א.ד.ם בוני הארץ בע"מ - לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

 
א.ד.ם בוני הארץ בע"מ - לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ
תיקים נוספים על א.ד.ם בוני הארץ בע"מ | תיקים נוספים על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

141/04 א     13/01/2004
א 141/04 א.ד.ם בוני הארץ בע"מ נ' לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ
2
בתי המשפט

בשא000835/04
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בתיק עיקרי: א 000141/04

13/01/2004
תאריך:
כבוד השופט עודד גרשון

בפני
:

א.ד.ם בוני הארץ בע"מ

בעניין:
המבקשת
עמנואל סולומונוב ואח'

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ
המשיבה
נ ג ד
מנחם המר - בורר

המשיב

החלטה

1. המבקשת הגישה לבית משפט זה בקשה לפסילתו של הבורר מר מנחם המר, מלהמשיך ולכהן כבורר בסכסוך שבינה לבין המשיבה לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ
(ת.א. 141/04).
בבקשה שלפניי (בש"א 835/04) עותרת המבקשת למתן צו מניעה זמני שיאסור על הבורר "להמשיך בהליכי הבוררות שבין המבקשת לבין המשיבה ובין היתר לקיים כל ישיבות בוררות ולא ליתן החלטות כלשהן שעניינן הבוררות המתנהלת בפני
ו בעניינן של המבקשת והמשיבה, כל זאת עד להכרעתו הסופית של בית המשפט בבקשה לפסילת המשיב לשמש בורר בין המבקשת למשיבה (...)".

2. לאחר עיון בבקשה, בתצהיר התומך בה ובנספחיהם, אני מורה כדלקמן:

א. ניתן בזה צו מניעה ארעי כמבוקש בעתירה לבקשה (וכמצוטט לעיל).

ב. אני קובע את הבקשה לדיון במעמד הצדדים ליום 19/1/2004 בשעה 09:00.
בא כוח המבקשת או פקיד מטעמו, יבצעו מסירה אישית של הבקשה, ההחלטה וההזמנה לדין, עד לא יאוחר מיום ה' 15/1/2004 שעה 12:00.
ניתנה היום י"ט בטבת, תשס"ד (13 בינואר 2004) בהעדר הצדדים.
עודד גרשון
, שופט

הקלדנית: גלית ב.
א בית משפט מחוזי 141/04 א.ד.ם בוני הארץ בע"מ נ' לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ (פורסם ב-ֽ 13/01/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על א.ד.ם בוני הארץ בע"מ      דוח מידע משפטי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על א.ד.ם בוני הארץ בע"מ      דוחות מידע עסקי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן