אלברטו גבסו ובניו בע"מ, אור - הירדן עבודות בניה בע"מ, אילן גבסו - אמנון לאופר

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אלברטו גבסו ובניו בע"מ אור - הירדן עבודות בניה בע"מ אילן גבסו אמנון לאופר
 
אלברטו גבסו ובניו בע"מ, אור - הירדן עבודות בניה בע"מ, אילן גבסו - אמנון לאופר
תיקים נוספים על אלברטו גבסו ובניו בע"מ | תיקים נוספים על אור - הירדן עבודות בניה בע"מ | תיקים נוספים על אילן גבסו | תיקים נוספים על אמנון לאופר

582586
28344-09/09 א     06/01/2009
א 28344-09/09 אלברטו גבסו ובניו בע"מ, אור - הירדן עבודות בניה בע"מ, אילן גבסו נ' אמנון לאופר
בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 28344-09-09 אלברטו גבסו ובניו בע"מ
ואח' נ' לאופר


06 דצמבר 2009
לפני כב' השופטת עידית ברקוביץ


תובעים

1. אלברטו גבסו ובניו בע"מ

2. אור - הירדן עבודות בניה בע"מ

3. אילן גבסו


נגד

נתבעים
1. אמנון לאופר


החלטה
קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 27 ינואר 2010 בשעה 08:30 בפני
כבוד השופטת עידית ברקוביץ

בנוכחות הצדדים.
במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.


במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 8 ימים מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, ובהמשך להנחיות השופט/ת הדן/ה בתיק,
אני מורה כדלקמן
:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 15 יום ועיון בהם תוך 15 יום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 15 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו
תוך 15 יום מקבלת השאלון.

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד

עד 10 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 5 ימים לפני

המועד הנ"ל.

3. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום

06 דצמבר 2009 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 7 ימים קודם למועד

הקבוע לדיון.


המזכירות תודיע לצדדים
.

ניתן בהעדר היום: י"ט כסלו תש"ע, 06 דצמבר 2009.
______________________


שופטת עידית ברקוביץ
הופק ע"י מור קדמי
א בית משפט שלום 28344-09/09 אלברטו גבסו ובניו בע"מ, אור - הירדן עבודות בניה בע"מ, אילן גבסו נ' אמנון לאופר (פורסם ב-ֽ 06/01/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן