא ברור אם לחברה נושים ואם היא בעלת יכולת פרעון, אלא רק נראה שיש סכסוך בין בעלי המניות. בדיונים שנקבעו מאז, ובמגעים שבין הצדדים, הועלו טענות בדבר הקשיים שיתקל בהם בן יהודה ברכישת קרקעות על שמו בדלית אלכרמל. הצעת החלוקה בעין בין בעלי המניות, שהועלתה ע"י ב"כ המבקש, גם היא לא צלחה.

נדמה שאין חולק כי בעלי המניות לא מצליחים להגיע לפתרון הסכסוך ביניהם, ולא רק שאין הם מגשימים את מטרות הקמת החברה, אלא שהמשך ניהולה אינו אפשרי עקב קיומו של מבוי סתום המונע אפשרות כלשהי לניהול עיסקי החברה. שני בעלי המניות חלוקים בדעותיהם באשר לדרך ניהול עיסקי החברה הגורם למצב של קיפאון המצדיק את פירוק החברה מטעמי צדק ויושר.
יש להניח שבעל תפקיד שימונה כאחראי לפירוקה יבדוק את טענות בן יהודה באשר לתשלומים ששולמו על ידו לרכישת הקרקעות, ואם אין לחברה נושים ממילא יהיו בעלי המניות זכאים לתשלום חובות החברה לבעלי המניות, בכשרותם ככאלה, ובנוסף לתמורות שיתקבלו ממכירת הקרקעות. זאת ועוד, אם יחליט המפרק שימונה כי עדיף להמשיך את עניני החברה כעסק חי, בסמכותו להגיש בקשה לעיכוב הליכי הפירוק.

אשר על כן ולאחר שהוגשה תעודת השלמה, ניתן צו לפירוק החברה ע.ב. דליה אשדוד אחזקות בע"מ, ח.פ. 51.2540501.
אני ממנה את כונס הנכסים הרשמי כמפרק זמני לחברה.
ב"כ המבקש יודיע לכנ"ר על התביעה שהוגשה נגד בן יהודה בעניין קרקע הרשומה על שמו וצריכה להיות רשומה על שם החברה, על מנת שהכנ"ר בין בעצמו ובין ע"י מי שימונה כמפרק קבוע לחברה, יחליט בדבר המשך ניהולה.

המזכירות תשלח העתק פסה"ד לצדדים ולכנ"ר.

ניתן היום ד' בטבת, תשס"ד (29 בדצמבר 2003) בהעדר.
ב. גילאור
, שופטת
סגן נשיא
הקלדנית: פ.ב.
000077/03פשר
פשר בית משפט מחוזי 77/03 עווד מותקאל נ' ע.ב דליה אשדוד אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 29/12/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן