מונזר כראמה - חברת פולו מ. אחזקות ושרותים בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מונזר כראמה חברת פולו מ. אחזקות ושרותים בע"מ
 
מונזר כראמה - חברת פולו מ. אחזקות ושרותים בע"מ
תיקים נוספים על מונזר כראמה | תיקים נוספים על חברת פולו מ. אחזקות ושרותים בע"מ

54769
5660/03 דמ     11/01/2004
דמ 5660/03 מונזר כראמה נ' חברת פולו מ. אחזקות ושרותים בע"מ
1
בתי המשפט
דמ 005660/03
בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
11/01/2004
תאריך:
כב' השופטת אורנית אגסי

נציג ציבור מר בראון
בפני
:

מונזר כראמה

בעניין:
תובע
שחאדה ג'וני

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
חברת פולו מ. אחזקות ושרותים בע"מ
נתבע
רביבי עודד

ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
1. בפני
נו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, דמי פגיעה בעבודה, פדיון חופשה שנתית ודמי הבראה.
בסיכומיו זנח ב"כ התובע את התביעה לדמי פגיעה בעבודה.

2. העובדות הרלוונטיות בתיק זה הן כדלקמן:
א. א. התובע, תושב ירושלים, הועסק אצל הנתבעת החל בחודש 6/01 ועד ליום 19.7.02
ב. ב. הנתבעת היא חברת כוח-אדם, המעסיקה כ-200 עובדים, ובין היתר סיפקה שירותים לישיבה שמנהלה הוא מר משה ונר (להלן: הישיבה). התובע הוצב מטעם הנתבעת לעבוד בישיבה.
ג. ג. האחראים על עבודת התובע היו: מטעם הנתבעת - מפקחים בשם רמי וכפיר, אשר נתנו לתובע את הוראות העבודה ודאגו לבקר במקום בו עבד התובע בפועל; מטעם הישיבה - מר נדין אבו נצרה.
ד. ד. בתקופת ה"חופש הגדול" שהו תלמידי הישיבה בחופשה.
ה. ה. ביום 19.6.02 נפגע התובע בתאונת עבודה, ושהה ב- 11 ימי מחלה, עד לחזרתו לעבודה ביום 2.7.02.
ו. ו. ביום 19.7.02 נסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים. הצדדים חלוקים על אופן סיומם ועל כך נעמוד בהמשך.
ז. ז. לאחר כשבוע מיום סיום יחסי העבודה בין הצדדים, החל התובע להיות מועסק ישירות על-ידי הישיבה.
ח. ח. לתובע מגיע תשלום דמי הבראה עבור כל תקופת העסקתו אצל הנתבעת.

3. מטעם התובע העידו התובע ומר נדין אבו נצרה, מטעם הנתבעת העיד מר אלקבץ מרקו - מנהל הנתבעת.
הכרעה
4. פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת
התובע טוען כי ביולי שהו תלמידי הישיבה אשר בה הועסק בחופשה ועל כן לא היה צורך בעבודתו באותה העת. משום כך הודיע לו כפיר, האחראי על עבודתו, כי עליו לחפש מקום עבודה אחר. לאחר שבוע שבו שהה בביתו התקשרו אליו מטעם הישיבה אשר בה הועסק דרך הנתבעת, והוצע לתובע להיות מועסק ע"י הישיבה.

מנגד, טוענת הנתבעת כי יום העבודה האחרון של התובע היה 19.7.02. לאחר מכן, בלא מתן הודעה הפסיק התובע להגיע לעבודתו, וניסיונות הנתבעת לאתר את התובע לא צלחו. עוד טוענת הנתבעת כי לאחר שבועיים גילתה כי התובע, אשר הועסק בישיבה שהייתה לקוחה של הנתבעת, עבר לעבוד ישירות בישיבה, וכי בכך הפר באופן חמור את הסכם העבודה בין הצדדים. הנתבעת טוענת כי התובע עשה יד אחת עם הישיבה בה הועסק על מנת לחסוך את דמי התיווך המשולמים לנתבעת.

לאחר ששקלנו את עדות התובע העד מר נדין אבו נצרה ומנהל הנתבעת, אמינה עלינו גרסתו של מנהל הנתבעת לנסיבות סיום העסקתו של התובע.
מנהל הנתבעת העיד, כי הנתבעת הייתה מרוצה מעבודתו של התובע וכי מבחינתה לא הייתה כל סיבה להפסיק את עבודתו. בנוסף העיד כי גם בתקופה בה שהו תלמידי הישיבה בחופשה, המשיכה הנתבעת לספק שירותים לישיבה ולהעסיק מטעמה עובדים. תוך כדי חקירת העד מר נדין אבו נצרה, הסתבר כי שכרו של התובע עת עבר לעבוד ישירות בישיבה נקבע לשכר דומה לזה של נר נדין כ - 3800 ₪, סכום העולה באופן ניכר על השכר אותו הרוויח באמצעות הנתבעת.
זאת ועוד, מתלושי השכר של התובע עולה כי התובע הועסק ברציפות במהלך שנה וחודשיים, מבלי שחלה הפסקה בעבודתו. כך שאף בתקופת החופשה, אשר התקיימה אף שנה קודם לכן, המשיכה הנתבעת להעסיק את התובע ברציפות.

לאור כל האמור, מקבלים אנו את גרסת הנתבעת כי התובע נעלם והתפטר מעבודתו ולא פוטר. נדחית תביעת התובע לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.

5. פדיון ימי חופשה
התובע טוען כי במהלך עבודתו לא קיבל ימי חופשה.
מנגד, טוענת הנתבעת כי התובע ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו.

סעיף 26 לחוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951, קובע את חובת המעביד לנהל פנקס חופשה לכל עובד.
הלכה היא כי על המעביד מוטל הנטל להוכיח כי העובד קיבל את מלוא ימי החופשה המגיעים לו (דב"ע לג/65-3 פרחי נ' אשל, פד"ע ה 113; עב 304026/97 קצב ניסים נ' רמתי מסעדות בע"מ, ניתן ביום 25.8.2003)

הנתבעת לא הציגה בפני
בית-הדין פנקס חופשה. יצויין כי הנתבעת אף לא ערכה מעקב אחר ימי החופשה המגיעים לתובע בתלושי השכר, על אף ששמור לכך מקום בתלושי השכר. בנוסף, לא מצויין בתלושי השכר תשלום עבור חופשה.

עדות מנהל הנתבעת כוללת אמירה כללית לפיה "חלק מהימים הוא קיבל כמו חול המועד, כמו ערבי חג" (עמ' 6 לפרוטוקול), אולם אינו מציג פירוט מדוייק. הנתבעת אף אינה מציגה כל גירסה מטעמה לעניין חישוב שכרו של התובע ליום עבודה.
אשר על כן, מקבל בית הדין את גירסת התובע לעניין זה, ומתקבלת תביעת התובע לתשלום פדיון ימי חופשה.

הנתבעת תשלם לתובע עבור 14 ימי חופשה סך של 1,848 ₪, אשר ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

6. דמי הבראה
התובע טוען כי לא קיבל תשלום בגין ימי הבראה. בסיכומיה, מודה הנתבעת כי רכיב זה לא שולם לתובע.
מאחר שתשלומו של רכיב זה אינו שנוי במחלוקת, תשלם הנתבעת לתובע דמי הבראה עבור 6 ימי הבראה בסך 1,806 ₪, סך זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

7. סוף דבר
א. א. נדחות תביעות התובע לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.
ב. ב. הנתבעת תשלם לתובע פדיון חופשה ודמי הבראה כדלקמן:
פדיון ימי חופשה - 1,848 ₪.
דמי הבראה - 1,806 ₪.
ג. ג. הסכומים שנפסקו לעיל, ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.
ד. ד. בנסיבות תוצאת פסק-הדין, הנתבעת תשלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד על סך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

ניתן היום.......................... בהעדר הצדדים.
__________________ _________________
מר בראון, נציג ציבור אורנית אגסי
, שופטת
דמ בית דין אזורי לעבודה 5660/03 מונזר כראמה נ' חברת פולו מ. אחזקות ושרותים בע"מ (פורסם ב-ֽ 11/01/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן