חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ - חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ,חב' ס. ש. צרפתי השקעות ובנייה (1991) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ חב' ס. ש. צרפתי השקעות ובנייה (1991) בע"מ
 
חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ - חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ,חב' ס. ש. צרפתי השקעות ובנייה (1991) בע"מ
תיקים נוספים על חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על חב' ס. ש. צרפתי השקעות ובנייה (1991) בע"מ |

53999
8737/01 בשא     18/02/2002
בשא 8737/01 חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ,חב' ס. ש. צרפתי השקעות ובנייה (1991) בע"מ
1
בתי המשפט
בשא008737/01
בית משפט מחוזי באר שבע
בתיק עיקרי: 1199/01

18/02/02
תאריך:
כבוד השופט, י. פלפל
- סגן - נשיא
בפני
:
חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ

בעניין:
המבקשת
נגד
1. חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ

2. חב' ס. ש. צרפתי השקעות ובנייה (1991) בע"מ
המשיבות
עו"ד יוסי שקד

עו"ד קדוש אשר

עו"ד ישעיהו

בשם המבקשת:
בשם המשיבה 1:
בשם המשיבה 2:

החלטה

1. לפני בקשה (בש"א 8737/01 למתן "צו עשה/מניעה/זמני/ארעי" שהוגשה ע"י המבקשת, חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ, כנגד המשיבות חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ
וחב' ס.ש. צרפתי השקעות ובניה (1991) בע"מ (להלן - "המשיבות").

2. בין המבקשת לבין המשיבות קיימת מערכת יחסים חוזית (נחתמו ביניהן מספר חוזים), והבקשה שבפני
נוגעת לחוזה המכונה "חוזה הניהול".
הבקשה שלפני כוללת שתי עתירות, הראשונה ליתן צו לסגור את משרד הניהול שפתחה המשיבה מס' 1 בבניין הידוע בשם "אשדוד ביץ", הנמצא ברח' הטיילת 5 באשדוד ולחדול מכל פעילות הנחזית של פעילות חברת הניהול של הבניין הנ"ל, והעתירה השניה עניינה לצוות על המשיבה 1 לחדול מלהעמיד אנשים מטעמה בלובי של הבנין או בכל מקום אחר שבו מקיימת המבקשת פעילות בחברת הניהול של הבניין.

3. בקשה זה הגישה המבקשת לבית משפט השלום באשדוד (ראה החלטת כב' השופט ברעם בתיק בש"א 2601/01 מיום 2.7.01).
כב' השופט ברעם החליט לדחות על הסף את הבקשה למתן צו מניעה זמני, כיוון שקבע שאינה בסמכות בית משפט השלום.

4. ב-15.7.01, דהיינו 13 יום לאחר שכב' השופט ברעם נתן את ההחלטה האמורה בסעיף 3 לעיל, הגישה המבקשת תביעה לבית משפט זה בת.א. 1199/01.

התביעה שהוגשה לבית משפט השלום באשדוד אינה בפני
אבל מעיון בסעיף ד' של כתב התביעה שהוגש לבימ"ש זה עולה שהמבקשת מודה "שהתובעת הגישה תביעה זהה בבימ"ש השלום באשקלון". על פי הידוע לי התביעה בבימ"ש השלום תלויה ועומדת, לא נמחקה ולא נדחתה.

5. אומנם אין בפני
בקשה למחיקת או דחיית התובענה שהוגשה לבימ"ש זה מחמת העובדה שתובענה זהה הוגשה לבימ"ש השלום באשדוד, אולם ברי שאם היתה מוגשת בקשה כזאת, ביהמ"ש היה נעתר לה על פי הדוקטורינה של lis alibi pendens, ראה בעניין דוקטרינה זו את פסק דינו של כב' השופט ג. לוין (כתוארו אז) בע.א. 615/84. וכן ראה את ע.א. 246/81 גוטהלף נ. גוטהלך, פ"ד לו(4) 673, שכן, לא יעלה על הדעת שבשני בתי משפט שונים תתברר אותה תובענה. (בעניין זה ראה גם תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984).

6. במסגרת התביעה שהוגשה כאמור לבית משפט זה, הגישה המבקשת בקשה למתן צו מניעה זמני, הזהה בתוכנה ובמהותה לבקשה שהוגשה לכב' השופט ברעם בבית משפט השלום באשקלון.

7. גם בקשה זו נמחקה ע"י ס. הנשיא כב' השופטת אבידע בהחלטה שניתנה ביום 29.7.01 (בש"א 7949/01).

8. הנימוקים שהונחו ביסוד החלטתה של כב' השופטת אבידע פורטו בהחלטתה ועל כן אין צורך לחזור עליהם.

9. כחמישה שבועות לאחר שניתנה החלטת כב' השופטת אבידע, הוגשה בקשה נוספת לצו מניעה, שלישית במספר, בבש"א 8738/01 והיא נדונה בפני
. חשוב לציין ולהדגיש שבש"א זאת הוגשה במסגרת התובענה האזרחית 1199/01.

10. בתצהירו מסביר מר יוסף סימון, המצהיר מטעם המבקשת, מדוע חזר והגיש לבית המשפט בקשה שנמחקה ע"י כב' השופטת אבידע (ראה סעיפים 56 ואילך מהתצהיר הנ"ל). לדברי מר סימון, בעקבות החלטת כב' השופטת אבידע שלחה המבקשת למשיבה מס' 1 מכתב בדואר רשום בהתאם לסעיף 8 לחוק הבוררות שבו היא אומרת שמאחר ומינוי הבורר התעכב מסיבות שלא תלויות בה ניתנה בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 8 ו-16 לחוק הבוררות על כוונת המבקשת לפנות לבית המשפט לשם קבלת סעד זמני שיורה למשיבה לסגור את משרד הניהול ולחדול מלהעמיד אנשים מטעמה בלובי, כפי שפורט בבקשה.

11. מר סימון טוען שהוא עשה זאת כדי לרפא את המחדל שבגללו מחקה כב' השופטת אבידע את הבקשה הקודמת שכאמור זהה לבקשה הנוכחית.

12. לבימ"ש מחוזי יש סמכות, במסגרת סמכויות העזר הנתונות לו בהליכי בוררות, ליתן "צו עשה וצו לא תעשה" ראה סעיף 16(א)(5) לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968.

13. אין מחלוקת בין הצדדים שבינתיים מונה בורר שתפקידו לפסוק בסכסוכים שבין בעלי הדין.

14. לטענת ב"כ המשיבה מס' 1 לא ניתן היה להגיש את הבקשה הנוכחית במסגרת כתב התביעה בת.א. 1199/01 שכן, דין התביעה בתיק זה להימחק שכן, תביעה זהה תלויה ועומדת בבית משפט השלום באשדוד. במילים אחרות, לא ניתן היה להגיש את הבקשה לצו מניעה זמני לבימ"ש המחוזי בב"ש כאשר לפני ביהמ"ש אין למעשה תביעה עיקרית. טענה זו היתה נכונה אילו ביהמ"ש המחוזי בב"ש היה דן בבקשה למחיקת התובענה שהוגשה מחמת הדוקטרינה של lis alibi pendens, אבל, כאמור, בקשה כזו לא הוגשה וממילא לא ניתנה החלטה למחוק את התובענה הנ"ל.

15. יחד עם זאת, דין בקשת המשיבה מס' 1 להתקבל מנימוק אחר שנטען ע"י ב"כ משיבה 1 בסיכומיו והוא, שהבקשה למתן צו מניעה שנדונה לפני לא הוגשה במסגרת חוק הבוררות אלא במסגרת תביעה אזרחית. לדעתי, טענה זו נכונה, המבקשת היתה צריכה להגיש בקשה על פי סעיף 16(א)(5) לחוק הבוררות ליתן צו מניעה זמני, דבר שלא נעשה. בקשה כזאת יש להגיש כהליך נפרד ולא במסגרת התיק האזרחי 1199/01 - שמן הראוי למוחקו מחמת העובדה שתיק זה תלוי ועומד בבית משפט השלום באשדוד.

16. דברים אלה אינם סותרים את פסיקתו של כב' השופט ברעם שקבע שהבקשה למתן צו מניעה זמני אינה בסמכותו. כל שהיה על המבקשת לעשות היה לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה לקבל צו מניעה זמני, במסגרת הליך על פי חוק הבוררות, ועל המבקשת או המשיבים היה להגיש בקשה למחוק את התביעות המקבילות שהוגשו לבית משפט השלום באשקלון או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

17. המבקשת תישא בהוצאות כל אחד מהמשיבים בסך 3,000 ₪ + מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום ו' באדר, תשס"ב (18 בפברואר 2002) בהעדר הצדדים.
י. פלפל
, שופט
סגן - נשיא

בשא בית משפט מחוזי 8737/01 חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ,חב' ס. ש. צרפתי השקעות ובנייה (1991) בע"מ (פורסם ב-ֽ 18/02/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן