שובס סוכניות 88 בע"מ - ח'יר זוהיר

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שובס סוכניות 88 בע"מ ח'יר זוהיר
 
שובס סוכניות 88 בע"מ - ח'יר זוהיר2141/08 א     07/01/2010תיקים נוספים על שובס סוכניות 88 בע"מ
תיקים נוספים על ח'יר זוהיר
א 2141/08 שובס סוכניות 88 בע"מ נ' ח'יר זוהיר
st1\:*{behavior: }
בית משפט השלום בחדרה

ת"א 2141-08 שובס סוכניות 88 בעמ נ' ח'יר זוהיר
התנגדות לביצוע שטר בתיק הוצל"פ 1201214081
07 ינואר 2010בפני

כב' הרשם
שמעון רומי


המשיבה

1
.
שובס סוכניות 88 בע"מ
ח.פ 511344350


נגד


המבקש

1. ח'יר זוהיר
ת.ז 028261741החלטה

המשיבה הגישה לביצוע ב-14/1/08 שני שקים כל אחד ע"ס 125,000 ₪ ז"פ 23/9/07 ו-25/9/07.

השקים נמשכו מחשבונו של המבקש וחוללו באין כיסוי מספיק בחשבון ממנו נמשכו (בבנק דיסקונט סניף 106) .

הדיון הראשון שהתקיים בפני
ביום 11/11/08 התייצב רק אחד משני המצהירים, מכל מקום, המבקש עמד לחקירה נגדית על תצהירו וניתן צו לסיכומים בשלהי הדיון.

על אחת מן ההחלטות שניתנו על ידי במהלך הדיון (לא הותרה הגשתו של מסמך ע"י ב"כ המשיבה, הוגש ע"י המשיבה ערעור) וביום 26/5/09 קבעה ערכאת הערעור (ע"ר 6815/11/08), כי דין הערעור
להתקבל.

בין לבין וכעולה מפסק דינה של ערכאת הערעור ניתנה כבר החלטת החתום מטה המקבלת את ההתנגדות באין סיכומים מעם המערערת / המשיבה.

ערכאת הערעור קבעה כי בקשות שהגיש המבקש עצמו במסגרת בקשה להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים הם מסמכים רלבנטיים וצריך היה להתיר את הגשתם, לצורך ההכרעה בשאלה, אם מדוב בהגנת בדים, אם לאו.

ערכאת הערעור הורתה לבטל את החלטתי, לרבות ההחלטה המקבלת את רשות להגן ולקיים חקירה נגדית למשיב תוך הצגת המסמך השייך.

ביום 17/9/09 התקיימה החקירה הנגדית עליה הורה ביהמ"ש הוראותיו.

המבקש אישר, כי טעה בחקירתו הקודמת את אמר, כי לא הגיש בקשה לצו תשלומים לאחר שזו הוצגה לעיניו (בקשה מיום 30/03/08).

המסמך הוגש וסומן מש/1.

המדובר בבקשה לפריסת תשלומים שהגיש המבקש בתיק הוצל"פ נשוא ההתנגדות, המשתרע על 5 עמודים.

משנשאל המבקש, מדוע לא הגיש התנגדות לפני שהגיש בקשה למתן צו תשלומים ענה, כי נענה להצעותיו של אחד בשם ביטון.

מן החקירה עולה, כי התצהיר שהוגש לתמוך בהתנגדות נחתם ביום 28/3/08 ואילו הבקשה לצו תשלומים (מש/1) הוגשה יומיים לאחר מכן.

המבקש אישר, כי הוא אכן חתום על התצהיר נשוא ההתנגדות וכשעומת עם דבריו, לפיהם, רק אחרי שהגיש בקשה לצו תשלומים נודע לו, כי השותף שלו שילם את הסכום המתחייב מהשקים המחוללים ענה "מה אני אגיד לך... לא הבנתי את הקטע. תן לי תאריכים מההתחלה..."


לאחר שביהמ"ש הסביר לו את השאלה ובמענה לחקירה חוזרת ציין המבקש, כי מש/1 אינו ערוך בכתב ידו, אלא אותו ביטון הגיש בשמו את הבקשה ולשאלה, האם ידעת שביטון עשה זאת על דעת עצמו, לא השיב המבקש.

הסיכומים מסתמכים בראשיתם על האמור בתצהירו של שותף לשעבר של המבקש, מר סעב המצהיר השני. המצהיר השני לא התייצב לדיון שהתקיים ביום 11/11/08 וב"כ המשיבה ביקש כי תצהירו לא ישמש ראיה במסגרת הדיון.

החלטה שניתנה אותו יום ציינה, כי עניין זה יקבל ביטוי בסוף הדיון לאחר חקירת המבקש שכן התייצב, אולם שלהי הדיון המתועד מעידים על כך, כי לא בא לכך ביטוי וכי הדיון הסתיים בצו סיכומים מבלי שהייתה התייחסות כלשהי להעדרה של חקירה נגדית למצהיר האחר.

גם בדיון שהתקיים לאחר החלטתה של ערכאת הערעור ביום 17/09/09 לא התייצב המצהיר האחר, מר סעב, על פי המתועד בפרוטוקול וממילא אין בנמצא כל חקירה נגדית שקוימה לו.

לפיכך, אזהיר עצמי להתעלם מאותו חלק של סיכומי המבקש המתבסס על מה שהוצהר ע"י המצהיר שלא עמד לחקירה נגדית.
כל עשרת הסעיפים הראשוניים בסיכומי המבקש המוכתרים בכותרת "רקע עובדתי" מקורם במסכת היחסים הקשורה באותו סעב שלא התייצב לחקירה נגדית וממילא כבר בא הדבר לידי ביטוי לעיל.

גם טענות המבקש בסיכומיו מציינות, כי ההסכמות שהיו בין בעליה של המשיבה לבין אותו סעב סוכלו ע"י המשיבה עצמה.

המשיבה בסיכומיה מיום 3/11/09 מציינת, כי משני הדיונים שהתקיימו בפני
בתיק זה עולה לבירור, כי אין למבקש הגנה ולו בדוחק, כי סיכומיו אינה אלא חזרה על הגנת המבקש כאמור בהתנגדות שהגיש תוך "הרחבת חזית אסורה".

המשיבה מציינת, כי המבקש הגיש בקשה למתן צו חיוב בתשלומים ביום 31/3/08 (מש/1) וכי במסגרתה לא התכחש כלל לחובו, אלא רק ציין, כי היה עצמאי וכתוצאה מקשיים העסק שלו התמוטט והוא צבר חובות.

איני סבור, כי יש משמעות כלשהי לסוגיות העולות מבקשת המשיבה שעניינן בניסיון לקעקע את מהימנות העדות והעד.

בשלב של בקשת רשות להגן יכול עד להיות שקרן ולזכות בסעד המבוקש על ידו, ויכול גם להיות ישר כסרגל ולא לקבל את הסעד שביקש.

איני נזקק לאותו מש/1 לצורך דחיית בקשתו של המבקש:

כל הגנתו של המבקש מסתכמת בטענה אחת ויחידה ששותפו דאז, מאז סעב, שילם במזומן את תמורת השקים שהוגשו לביצוע.

אותו סעב לא התייצב בדיון הראשון להיחקר על תצהירו, אותו יום נטען ע"י ב"כ המבקש, כי הוא חולה, מכל מקום, לא ניתנה החלטה בבקשה שביקשה המשיבה בדיון הראשון להתעלם מעדותו ובמילים אחרות, איש לא מנע מהמבקש לגרום להתייצבותו של אותו סעב לקראת הדיון השני שהתקיים בפני
.

המבקש מתעלם לחלוטין בסיכומיו מהעדר חקירה נגדית למצהיר מטעמו וכיון שכל הגנתו מתבססת על העובדה הנטענת שהוא אשר שילם את תמורת השקים, הרי שאין עימו כל הגנה שהיא מפני התובענה השטרית.

אשר על כן, אני דוחה את בקשת המבקש ליתן לו הרשות להגן, תוך שאני מחייב את המבקש בהוצאת המשיבה בשכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

סכום זה יצטרף לחוב הנגבה בתיק ההוצל"פ נשוא ההתנגדות בקרן השייכת ויישא ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד לפירעון בפועל.

העתק החלטה זו יומצא ללשכת הוצל"פ חדרה
, אשר תבטל עיכוב העברת כספים לזוכה, בתיק נשוא ההתנגדות ותבטל את עיכוב ההליכים בו, ככל שהוא נובע מהגשת ההתנגדות, ואם קיים.

ניתנה היום,
כ"א טבת תש"ע, 07 ינואר 2010, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 2141/08 שובס סוכניות 88 בע"מ נ' ח'יר זוהיר (פורסם ב-ֽ 07/01/2010)תיקים נוספים על שובס סוכניות 88 בע"מ
תיקים נוספים על ח'יר זוהיר
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט