שובס סוכנויות 88 בע"מ - דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שובס סוכנויות 88 בע"מ דוד ליפקר דגן סאן דלקים ירוקים בע"מ
 
שובס סוכנויות 88 בע"מ - דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ

מידע על דוד ליפקר דגן   


545-03/08 א     03/01/2010תיקים נוספים על שובס סוכנויות 88 בע"מ
תיקים נוספים על דוד ליפקר דגן
תיקים נוספים על סאן דלקים ירוקים בע"מ
א 545-03/08 שובס סוכנויות 88 בע"מ נ' דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ
בית משפט השלום בהרצליה03 ינואר 2010

ת"א 545-03-08 שובס סוכנויות 88 בע"מ
נ' ליפקר דגן ואח'


בפני

כב' השופט
צבי דותן


תובעים

1
.
שובס סוכנויות 88 בע"מ


נגד


נתבעים

1. דוד ליפקר דגן
6. סאן דלקים ירוקים בע"מהחלטה
להלן החלטתי בבקשה לחייב את התובעת להוסיף ולהשיב לשאלון.

אינני מחייב את התובעת להשיב לשאלות 2, 3.
שאלות אלה אינן רלוונטיות לפלוגתאות בתיק זה. ב"כ הנתבעת, בתגובתו לתגובת התובעת, מזכיר את סעיף 1.4 לכתב ההגנה, אולם בסעיף זה נזכרות חברות שהנתבע 5 פעל או פועל באמצעותן. אין כל איזכור לחברות נוספות בבעלותו או בניהולו של מר אבי גיאור.
גם שאלה 5 אינה רלוונטית. התביעה מתמקדת סביב פעילותם של הנתבעים, ועל כך (ולא על התנהלותה של התובעת) הפלוגתיות בתיק זה.
ומכל מקום, אני מסכים עם התובעת כי השאלה כללית ומעורפלת מדי, והתובעת, בנסיבות אלה, השיבה עליה כדת וכדין, מה גם שהתשובה לשאלה 5 מופיעה (גם) בתשובה 6.
שאלה 6 נענתה ע"י התובעת בפירוט מעל ומעבר לנדרש ולמקובל.
התשובה לשאלה 7 מפנה לתשובה לשאלה 6, ואין בכך (נוכח הפירוט הרב בתשובה 6) כל פסול.
שאלה 8 נענתה ע"י התובעת באופן מספק. הליך השאלון לא נועד להוות תחליף לשלב ההוכחות ולחקירות על תצהירי העדות הראשית.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלה 11,
שכן שאלה זו לא נענתה כיאות.
שאלות 13, 14, אינן רלוונטיות, והתובעת אינה מחוייבת להשיב עליהן מעבר למה שהשיבה.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלה 15,
בשינוי אחד והוא, שהשאלה תתייחס רק לחברות שפורטו בכתב התביעה.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלה 17
.
שאלות 18, 19, נענו באופן מספק. חקירה נוספת בענין זה תוכל להיעשות בשלב ההוכחות.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלה 20
, והשאלה היא האם היו דלקים שהוחזרו וכו'.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלות 21, 22
.
שאלה 25 – התובעת אינה צריכה להשיב מעבר למה שהשיבה.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלה 26
.
שאלה זו אכן מתמקדת ברובה במצב שבו ההסכם איננו בכתב אלא בע"פ.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלות 27, 28
.
שאלה 29 אינה רלוונטית והתובעת פטורה מלהשיב עליה.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלה 30
, אשר לא נענתה. לא ראיתי, בתצהיר התגובה לבקשה לביטול עיקולים, תשובה מספקת לגביה.
שאלה 31 – התובעת פטורה מלהשיב עליה מעבר למה שהשיבה. יוער כי ב"כ הנתבעים (בתגובתו לתגובת התובעת) לא התייחס לשאלה זו, ובכך למעשה ויתר עליה.
שאלות 32, 33 – בשים לב לכך שחברת קרוסין היא חברה בשליטתו של מר ביטון, הרי שהשאלה נענתה כבר בתשובה 8. את היתר ניתן יהיה לברר בשלב ההוכחות.
שאלה 35 – השאלה אינה רלוונטית והתובעת אינה צריכה להשיב עליה מעבר למה שהשיבה.
אני מחייב את התובעת להשיב לשאלות 36, 37,
בצורה ישירה ולא בדרך של הפניה למקום אחר.
אני מחייב את התובעת להשיב על שאלה 38.
הפניה לכתבי בית דין אחרים אינה מספקת.
שאלה 39 – התובעת פטורה מלהשיב לשאלה זו, שאינה רלוונטית.
שאלה 40 – התובעת פטורה מלהשיב לשאלה זו. הנתבע 1 יודע טוב יותר מהתובעת וממנהלה את התשובה המלאה והמדוייקת לשאלה זו.

התובעת תשיב על השאלות כמפורט לעיל בתצהיר ערוך כדין עד יום 31.1.2010.

מאחר שהשאלון הוא אכן שאלון מכביד, והתובעת נתנה תשובות מפורטות ובחלקן אף מפורטות מאוד, ולא ניסתה להתחמק, אינני מוצא מקום (על אף ההחלטה הנ"ל) לחייב את התובעת בהוצאות.

ניתנה היום,
י"ז טבת תש"ע, 03 ינואר 2010, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח החלטה זו לשני הצדדים.


א בית משפט שלום 545-03/08 שובס סוכנויות 88 בע"מ נ' דוד ליפקר דגן, סאן דלקים ירוקים בע"מ (פורסם ב-ֽ 03/01/2010)תיקים נוספים על שובס סוכנויות 88 בע"מ
תיקים נוספים על דוד ליפקר דגן
תיקים נוספים על סאן דלקים ירוקים בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט