אפיק הירדן ייזום בע"מ - צבחי עאשור חנפי צביח, זאהר מטר מחמד אבו לבדה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אפיק הירדן ייזום בע"מ צבחי עאשור חנפי צביח זאהר מטר מחמד אבו לבדה
 
אפיק הירדן ייזום בע"מ - צבחי עאשור חנפי צביח, זאהר מטר מחמד אבו לבדה
תיקים נוספים על אפיק הירדן ייזום בע"מ | תיקים נוספים על צבחי עאשור חנפי צביח | תיקים נוספים על זאהר מטר מחמד אבו לבדה |

593039
1366/06 דמ     26/12/2006
דמ 1366/06 אפיק הירדן ייזום בע"מ נ' צבחי עאשור חנפי צביח, זאהר מטר מחמד אבו לבדה
בעניין:

4בתי הדין לעבודה


בבית הדין האזורי לעבודה
ב ב א ר – ש ב ע
דמ 001366/06
בשא 002454/06

בפני
:
כב' הרשם איתי אדרת
תאריך:
26/12/2006
בעניין:

אפיק הירדן ייזום בע"מ ח.פ.:
511927436


ע"י ב"כ עוה"ד
רועי נבות

המבקשתנ
ג
ד1. צבחי עאשור חנפי צביח

2. זאהר מטר מחמד אבו לבדה


ע"י ב"כ עוה"ד
יונס עסאם

המשיבים


נוכחים
:
ב"כ המבקשת ומר עייני שלמה - בעלים של הנתבעת
ב"כ המשיבים


פרוטוקול

לאחר שבית הדין הבהיר לנו את ההלכות לגבי ביטול

פסק דין
אנו מסכימים להצעת בית הדין לפיה פסק הדין יבוטל כפוף לתשלום הוצאות בסך שבין 1,000-0 לכל תובע.-------------------------

---------------------------

ב"כ המבקשת
ב"כ המשיבים
החלטה

1.
פסק הדין מיום 1/8/06 שניתן על ידי כב' הרשם זיידרמן - בטל.

2.
הנתבעת תשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 600 ₪ בצרוף מע"מ. התשלום ישולם לידי ב"כ התובעים תוך 30 יום וזאת כפוף להוצאת חשבונית לב"כ התובעים.

3.
המזכירות תשחרר לידי ב"כ הנתבעת את הכספים שהופקדו בקופת בית הדין בסך 10,000 ₪.


ניתנה היום ה' בטבת, תשס"ז (26 בדצמבר 2006) במעמד הצדדים.

איתי אדרת
- רשם

הצדדים חזרו לאולם בית הדין לאחר הפסקה.

הצדדים מודיעים בזאת לבית הדין כי הגיעו להסכם פשרה ביניהם לסילוק סופי ומוחלט של כל טענות ותביעות התובעים, ומבלי להודות בחבות כלשהי של הנתבעת, ולצרכי פשרה בלבד תשלם הנתבעת לתובעים סך כולל של 3,600 ₪.

למען הסר ספק הסכום האמור הינו בנוסף לסכום ההוצאות שנפסקו בבקשה לביטול פסק הדין.הסך הנ"ל של 3,600 ₪ ישולם בהמחאה בדואר רשום לפקודת ב"כ התובעים עו"ד אלנג'יב אחמד בתוך 30 ימים מהיום.

כל צד ישא בהוצאותיו.

מבוקש להורות על החזר אגרה לתובעים.

אנו מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של

פסק דין
להסכם הפשרה.-------------------
-----------------------ב"כ
התובעים

ב"כ הנתבעת
פסק דין

1.
ניתן בזאת תוקף של

פסק דין
להסכם הפשרה דלעיל.

2.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

3.
האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובעים בהתאם לתקנות בית הדין (אגרות).

ניתן היום ה' בטבת, תשס"ז (26 בדצמבר 2006) במעמד הצדדים
איתי אדרת
- רשם

שם הקלדנית: שמחה ורוןדמ בית דין אזורי לעבודה 1366/06 אפיק הירדן ייזום בע"מ נ' צבחי עאשור חנפי צביח, זאהר מטר מחמד אבו לבדה (פורסם ב-ֽ 26/12/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן